archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran historiateos julkistettiin – Tulevaisuus tehtävänä

Sitra julkisti 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi historiateoksen Sitra - Tulevaisuus tehtävänä. Teos kertoo Sitran, mutta samalla suomalaisen yhteiskunnan ja maamme innovaatiopolitiikan kehityksestä erityisesti rahaston alkuvuosikymmeniin keskittyen. Kirjan on kirjoittanut historioitsija Tuomo Särkikoski ja tutkimustyötä on ohjannut historiatoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi varatuomari Esko Ollilla.

Julkaistu

Sitra julkisti 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi historiateoksen Sitra – Tulevaisuus tehtävänä. Teos kertoo Sitran, mutta samalla suomalaisen yhteiskunnan ja maamme innovaatiopolitiikan kehityksestä erityisesti rahaston alkuvuosikymmeniin keskittyen. Kirjan on kirjoittanut historioitsija Tuomo Särkikoski ja tutkimustyötä on ohjannut historiatoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi varatuomari Esko Ollilla.  

Sitralla on perustamisestaan lähtien ollut merkittävä rooli Suomen hyvinvoinnin taloudellisen perustan vahvistajana ja uudistajana. – Vaikuttaminen on tapahtunut usein tavalla, joka ei ole luettavissa lehtien palstoilta. Siksi on tärkeää, että historiateos kokoaa nyt yhteen Sitran toiminnan luonteen ja sen yhteiskunnallisen kehityksen, joka Sitran toimintaa on ohjannut, Sitran yliasiamies Esko Aho sanoi julkistamistilaisuudessa.  

Lahja Suomelle  

Sitra perustettiin vuonna 1967 eduskunnan alaiseksi rahastoksi. Suomen Pankki halusi pääjohtaja Klaus Wariksen ehdottamalla tavalla juhlistaa Suomen 50. itsenäisyysvuotta lahjoittamalla rahastolle sadan miljoonan markan, nykyrahassa noin 140 miljoonan euron, arvoisen peruspääoman. Rahaston tehtäviksi määriteltiin markan arvon vakauden turvaaminen, taloudellisen kasvun edistäminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen.  

Sitra syntyi aikaan, jolloin Suomen talouspolitiikassa elettiin murrosta. Tuonnin vapauttaminen vuonna 1957 ja Efta-jäsenyys 1961 olivat haastaneet Suomen kansainväliseen kilpailuun. Vientituotantoa oli lisättävä ja monipuolistettava. Vuonna 1967 toteutetulla huomattavalla devalvaatiolla palautettiin vientiteollisuuden kilpailukyky, mutta sillä pyrittiin myös vahvistamaan kasvupolitiikkaa ja edistämään rakennemuutosta. – Loppuvuotta 1967 ja siten myös juhlarahaston käynnistystä voikin katsella modernin Suomen alkupisteenä, jossa sodanjälkeinen talous oli kierroksensa käynyt ja jossa entisen pohjalle oli rakentumassa jotain uutta, luonnehtii historian kirjoittaja Tuomo Särkikoski.  

Kaksi tukijalkaa

Sitra on kautta historiansa rahoittanut sekä uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämistä että yhteiskuntaa yleisesti hyödyttäviä tutkimuksia ja selvityksiä.  

Tutkimuksen ja tuotekehityksen rahoittajana se on pyrkinyt edistämään erityisesti tutkimustulosten käytännöllistä hyödyntämistä. Sen ensimmäinen mittava yleishyödyllinen tutkimus vuonna 1968 liittyi ympäristön saastumisen ehkäisyyn. Ympäristöliiketoiminnan kehittäminen on jälleen tänään Sitran painopistealueita.
 
– Vuosien varrella tehdyt uudistukset ja muutokset olosuhteissa eivät ole syrjäyttäneet rahaston perusajatuksia. Sitra on edelleen uuden teknologian ja yritysten rahoittaja, mutta myös yhteiskunnallinen vaikuttaja, Särkikoski toteaa. 

Joustava toimija, nopea reagoija

Merkittävät varat, suuri toimintavapaus ja väljästi määritellyt tavoitteet ovat jättäneet Sitralle tilaa kohteidensa ja keinojensa valintaan. Sen toiminnalle on ollut tunnusomaista epäbyrokraattisuus ja nopea reagointi ajan vaatimuksiin. 

Sitran luonteeseen on kuulunut tehdä aloitteita ja käynnistää toimintaa sekä siirtyä sivuun uusien toimijoiden tultua mukaan.  

Merkittävä taitekohta Sitran toiminnassa oli esimerkiksi Suomen teknologiapolitiikan uudistaminen ja Teknologian kehittämiskeskuksen Tekesin (nykyään Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) perustaminen 1980-luvun alussa. Rahasto arvioi roolinsa tutkimus- ja kehitysrahoittajana uudelleen ja siirtyi tukemaan pääomasijoitustoimialan käynnistämistä maassamme. 

Kansallinen tehtävä edellyttää nyt kansainvälisyyttä

Rahasto on koko historiansa ajan luonut toimintaedellytyksiä kansainväliselle yhteistyölle, mutta tänään se pitää tällaisen yhteistyön lisäämistä erityisen tärkeänä. 

  – Viime vuosina Sitrasta on tullut vahva kansainvälinen toimija, kuten kansallinen tehtävämme sitä edellyttääkin. Toimintamme on laajentunut vahvasti maamme rajojen ulkopuolelle. Tehtävämme on vahvistaa Suomen asemaa globaalissa toimintakentässä, Aho toteaa.      

Lisätietoja

Historioitsija Tuomo Särkikoski
puh. 040 517 5208, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Asiamies Kari Tolvanen
puh. 09 6189 9270, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Viestintäpäällikkö Laura Niemi
puh. 050 373 8602, etunimi.sukunimi@sitra.fi 

Julkaisun tiedot
Sitra. Tulevaisuus tehtävänä. Tuomo Särkikoski. Sitra 285. ISBN 978-951-37-5027-2, ISSN 0785-8388 (Sitra). Edita Publishing Oy 2007, Helsinki.  

Julkaisujen myynti Edita-asiakaspalvelu ja kirjakaupat. Kirjan hinta 37,10 €.

Mistä on kyse?