julkaisut

Ehdotus sote-tietopakettien laatu-, vaikuttavuus ja uudistumiskykymittareista

Sote-tietopakettien valmistelun ja testauksen aikana syntynyt ehdotus tietopakettikohtaisista mittareista KUVA-mittarityön osaksi

Kirjoittajat

Lea Konttinen

Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Julkaistu

Muutoksessa olevalla sote-sektorilla tarvitaan uudenlaista tietoon perustuvaa johtajuutta ja kykyä seurata muutosta. Oman toiminnan mittaaminen ja vertaaminen toisten toimintaan on tärkeä osa johtamista ja jatkuvan kehittämisen edellytys. Tieto auttaa kohdistamaan toimenpiteet niihin asioihin, joita tulee parantaa. Järjestämiseen käytettävien resurssien käytön arvioinnin lisäksi tarvitaan sote-palvelujen laadun sekä vaikuttavuuteen liittyvien terveyshyötyjen selvittämistä. Myös uudistumiskyvyn tulee olla järjestelmän perusominaisuus.

Tietoa tarvitaan yksittäisten palvelutuottajien toiminnan lisäksi erityisesti koko integroidun palvelujärjestelmän toimivuudesta. Siten ohjausjärjestelmää kehitettäessä kustannusten suoriteperusteisesta mittaamisesta pitäisi päästä enenevässä määrin kohti palvelujärjestelmän asiakas- ja asukaskohtaisten kustannusten seurantaan sekä laadun ja vaikuttavuuden mittaamista. Sote-tietopaketit antavat vertailukehikon, joka mahdollistaa eri toimijoiden toimintaa ja taloutta kuvaavan tiedon yhdistämisen vertailukelpoisesti. Tähän kehikkoon on mahdollista liittää myös tässä raportissa kuvatut sote-tietopakettikohtaiset laatu-, vaikuttavuus- sekä uudistumiskykymittariehdotukset.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Ehdotus sote-tietopakettien laatu-, vaikuttavuus ja uudistumiskykymittareista

Alaotsikko

Sote-tietopakettien valmistelun ja testauksen aikana syntynyt ehdotus tietopakettikohtaisista mittareista KUVA-mittarityön osaksi

Tekijät

Heikki Lukkarinen, Eero Vaissi ja Lea Konttinen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

56 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-037-8

ISSN (PDF)

2737-1042

Aihe

sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, sote-uudistus, johtaminen, laatujärjestelmät, palvelujärjestelmät, palveluntuottajat, vaikuttavuus, kustannukset

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?