archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Energianeuvonta asiakaslähtöiseksi – Sitran työryhmä esittää koordinoivaa toimijaa

Sitran Energiaohjelma järjesti työpajasarjan, jossa energianeuvontaa jo jollain tavalla järjestävät tai selvittelevät tahot yhdessä suunnittelivat uutta energianeuvonnan kokonaisjärjestelmää Suomeen. Työministeri Tarja Cronberg vastaanotti tänään työryhmän raportin ja lupasi ripeitä otteita mallin saattamiseksi käytäntöön.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kuluttaja-asioista vastaava ministeri Tarja Cronberg lupasi huolehtia työryhmän aloittaman työn viemisestä käytäntöön ripeällä aikataululla.

Energianeuvonta on tähän asti ollut Suomessa hajanaista toimintaa. Neuvoja tarvitsevat ovat joutuneet etsimään tarvitsemaansa tietoa eri paikoista, eikä oikeiden neuvojen löytymisestä tai laadusta ole aina ollut takeita. Sitran Energiaohjelma järjesti työpajasarjan, jossa energianeuvontaa jo jollain tavalla järjestävät tai selvittelevät tahot yhdessä suunnittelivat uutta energianeuvonnan kokonaisjärjestelmää Suomeen. Työministeri Tarja Cronberg vastaanotti tänään työryhmän raportin ja lupasi ripeitä otteita mallin saattamiseksi käytäntöön.

Helposti kansalaisten saatavissa oleva luotettava neuvonta olisi kansallinen etu. Nykyjärjestelmässä energianeuvonta ei kuitenkaan ole Suomessa varsinaisesti minkään tahon vastuulla. Neuvoja tarjotaan sirpaleina siellä täällä, eikä tiedon oikeellisuudesta voi olla aivan varma.

– Kansalaiset tietävät jo ilmastonmuutoksen vaaroista, ja monet ovat valmiita myös tekemään jotain asian parantamiseksi. Selkeitä neuvoja siitä, mitä kannattaisi tehdä, on kuitenkin liian vähän tarjolla. Hyvä energianeuvontajärjestelmä voisi olla vastaus tähänkin ongelmaan, kaavailee toimialajohtaja Vesa-Matti Lahti Sitrasta.

Sitran Energiaohjelma haluaa edesauttaa usean toimijan koordinoidun energia¬neuvonta-järjestelmän aikaansaamista Suomeen. Nyt julkaistu raportti on tammikuussa 2009 alkaneen työpajasarjan tulos, joka esittelee mallin toimivan energianeuvonnan pohjaksi.

Yhtenä esimerkkinä työryhmä nosti esiin rakennusten energianeuvonnan.

– Rakentamismääräykset eivät sellaisenaan ohjaa optimaaliseen rakennusten energiatehokkuuteen, ne vain varmistavat vähimmäistason. Rakennusvalvonnan lupaan liittyvällä ennakko-ohjauksella, sitovilla lupaehdoilla ja rakennusvaiheen valvonnalla saadaan kansalaiset tekemään energiatehokkaita rakennuksia, toteaa työryhmässä mukana ollut ja Oulun kaupungin ”hoksauttavasta” neuvonnasta saatuja hyviä kokemuksia esitellyt Oulun rakennusvalvonnan laatupäällikkö Pekka Seppälä.

– On 50-100 kertaa kustannustehokkaampaa panostaa rakennusten energianeuvontaan kuin kuluttavien rakennusten edellyttämään uuteen energiatuotantoon, Seppälä painottaa.

Raportin taustalla olevaan työryhmään kuului 19 osallistujaa. Työryhmä tiedosti tekemänsä ehdotuksen vaativan resursseja, joista lyhyellä aikavälillä on aina pula.

– Logiikka onkin siinä, että onnistunut neuvonta tuottaa mallin toteuttamiseen tarvittavat varat pitemmällä aikavälillä moninkertaisena takaisin energiansäästön ja parantuneen palvelutason aikaansaamien etujen kautta, toteaa Lahti.

Raportissa ehdotettu malli ei ole kiveen hakattu, vaan vasta ehdotus päättäjille. Mallin taustalla on kuitenkin paljon suunnittelutyötä ja alan parhaiden kotimaisten toimijoiden asiantuntemus. Tuleepa mallista käytäntöön vietynä lopulta millainen tahansa, sen toteuttaminen edellyttää yhteistä tahtoa ja yhteistyökykyä sekä vastuiden määrittämistä ja riittävää resursointia.

Energianeuvonnan järjestämistä aletaan nyt työstää eteenpäin työ- ja elinkeinoministeriössä.

– Vakuutan, että omasta puolestani tulen kaikin keinoin pitämään huolta siitä, että Sitran aloittama työ kantaa hedelmää ja että meillä jo lähitulevaisuudessa on toimiva malli energianeuvonnan järjestämiseksi Suomessa, totesi työministeri Tarja Cronberg raporttia vastaanottaessaan.

Koko Sitran toimintaa ohjaavana visiona on toimia hyvinvointia luovien ”systeemisten muutosten” mahdollistajana. Energiaohjelman näkökulmasta tarkasteltuna energianeuvonnan järjestämisen mallin parantaminen on juuri tuollainen muutos.

– Työn aikana on syntynyt paljon uusia oivalluksia, ja alan eri toimijat ovat oppineet toisiltaan. Myös Sitran Energiaohjelman tulevissa hankkeissa kaikkea opittua sovelletaan käytäntöön, Lahti lupaa.
Raportti sekä sen taustaselvitykset pdf-muotoisena»

Raportin tiedot

Energianeuvonnan järjestäminen Suomessa
Kasanen, P. (toim.)
Helsinki : Sitra, 2009
ISBN: 978-951-563-684-3

Lisätietoja

Jukka Noponen, ohjelmajohtaja, Energiaohjelma,
puh. (09) 6189 9430 tai 040 587 4323
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Vesa-Matti Lahti, toimialajohtaja, Energiaohjelma
puh. (09) 6189 9446 tai 050 387 3188
etunimi.sukunimi@sitra.fi

www.sitra.fi/energia

Sitran Energiaohjelma vaikuttaa rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseen ja suomalaisten energiatietoisuuden lisäämiseen sekä luo energiamurroksesta uutta liiketoimintaa. Ohjelma hakee uusia innovatiivisia toimintamalleja ja teknologioita energiatehokkuuden parantamiseksi ja sijoittaa alalla toimiviin yrityksiin niiden kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi.

Energianeuvonnan järjestämistä pohtineen työryhmän osallistujat:

Juha Beurling, Kuluttajaliitto
Ilkka Cantell, työ- ja elinkeinoministeriö
Harri Hakaste, ympäristöministeriö
Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus
Suvi Holm, Ekokumppanit Oy
Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö
Ossi Kuittinen, Sitra
Päivi Laitila, Motiva Oy
Kalevi Luoma, Kuntaliitto
Mauri Marttila, Suomen Kiinteistöliitto
Juhani Nenonen, Suomen Omakotiliitto
Jukka Noponen, Energiaohjelma, Sitra
Minna Perähuhta, ympäristöministeriö
Maija Puomila, Kuluttajavirasto
Kimmo Rautiainen, Motiva Oy
Antti Riivari, työ- ja elinkeinoministeriö
Pekka Seppälä, Oulun kaupunki
Rauno Tolonen, Helsingin Energia
Heikki Väisänen, työ- ja elinkeinoministeriö

Mistä on kyse?