archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kansallinen luonnonvarastrategia palkittiin European Business Awards for the Environment -kilpailussa

Sitran koordinoima ja laajan asiantuntijajoukon työstämä kansallinen luonnonvarastrategia on voittanut ensimmäisen palkinnon kansallisessa European Business Awards for the Environment -osakilpailussa.

Kirjoittaja

Eeva Hellström

Johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus

Julkaistu

Sitran koordinoima ja laajan asiantuntijajoukon työstämä kansallinen luonnonvarastrategia on voittanut ensimmäisen palkinnon kansallisessa European Business Awards for the Environment -osakilpailussa. Kansallisesti menestyneet kilpailuehdotukset lähetetään Euroopan laajuiseen kilpailuun, jonka palkintojenjako on kesäkuussa 2010. Raati piti Management-sarjassa palkittua luonnonvarastrategiaa kansainvälisesti ainutlaatuisena ja erittäin ajankohtaisena ympäristöprojektina.

– Kansallinen luonnonvarastrategia on ainutlaatuinen, koska siinä tarkastellaan luonnonvaroja ja niiden välisiä kytkentöjä yli sektorirajojen kattaen sekä käytön että suojelun näkökulmat riittävän pitkäjänteisesti. Palkinnon saimme tavasta, jolla strategiaa on työstetty. On hienoa, että tämä on myös huomattu EU:n ympäristökilpailussa, kertoo strategiaprosessia Sitrassa vetänyt ohjelmajohtaja Eeva Hellström.

Luonnonvarastrategian työstäminen alkoi syksyllä 2008. Mukana oli laaja joukko politiikan, hallinnon, elinkeinoelämän, tutkimuksen, järjestöjen sekä median edustajia. Ryhmän tukena toimi asiantuntijaverkosto ja lisäksi aiheesta järjestettiin kaikille avoimia verkkokyselyjä, joissa esitettyjä teemoja hyödynnettiin strategian kokoamisessa.

– Strategian valmistelu oli ainutlaatuinen prosessi, joka lähti liikkeelle aidosta tarpeesta ja aiheen parissa toimivien ihmisten ja organisaatioiden halusta luoda yhteistä visiota luonnonvarojen kestävästä ja kokonaisvaltaisesta käytöstä. Työ luovutettiin valmistumisen jälkeen pääministeri Matti Vanhaselle, Eeva Hellström kertoo palkinnon arvoisesta prosessista.

Strategiassa painotetaan luonnonvarojen älykästä käyttöä. Innovatiivisuus sekä kestävä ja vastuullinen toiminta ovat olennainen osa tulevaisuuden menestystä. Luonnonvaroja voidaan siten hyödyntää monipuolisen hyvinvoinnin lähteenä ja luoda kestävää yritystoimintaa, mikä turvaa myös luontoa ja sen monimuotoisuutta.

European Business Awards for the Environment -kilpailussa haetaan yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat edelläkävijöitä ympäristöystävällisissä toiminnoissaan tuotteissa ja prosesseissa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Kilpailun tarkoituksena on nostaa esille tahoja, jotka liiketoiminnassaan tukevat kestävän kehityksen periaatteita. Kilpailun kansallisena koordinaattorina toimii Ympäristöyritysten Liitto.

Lisätietoja

Strategiaryhmän puheenjohtaja Sirkka Hautojärvi, 050 590 6809

Kansallinen luonnonvarastrategia»
Ympäristöyritysten liitto / kilpailu»

Mistä on kyse?