Arvioitu lukuaika 1 min

Kehittyykö koulu yhteiskunnan mukana?

Kuva: Sari Gustafsson

Julkaistu

Opetuksen kehittämisessä rakenteet tuntuvat olevan kehittämisen jarruna, eikä uusia toimintatapoja saada ketterästi valtakunnallisesti käyttöön. Maailman muutosvauhdin kasvaessa tarvittava osaaminen, tieto ja taito ovat kansakunnan menestymisen kannalta avainasemassa. Näiden valmiuksien kasvattamisessa vanhat toimintatavat eivät välttämättä toimi vaan vaaditaan joskus jopa radikaalia uudistumista.

Koulun ja oppimisen tulee kehittyä yhteiskunnan mukana. Nykyinen opettajien palkkausjärjestelmä ei kuitenkaan täysimääräisesti tue sitä lisäarvoa, jota opettajat voisivat tuoda koulun kehittämiseen. Tulevaisuudessa tarvittavien valmiuksien omaksuminen edellyttää myös opettajien ammatilliseen kasvuun liittyviin tehtäviin osoitettua riittävää aikaa.

Kokonaistyöaika opettajan ammatillisen kasvun ja koulun kehittämisen keinona -selvityksessä tutkitaan Euroopassa käytettävien  työaikamallien vaikutuksia opettajan työhön ja koulun kehittämiseen. Selvitys on teetetty osana Sitran tulevien toimintojen suuntaamista. Kimmokkeena selvitykselle on ollut keskustelut eri toimijoiden kanssa perusopetuksen kehittämisestä. Lisää keskustelua ja uusia näkökulmia tarvitaan.

Aihe

Uusi koulutus

Sitra kokosi 31 hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon pohtimaan, mitä on tulevaisuuden uusi koulutus. Uusi koulutus -foorumi kokeili myös, kuinka suomalaisen koulutuskentän haasteita voidaan konkreettisesti ratkoa. Keskustelu ja uuden koulutuksen kehittäminen jatkuu Koulutuskeskiviikko-tapahtumien sarjana.

Julkaistu

Suosittelemme

Mistä on kyse?