archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Luonnonlukutaito edistää vihreää liiketoimintaa

Luonnonvarat ja luonnon hyvinvointivaikutukset tarjoavat uusia lähteitä palveluliiketoiminnalle ja kansainväliselle edelläkävijyydelle.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitra tarjoaa uusia ratkaisuja kestävään hyvinvointiin. Luonnonvarat ja luonnon hyvinvointivaikutukset tarjoavat uusia lähteitä palveluliiketoiminnalle ja kansainväliselle edelläkävijyydelle. Luonnon aineettomien arvojen tuotteistamiseksi tarvitaan luonnonlukutaitoa – kykyä ymmärtää sekä yhdistää luonto, palvelu ja teknologia moniaistiseksi palvelukokemukseksi. Luonnonlukutaidon kehittäminen auttaa luomaan liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista.

Suomi ikääntyy, ja elintason, liikkumattomuuden sekä iän mukanaan tuomien sairauksien määrä kasvaa. Kansantaloudellisesti on välttämätöntä kehittää uusia palveluja ja toimintamalleja, joilla terveydenhoitokuluja voidaan pienentää. Entistä tärkeämpää terveydenhuollossa on sairauksien ennaltaehkäisy.

Tutkimusten mukaan luonnolla on monenlaisia ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia. Luonto ja vihreät ympäristöt tarjoavatkin uusia ratkaisuja yhteiskuntamme haasteisiin ja hyvinvointiongelmiin. Tulevaisuudessa niillä voisi olla vielä paljon nykyistä merkittävämpi rooli hyvinvoinnin lähteenä. Vihreässä taloudessa tarvitaan uusia moniaistisia palveluratkaisuja, jotka hyödyntävät luontolähtöisiä liiketoimintamahdollisuuksia.

”Laajentamalla luonnonlukutaitoamme eli kykyämme lukea ja ymmärtää luontoa, voimme luoda uusia palveluja, joissa yhdistyvät luonto, moniaistinen palvelukokemus ja teknologia”, toteaa Sitran johtava asiantuntija Lea Konttinen.

 Vihreät ympäristöt lisäävät hyvinvointia

Vihreä hyvinvointi vaatii monen asian uudelleenajattelua. Se myös edellyttää luontosuhteen uudenlaista rakentamista osaksi arjen käytänteitämme ja liiketoimintaa. Luonnonlukutaito auttaa ymmärtämään luonnon prosesseja ja hyvinvointivaikutuksia sekä yhdistämään niitä osaksi palvelukokonaisuuksia. Näin mahdollistetaan pitkäkestoinen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen.

”Luonnonlukutaidon kehittäminen antaa eväitä vihreiden ympäristöjen nykyistä laajempaan hyödyntämiseen osana nykyisiä ja uusia palveluja sekä arjen ympäristöjä”, Konttinen jatkaa.

Uudet luontolähtöiset asuin- ja työympäristöihin, virkistykseen, kasvatukseen, koulutukseen, hoitoon ja hoivaan liittyvät palvelukonseptit tarjoavat suomalaisyrityksille myös mahdollisuuksia edelläkävijyyteen kansainvälisillä markkinoilla.

Luonnonvarat nousivat keskeiseksi kansalliseksi tulevaisuuskysymykseksi jo 2009 Sitran koordinoiman kansallisen luonnonvarastrategian ”Älykkäästi luonnon voimin” myötä. Sitra on jatkanut tätä työtä ja tavoitellut tietoisuuden lisäämistä luontoympäristöjen todennetuista vaikutuksista henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Samalla Sitra on yhdessä kumppaniensa kanssa edistänyt uusien, luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvien tuote- ja palvelukokonaisuuksien sekä edelläkävijäyritysten syntymistä.

Sitran tänään 13.6. julkaisema kirja ”Luonnonlukutaito – Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista” kokoaa keskeiset tulokset aiheeseen liittyvistä työpajoista, seminaareista ja selvityksistä viime vuosilta.

Julkaisun tiedot

Luonnonlukutaito – Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista
Susanna Särkkä, Lea Konttinen ja Tuula Sjöstedt (toim.)
Helsinki: Sitra, 2013
60 s.
ISBN 978-951-563-861-8 (PDF)

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?