archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tarinoita tulevaisuudesta – tutustu Sitran vaiheikkaiseen historiaan

Sitra avaa 50-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi historiasisällön Tarinoita tulevaisuudesta – Sitran matka t&k-rahoittajasta yhteiskunnalliseksi muutosagentiksi.

Kirjoittaja

Sari Tuori

Päällikkö, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Reportaasimaisesti koottu historiasisältö kertoo tulevaisuusorganisaation työstä eri aikakausilla aikalaiskertomusten kautta. Sekä digitaalisesti että painettuna julkaisuna tehty sisältö avaa, kuinka Sitran tarina on samalla tarina suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehityksestä ja sen eri vaiheista.

Vuonna 1967 eduskunta antoi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralle tärkeän tehtävän: Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamisen. Yhteiskunnallinen tilanne Suomessa oli tuolloin äärimmäisen haastava. Talous oli tiukalla, ja sodanjälkeisen ajan maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta oltiin ryminällä siirtymässä teollisuusmaaksi. Muuttoliike kuljetti väkeä maalta kaupunkeihin, eikä sosiaalisilta ongelmiltakaan vältytty. Viisikymmenvuotias itsenäinen Suomi oli valtavan muutoksen kourissa.

Sitran tehtävä on pysynyt alusta alkaen samana, vain keinot ovat vaihtuneet yhteiskunnan kehityksen ja muuttuvien tarpeiden mukaan. Aikojen saatossa tutkimuksen ja tuotekehityksen rahoittajasta jalostui Suomen ensimmäinen ja alussa myös suurin pääomasijoittaja, joka markkinoiden toiminnan kehittyessä muuntui yhteiskunnalliseksi muutosagentiksi.

Julkaisussa äänessä ovat sitralaiset eri vuosikymmeniltä. He kertovat ennakkoluuttomuudesta ja uskalluksesta kokeilla, mitkä ovat edelleenkin perusedellytyksiä tulevaisuustyölle. Samalla piirtyy kuva yhteiskunnallisen työn ja tekemisen haasteista, mutta myös tuloksista. Tunnelmat menneiden vuosikymmenten työelämästä piirtyvät myös vahvasti.

Voidakseen kurkottaa tulevaisuuteen ja ymmärtää nykyhetkeä tulee tuntea historiansa. Sitran nykytekeminen rakentuu vahvasti edeltäjiemme työlle. Sitran ensimmäinen yliasiamies ja koko tulevaisuusrahasto-idean isä Klaus Waris ymmärsi jo aikanaan elämänlaadun ja ympäristökysymysten tärkeyden kestävän talouskasvun mahdollistajina. Sitralaiset näkivät varhain myös teknologian merkityksen yhteiskunnan kilpailuvalttina, ja teknologinen tuotekehitysrahoitus on sittemmin muuttunut yhteiskunnan digitalisaatiota edistäviksi hankkeiksi. Jo 1960-luvun lopussa asiamies Osmo A. Wiio perehtyi puolestaan futurologiaan Yhdysvalloissa tuoden näin ensimmäiset ennakoinnin opit ja menetelmät Suomeen.

Historiasisältötyö on ollut mittava yhteistyöponnistus, jossa isoimmasta työpanoksesta ovat vastanneet julkaisun kirjoittajat Ann-Mari Huhtanen ja Noora Mattila sekä Sitran viestintä sitralaisista kootun ohjausryhmän johdolla.

Kiitämme alkuvaiheen sparrauksesta Helsingin Sanomien entistä päätoimittajaa Janne Virkkusta, joka auttoi meitä näkemään historiaan ja tunnistamaan yhtymäkohdat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehitykseen. Erityiskiitos kaikille haastatelluille, jotka tekivät historian eläväksi.

Tutustu  juhlajulkaisun digitaaliseen versioon.

Lataa juhlajulkaisu PDF:nä suomeksi

Lataa juhlajulkaisu PDF:nä ruotsiksi

Tutustu myös 2007 ilmestyneeseen kattavaan historiateokseen Sitra – Tulevaisuus tehtävänä

Mistä on kyse?