archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Teknologiateollisuus ja Sitra yhteistyöhön kiertotalouden edistämisessä

Kiertotaloudesta odotetaan uutta liiketoimintaa, vientiä ja kasvua. Esimerkiksi 3 Step IT uudistaa ja vuokraa käytettyä elektroniikkaa.

Julkaistu

Teknologiateollisuus ry ja Sitra aloittavat yhteistyön kiertotalouden edistämiseksi. Noin 150 alan toimijaa oli tänään torstaina koolla Helsingissä etsimässä askelmerkkejä alan siirtymiseksi kiertotalouteen.

Teknologiateollisuus vauhdittaa alan yritysten kestävää kasvua panostamalla myös kiertotalouteen, jonka uskotaan tarjoavan mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan, kasvuun ja vientiin. Yritysten avuksi tarvitaan lisää tietoa, esimerkkejä hyvistä käytännöistä maailmalta sekä näkemystä uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja markkinoista.

”Toimiva kiertotalous rakentuu teollisuudelle, jonka toimintaympäristö on vakaa ja ennakoitava. Mahdollisuuksia on paljon, jos lupakäytäntöjä saadaan sujuvammiksi ja kiertotalouden esteitä poistettua”, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen toteaa.

Turunen muistuttaa, että resurssitehokkuus on jo viety pitkälle suomalaisessa teollisuudessa: ”Ansio tästä kuuluu sille kehitystyölle, jota yrityksissä on tehty jo vuosia, ja ilman lainsäädännön pakkoa. Tähän toimintatapaan uskon edelleen”, hän painottaa.

Turunen kuitenkin korostaa, että siirtymä kiertotalouteen tarkoittaa etenkin monen pk-yrityksen kohdalla uudenlaista ajatustapaa ja yritysten liiketoimintamallien sekä tuotannon muutosta.

”Prosessit tulee jo lähtökohtaisesti suunnitella siten, ettei hukkaa synny, jolloin tuotteet ja materiaalit sekä niiden arvo säilyvät tai jopa kasvavat kierrossa. Näin teollisuus pystyy säästämään raaka-ainekustannuksissaan huomattavasti.”

Kiertotalous ei ole valinta – edelläkävijyys on

Sitrassa nähdään, että maapallon resurssien ylikulutus ei voi jatkua ja siten neitseellisten luonnonvarojen käytön korvaa resurssien kierrätys, kiertotalous. Siinä materiaalit ja arvo kiertävät, ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Kiertotalouden liiketoimintamallit perustuvat muun muassa siihen, että laitteita huolletaan ja korjataan, uudelleen valmistetaan ja myydään eteenpäin yhden tai useamman kerran. Menestyneimmät kansainväliset yritykset ovat yhdistäneet onnistuneesti leasingin, modulaarisuuden ja uudelleenvalmistuksen.

”Monista raaka-aineista alkaa olla jo pulaa, joten on sekä taloudellisesti että ekologisesti järjetöntä hukata niitä polttamalla tai läjittämällä niitä kaatopaikoille. Vielä ehdimme valita, haluammeko olla tällä saralla edelläkävijöitä vai seurailijoita”, Sitran johtaja Mari Pantsar-Kallio huomauttaa.

”Ensimmäisenä kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja kehittäneet yritykset ovat vahvoilla kansainvälisillä markkinoilla”, Sitran johtava asiantuntija Kari Herlevi muistuttaa. ”Haasteita on kuitenkin vielä voitettavana: millaista on kiertotalous niissä yrityksissä, joiden pääkonttori on yhdessä, suunnittelu toisessa ja valmistus mahdollisesti vielä kolmannessa maassa?”

Käytetyissä luonnonvaroissa runsaasti potentiaalia

Jo käytetyissä luonnonvaroissa piilee suuri raaka-ainepotentiaali, sillä maapallon väestön kasvaessa myös jätteen määrä kasvaa.

 ”Maailmassa syntyi viime vuonna yli 40 miljoonaa tonnia elektroniikkajätettä, josta yli 80 prosenttia päätyi kaatopaikoille tai luontoon. Samalla hukattiin euroissa mitattuna yli 40 miljardin arvosta rautaa, kuparia, kultaa, hopeaa, alumiinia ja harvinaisia maametalleja”, Jorma Turunen muistuttaa.

Käytännön esimerkki: 3 Step IT uudistaa ja vuokraa käytettyä elektroniikkaa 

Suomessa ainakin yhden IT-alan yrityksen liiketoimintamalli pohjaa jo kiertotalouteen. Vuonna 1997 perustettu 3 Step IT kerää vuokraamansa tietokoneet ja mobiililaitteet takaisin, kunnostaa ne ja välittää uudestaan eteenpäin.  

Käytettyjen IT-laitteiden leasing-palvelu herätti aikoinaan ihmetystä, mutta ei herätä enää. Nykyisin 3 Step IT on alallaan Pohjoismaiden suurin yritys: sen liikevaihto ylitti viime vuonna 500 miljoonan euron rajan. Työntekijöitä on noin 245. 

”Olemme kasvaneet tasaisesti ja kannattavasti. Myös näkymät ovat lupaavat, sillä elektroniikan kysyntä ja samalla käytöstä poistettujen laitteiden määrä on vahvassa kasvussa ympäri maailmaa. Pohjoismaat ja Baltia ovat meidän päämarkkinat, mutta suurin  potentiaali on Aasiassa”, sanoi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarkko Veijalainen Teknologiateollisuuden ja Sitran järjestämässä tilaisuudessa.

3 Step IT hallinnoi noin 1,6 miljoonaa elektroniikkalaitetta. Sille palautuneista laitteista yli 95 prosenttia löytää kunnostuksen jälkeen uuden kodin.

Lisätietoja:
Kari Herlevi, johtava asiantuntija, Sitra, puh. 0294 618 287
Jouni Lind, asiantuntija, Teknologiateollisuus ry, puh. 050 521 3305

Mistä on kyse?