archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Teolliset symbioosit tuovat arvoa ilman jätettä

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Teollisuuden vanhan kumous 4.4.2013 Vanhalla ylioppilastalolla

Talouden rakennemuutos edellyttää uutta liiketoimintaa ja kilpailukykyistä teollisuutta sekä todennetusta kysynnästä lähteviä menestyviä kaupallisia liiketoimintaratkaisuja, joilla pystytään säästämään luonnonvaroja. Sitran käynnistämä avainalue Teolliset symbioosit tähtää juuri tämän murroksen aikaansaamiseen.

Sitra järjestää torstaina 4.4. Teollisuuden vanhan kumouksen, jonka tarkoituksena on herättää yrityksiä, julkisen sektorin toimijoita ja järjestöjä oivaltamaan teollisten symbioosien hyödyt. Teollisissa symbiooseissa yhden yrityksen jätettä tai hyödyntämättömiä raaka-aineiden sivuvirtoja kierrätetään eteenpäin toiselle yritykselle, joka käyttää niitä oman tuotantonsa raaka-aineena. Prosessissa syntyy uutta liiketoimintaa, se tehostaa yritysten materiaaliresurssien käyttöä ja säästää rahaa, kun jäte ei päädy kaatopaikalle.

Teollisuuden vanhan kumous käynnistää Sitran kaksivuotisen avainalueen Teolliset symbioosit, joka edistää ekologista kestävyyttä. Yhteistyössä elinkeinoelämän kannalta keskeisten toimijoiden kanssa Sitra edistää yritysten tietoisuutta ja käytännön valmiuksia tehdä liiketoiminnallisesti järkevää ja luonnonvaroja säästävää yhteistyötä. Avainalueella kokeillaan konkreettisia työkaluja, kuten NISP-työpajoja, yritysten ainekierron helpottamiseksi. Sitra haluaa Teollisten symbioosien avulla vahvistaa liiketaloudellisesti kannattavan ja ekologisesti kestävämmän liiketoiminnan kehittymistä sekä edistää suomalaisten yritysten luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvaa kilpailukykyä ja uusien työpaikkojen syntymistä.

Kansainvälisillä markkinoilla on vahva kasvun mahdollisuus luonnonvarojen kestävämpään käyttöön perustuville tuote- ja palveluratkaisuille. Niiden kysyntä voimistuu ilmastonmuutoksen seurauksena, neitseellisten raaka-aineiden niukentuessa ja maapallon väestömäärän kasvaessa. Tätä suuntausta on suomalaistenkin yritysten pystyttävä seuraamaan menestyäkseen maailmalla.

Teollisuuden vanhan kumous –tapahtuma esittelee teollisten symbioosien tuomia konkreettisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tunnistaa uusia kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia. Edelläkävijäyritysten johtajat kertovat teollisen yhteistyön hyödyistä ja konkreettisista tuloksista. Esimerkiksi kokkolalainen CrisolteQ Oy on kemianteollisuuden kierrätykseen erikoistunut yritys, joka kehittää kemianteollisuuden sivuvirtojen ainesosien talteenottomenetelmiä. Yhtiö erottelee ja kierrättää kobolttia, reeniumia, nikkeliä ja muita arvometalleja, joita voidaan uusiokäyttää mm. tietokoneiden ja älypuhelimien akuissa sekä kemikaalien valmistuksessa käytettävissä katalyyteissa. Biojalostusyhtiö GreenFuel Nordic Oy puolestaan hyödyntää kaupallista pikapyrolyysi-teknologiaa biomassan jalostamisessa bioöljyksi Kuopiossa. Yhtiö tarjoaa paikallisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille.

Seuraava NISP-työpaja järjestetään 15.5. Jyväskylässä, jossa Sitra tekee yhteistyötä yritysten, kaupungin ja asukkaiden kanssa alueellisen resurssiviisauden edistämiseksi.