archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusi tietojohtamisen malli tukee sote-linjausta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja Sitran yhteistyönä kehitettiin tietojohtamisen malli integroitujen sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen tueksi. Mallin avulla saadaan kattava kuva sote-palveluiden kysynnästä ja tarjonnasta. Näin kansalaisille voidaan tarjota laadukkaita palveluita: peruspalvelut lähellä ja vaativammat erityispalvelut keskitetysti.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Tähän asti sosiaali- ja terveydenhuollon johdon käyttämä tieto on ollut taaksepäin katsovaa ja seurantamittaristo toimintokohtaista. Lisäksi tieto on hajautunut useisiin tietojärjestelmiin. Tietojohtamisen hankkeessa toteutettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen prosessi ja järjestelmä, jolla pystytään tuottamaan oikeaa ja riittävää tietoa päätösten tueksi. Malliin kerätään tietoja perusterveydenhoidon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalveluiden järjestelmistä että ulkoisista tietopankeista. Mallin näkökulmia ovat hyvinvointipalveluiden kysynnän ennustaminen, asiakasanalyysi sekä nykyisten resurssien avulla tuotettavien palveluiden laatu, kohdentuminen ja vaikuttavuus.

Kehitetty malli huomioi sekä alueellisen hyvinvointipalveluiden kysynnän kokonaisuudessaan että julkisen sosiaali- ja terveystoimen organisaation tarjontanäkökulman. Mallissa otetaan huomioon myös, että julkinen palveluntarjoaja tuottaa palveluita vastaamaan vain osaan alueellista kysyntää, ja muita palveluntuottajia ovat muun muassa Kela ja yksityiset lääkäriasemat. Koko alueen hyvinvointipalveluita ja niiden kehittymistä alueellisesti voidaan tarkastella uudella tavalla ja kohdistaa palvelujen tarjontaa sinne, missä ihmiset saavuttavat lähipalvelut ja keskitetyt palvelut. Mallin avulla pystytään simuloimaan tulevaisuuden muutoksia palveluiden tarjonnassa ja palveluverkostossa ottamalla huomioon tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden kysyntä.

”Tietojohtamisen mallin kokeilussa hyödynnettiin useimmissa sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavissa organisaatioissa käytössä olevia komponentteja. Järjestelmän käyttöönotto ei vaatinut suuria laite- tai ohjelmistoinvestointeja eikä muutoksia kokonaisarkkitehtuuriin. Näin toimintamallin käyttöönotto tuottaa paremmin kohdennettuja palveluita kansalaisille kustannustehokkaasti. Mallia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti sote-palveluiden johtamisessa”, kuvailee johtava asiantuntija Kimmo Haahkola Sitrasta.

Eksotessa on saatu ensimmäisiä konkreettisia tuloksia asiakaskohtaisten tietojen hyödyntämisessä.
”Toimintaa on pystytty kehittämään asiakasryhmien koon ja niiden aiheuttamien kustannusten mukaan. Merkittävä toimintamallin avulla saatu tieto oli, että 14 prosenttia asiakkaista aiheuttaa 80 prosenttia kustannuksista, mutta vastaa vain 10 prosenttia Eksoten alueen asukkaista. Pilotoinnin jälkeen otimme mallin johdon työkaluksi,” kertoo toimitusjohtaja Pentti Itkonen Eksotesta.

”Hallituksen tekemän sote-linjauksen mukaisesti palveluiden järjestäminen keskitetään suurempiin yksiköihin, jolloin malli toimii tehokkaana työvälineenä. Tietojohtamisen malli tukee Sitran tavoitteita saada tasavertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille kansalaisille. Malli lisää sote-hallinnon läpinäkyvyyttä ja sitä voidaan hyödyntää palveluiden rahoitus- ja ohjausjärjestelmässä”, toteaa johtava asiantuntija Eveliina Huurre Sitrasta.

Sitra julkaisi mallista Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirjan, jonka voi ladata verkkosivuilta.

Lisätietoja    

Kimmo Haahkola, johtava asiantuntija, Sitra
kimmo.haahkola@sitra.fi, 050 380 8603

Kirsi Suomalainen, asiantuntija, viestintä, Sitra
kirsi.suomalainen@sitra.fi, 050 369 9975

Pentti Itkonen, toimitusjohtaja, Eksote
pentti.itkonen@eksote.fi, 050 387 7600

Katja Klemola, projektipäällikkö, Eksote
katja.klemola@eksote.fi, 040 127 4190

Julkaisun tiedot 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja (PDF)
Katja Klemola, Jussi Uusi-Illikainen, Tero Askola
ISBN 978-951-563-888-5

Mistä on kyse?