1. Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli

Ajankohtaista

  1. Miten hiilineutraalius ja...

   Blogit 0

   Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta ei anna oikeutta sille, miten tiiviisti päästöt ja resurssien käyttö...

   1 viikko sitten kirjoittajalta Tuuli Hirvilammi
  2. Viisi kärkeä...

   Julkaisut 0

   YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n toteuttaminen edellyttää sekä universaaliutta eli toimimista kaikkien tavoitteiden eteen kaikkialla...   → Lataa PDF

   4 kuukautta sitten kirjoittajalta Eeva Furman, Eva Heiskanen, Heikki Hiilamo, Tuuli Hirvilammi, Eeva Hellström, Janne Hukkinen, Jaakko Kiander, Anne Birgitta Pessi, Juho Saari

Kestävä kehitys mielletään turhan usein edelleen ylätason fraasiksi eikä sitä osata viedä arkiseksi tekemiseksi tai hyödyntää mahdollisuutena. Se kuitenkin liittyy olennaisesti kaikkeen päätöksentekoon yhteiskunnassa. Asiantuntijapaneelien käytöstä poliittisen päätöksenteon tukena on saatu hyviä kokemuksia muun muassa Saksasta. Nimekäs asiantuntijapaneeli kun voi tarvittaessa ärähtääkin.

Sitran isännöimä kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli tuo akateemisten ja kansainvälisesti tunnustettujen asiantuntijoiden äänen paremmin kuuluville. Paneeli perustettiin joulukuussa 2013 jalkauttamaan kestävää kehitystä tuomalla tieteen näkökulmaa suomalaiseen politiikkaan. Se osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimii kestävän kehityksen toimikunnan tukena. Paneelin tehtävänä on valmistella, haastaa ja arvioida toimikunnan työtä ja edistää kestävää kehitystä Suomessa. Asiantuntijapaneeli voi keskustella pyöreän pöydän ääressä mistä tahansa kestävyyteen liittyvästä asiasta. Paneeli kokoontuu noin kuudesti vuodessa.

Kestävä kehitys on päätöksiä ja tekoja

Kestävässä kehityksessä on tärkeää löytää ratkaisut, jotka kunnioittavat ekologisia reunaehtoja samalla, kun ne tuottavat taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä ratkaisuja. Pilaantuneessa ympäristössä kun ei toimi yhteiskunta eikä talous. Tähän perustuu myös Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi jonka haluamme 2050: Luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva Suomi.

Kestävän kehityksen tavoitteet pitää jalkauttaa suomalaisten päätöksiin, toimintaan ja rutiineihin – niin yrityksissä, kodeissa kuin hallinnossa. Toimenpiteisiin kannustava Sitoumus 2050 on suomalainen sosiaalinen innovaatio, jota toimikunta ja asiantuntijapaneeli jatkokehittävät yhdessä. Kaikki Suomessa toimivat organisaatiot ja ihmiset voivat tehdä toimenpidesitoumuksen yhteen tai useampaan tavoitteeseen, toteuttaa niitä ja seurata julkisesti menestymistään tavoitteidensa toteutuksessa. Konsepti on herättänyt paljon mielenkiintoa kotimaassa ja maailmalla.

Kestävän kehityksen uudet globaalit tavoitteet vahvistettiin vuoden 2015 syyskuussa, kun YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 julkistettiin. Se luotsaa kehitystä eri puolilla maailmaa suuntaan, joka luo hyvinvointia kauas tulevaisuuteen ja auttaa ennaltaehkäisemään maailmanlaajuisten kriisien toistumista ja pahenemista. Agendan tekee ainutlaatuiseksi sen universaalisuus: jokaisen siihen sitoutuneen maan tulee kiinnittää huomiota tavoitteisiin sekä omassa maassaan että muiden kanssa toimiessaan. Suomi on jo tuonut monia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osaksi yhteiskunnan toimintaa, ja työ jatkuu. Joidenkin tavoitteiden osalta tehtävää on vielä paljon, ja myös edelläkävijyyden mahdollisuudet kannattaa hyödyntää.

Paneelin kokoonpano

 • ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja, professori Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta (asiantuntijapaneelin puheenjohtaja)
 • tutkimusjohtaja Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta
 • sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta
 • tutkijatohtori Tuuli Hirvilammi Jyväskylän yliopistosta
 • ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta
 • kansantaloustieteen dosentti, taloudesta ja eläkepolitiikasta vastaava johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta
 • kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessi Helsingin yliopistosta
 • hyvinvointisosiologian professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta.

Sitra koordinoi asiantuntijapaneelin työtä johtavan asiantuntijan Eeva Hellströmin johdolla.

Alla oleva esitys (22.4.2014) kokoaa paneelin keskeisiä viestejä.

Noponen ja Saari: Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin viestit 22.4.2014 from Sitra / Ekologinen kestävyys

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Blogit Miten hiilineutraalius ja tasa-arvo kytkeytyvät toisiinsa?

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta ei anna oikeutta sille, miten tiiviisti päästöt ja resurssien käyttö kytkeytyvät hyvinvoinnin ja tasa-arvon tavoitteluun.

1 viikko sitten kirjoittajalta Tuuli Hirvilammi

Blogit Luonto ja hyvyys kotouttavat

Suomalaiset ovat oivaltaneet, että luonto on suuri voimavara myös maahanmuuttajien kotouttamiseen.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Eeva Furman

Blogit Varrella viran

Eli miten henkilöstökierto ja asiantuntijavaihdot voivat toimia välineenä yhteiskunnallisessa muutoksessa.

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström

Blogit Urheilu tasa-arvon mittarina

Urheilu on hyvä mittari tasa-arvon toteutumiselle, kirjoittaa Heikki Hiilamo.

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Heikki Hiilamo

Blogit Onko asiantuntijapaneeli ketterä?

Kiire haastaa kestävän kehityksen päättäjät ja tutkijat säätämään vuorovaikutuksensa uusiin lukemiin, kirjoittaa professori Janne I. Hukkinen.

6 kuukautta sitten kirjoittajalta Janne Hukkinen

Blogit Kestävyydestä – mitä se sosiaalinen puoli siinä oikein on?

“Tämä jäätelö on niin ällöttävää!” huokaili kaksivuotias lapseni onnellisen oloisena. Pienen tarkentavan keskustelun jälkeen kävi ilmi, että hän kyllä hahmotti, että kyseessä oli vahva alleviivaava sana, mutta sen sisältö oli hippusen vaihtunut vastakohdakseen. Ällöttävä-sana kun oli juuri niin ihanan pehmeä suussa kuin miltä jäätelö tuntui. Meille aikuisillekin...

8 kuukautta sitten kirjoittajalta Anne Birgitta Pessi

Blogit Pitkän aikavälin ongelma

Hyvinvointivaltion pohjassa on reikä. Sosiaalista yhteenkuuluvuutta tarvitaan kipeästi, kirjoittaa Juho Saari Euroopan kestävän kehityksen viikolla.

9 kuukautta sitten kirjoittajalta Juho Saari

Blogit Kasvun rajoja ei voida ylittää

Rajaton talouden kasvu ei ole mahdollista, koska maailmamme on rajallinen. Eksponentiaalinen kasvu johtaa pitkään jatkuessaan mahdottomuuksiin. Jos talous kasvaisi 400 vuoden ajan kolme prosenttia vuodessa, tuloksena olisi tuotannon 120.000-kertaistuminen. Tällaiset lopputulokset ovat mahdottomia ja absurdeja. On selvää, että nopea kasvu ei voi jatkua loputtomiin. Emme kuitenkaan tiedä,...

10 kuukautta sitten kirjoittajalta Jaakko Kiander

Blogit Miten kotoudumme tulevaisuuteen?

Suomen kotouttaminen tulevaisuuteen edellyttää ymmärrystä asioiden ja maiden keskinäisriippuvuuksista sekä tämän mukaisesti toimimista siellä, missä tukea kulloinkin tarvitaan.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Eeva Furman

Blogit Asiantuntijapaneelit - väylä vaikuttavuuteen

Miten asiantuntijapaneelit voivat auttaa tiedon vaikuttavuuden lisäämisessä? Eeva Hellström ja Katri Vataja pohtivat aihetta tutkimustiimimme Viikon varrelta -blogissa. Asiantuntijapaneeleista on 2010-luvulla tullut muodikas tapa toimia tutkimuksen ja tiedon hyödyntäjien rajapinnassa. Ne voivat edesauttaa tutkimustiedon yhteiskunnallista hyödyntämistä. Tieteen yhteiskunnallinen...

1 vuosi sitten

Blogit Marinat pois - kestävästä kehityksestä Suomelle profiilia

Kestävän kehityksen tavoitteissa ei ole yksin kysymys kehitysmaista vaan itsestämme ja myös Suomen pärjäämisestä. Yli 40 vuotta sitten kerrotut kasvun rajat alkavat olla oikeasti edessämme. Kestävä kehitys ei ole mahdollista muuten kuin luonnonvarojen kestävyyden rajoissa. Maailma ei voi enää jatkaa muuten kuin sitoutumalla kestävän kehityksen edellyttämiin isoihin muutoksiin....

2 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Blogit Eurooppa uudistaa kestävää kehitystä

Kirjoittaja osallistui tarkkailijana ja panelistina Euroopan kestävän kehityksen verkoston (ESDN) työpajaan Berliinissä 25.–26.6.2014. Kestävällä kehityksellä on pitkä historia ja globaali ulottuvuus. Suomi ja monet Euroopan maat ovat edelläkävijöitä kestävän kehityksen strategioiden eteenpäin viennissä. Suomi oli yksi edelläkävijöistä tehdessään ensimmäisen...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Blogit Energiakäänne – Sveitsistä mallia kestävälle kehitykselle

Sveitsi on onnistunut hyvin sitomaan kestävän kehityksen tavoitteet ja sen toteuttamisen käytännössä liittovaltion poliittiseen ohjausjärjestelmään. Kestävän kehityksen strategiasta on muodostunut kansallinen ohjaava sateenvarjo, johon erilaiset ohjelmat tukeutuvat. Saksan tavoin Sveitsikin on päättänyt tehdä energiakäänteen. Sveitsistä voisimme oppia ainakin sen, että...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Blogit Sauli Rouhinen: Kestävän talouden politiikkapuitteet

Olen ympäristöneuvos ympäristöministeriössä ja Suomen kestävän kehityksen (keke-) toimikunnan pääsihteeri (65+). Tehtävänäni on kestävän kehityksen politiikkakoordinaatio ja kansallisen kestävän kehityksen yhteiskunnallisen oppimisprosessin edistäminen. Juuri nyt valmistelemme kansallisen keke-strategian uudistamista ja kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen laadintaa....

4 vuotta sitten


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot