Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuustaajuus äänikokemuksena

Kuulokkeet korville, sillä toivottavia tulevaisuuksia voi visioida nyt myös ulkoilmassa. Rovaniemen läpi virtaavan Kemijoen rannalla voi kulkea Tulevaisuustaajuuden käsikirjoitusta mukailevaa äänipolkua.

Julkaistu

Mistä on kyse?

Äänisuunniteltu kävelyreitti Tulevaisuuden polku kulkee Rovaniemen maisemissa. Reitti on avoin kaikille ja se kulkee keskustan tuntumassa Kemijoen rantaa pitkin. Toivottavia tulevaisuuksia päädytään visioimaan Kirkonjyrhämän laavulle. Tavoitteena on ollut tehdä tulevaisuuden ajattelemisesta helposti lähestyttävää ja kokemuksellista ja tuoda tulevaisuusajattelu myös fyysiseen ympäristöön.

Miten Tulevaisuustaajuutta sovellettiin?

Äänipolku noudattaa Tulevaisuustaajuus-menetelmän kolmea peräkkäistä vaihetta eli siinä haastetaan tulevaisuusoletuksia, kuvitellaan toivottavia tulevaisuuksia ja pohditaan, miten tulevaisuutta voi rakentaa. Äänipolun reitti on merkitty karttaan ja kuulokkeista kuunneltava tarina on kytketty vahvasti paikalliseen maisemaan, historiaan ja tulevaisuuteen. Esimerkiksi määritetyissä kohdin reittiä kuuntelijaa ohjataan katsomaan tiettyyn suuntaan, äänipolun tarinoista osa liittyy vahvasti Rovaniemen paikallishistoriaan ja tulevaisuutta pohditaan myös kaupungin näkökulmasta. Toisin kuin Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmä, äänipolku tarjoaa henkilökohtaisen elämyksen, jonka kukin kuulija sitoo omalla tavallaan paikalliseen maisemaan.

Mitä opittiin?

Kun työpajamenetelmän aineistoa ja ideaa lähdetään muokkaamaan aivan uuteen mediaan, vaatii se rohkeutta ja osaamista käsikirjoittaa sisällöt uuteen muotoon. Kieltä ja sanastoa täytyy keventää, sisältöjä karsia ja työpajan tehtävistä tulee kiteyttää ne olennaiset kysymykset, jotka voi heittää kuuntelijalle matkan varrelle pohdittavaksi. Kuunnelmamuotoinen Tulevaisuustaajuus edellyttää myös tekijältä draaman tajua: miten pitää kuulija hyppysissä noin 40 minuutin ajan? Siksi Tulevaisuuden polku nojaakin keveyden, huumorin ja asiasisällön oivaltavaan yhdistämiseen sekä ääninäyttelijöiden ammattitaitoon.

Tutustu!

Tulevaisuuden polku /audio

Toteuttajat

Katri Kykyri, Anu Turunen ja Maarit Lepistö (alkuperäisidea)

Timo Metsäjoki (käsikirjoitus, äänisuunnittelu, ääninäyttely)

Pirjo Leppänen (ääninäyttely)

Sitra rahoittii hankkeen toteutusta osana Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaa

Mistä on kyse?