Aamulähtö: Ideoi poikkihallinnollinen kokeilu!

Hyvä valtionhallinnon kehittäjä

Tuntuuko työssäsi välillä siltä, että vastaan tulevat asiat ovat liian mutkikkaita yhden ihmisen, organisaation tai hallinnonalan ratkaistaviksi? Oletko joskus pohtinut, ettei oman organisaatiosi näkökulma ole riittävä tietyn asian, ilmiön tai palvelun kehittämiseksi? Tuleeko mieleesi tilanteita, jotka ratkeaisivat parhaiten monen organisaation yhteistyönä?

Hyvä! Haluamme kuulla ajatuksiasi siitä, miten asiat voitaisiin hoitaa uudella tavalla.

Sitra järjestää julkisen hallinnon toimijoille ratkaisuhaun, jolla etsitään ideoita uudenlaisiin poikkihallinnollisiin toimintatapoihin ja palveluprosesseihin sekä siihen, miten niitä johdetaan. Ratkaisuhaku suunnataan ministeriöille ja niiden tulosohjauksessa oleville virastoille eli ideoita voivat ehdottaa kaikki näiden työntekijät.

Yhdistelemme ja jatkokehitämme ideoita ja muotoilemme niiden pohjalta muutaman käytännön kokeilun, jotka toteutamme yhdessä valtionhallinnon toimijoiden kanssa vuonna 2018.

Pienestä ajatuksen aihiosta ja ideanpoikasesta voi syntyä jotakin arvokasta. Tässä tilaisuudessa julkistamme ratkaisuhaun virallisesti alkaneeksi. Tule kuulemaan, keskustelemaan ja ideoimaan, miten poikkihallinnollista yhteistyötä voitaisiin edistää!

Ohjelma

8.30 Aamupala
9.00 Riskiä vai rohkeutta? – Kokeilut askelmerkkeinä

Taina Kulmala, neuvotteleva virkamies, Valtioneuvoston kanslia

 9.45 Kokeilevan johtamisen suuri lupaus

Petri Virtanen, projektijohtaja, Julkisen sektorin johtamiskoulutus, Sitra

 10.15 Miten kerron ideani eli miten ratkaisuhakuun pääsee mukaan?

Milma Arola ja Riikka Pellikka, Sitran asiantuntijat

11.00 Tilaisuus päättyy

 

Poikkihallinnolliset kokeilut ovat osa Sitran Julkisen sektorin johtaminen -avainaluetta. Lisäksi toteutamme vuosina 2017–2018 laajan, valtion ylimmälle virkamiesjohdolle suunnatun johtamiskoulutusohjelman. Sitra valmistelee myös julkishallinnon johtamisen uudistamiseen tähtäävää keskustelualoitetta.

Aamulähdön tarjoaa Julkisen sektorin johtamisen tiimi. Kahvipannu on kuumana ja painavaa asiaa tarjolla noin joka toinen kuukausi vaihtelevien teemojen ja puhujien kera.