archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra: Rahoitus ratkaisee sote-uudistuksen

Asiakkaan ja veronmaksajan näkökulmasta rahoitusratkaisun merkitys kasvaa päivä päivältä”, johtava asiantuntija Eveliina Huurre Sitrasta sanoo.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Johtaja Antti Kivelä Sitrasta pitää parlamentaarisen työryhmän saavuttamaa yhteisymmärrystä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaista tervetulleena. Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että myös sote-palvelujen rahoitukseen tarvitaan perusteellinen uudistus, jos asetetut tavoitteet halutaan saavuttaa.

”Hyvä, että järjestämislain suhteen löydettiin ratkaisu, sillä uudistus on koko Suomen kannalta tärkeä. Järjestämislaki ei kuitenkaan vielä yksinään riitä, sillä vasta monikanavaisen rahoituksen purkaminen mahdollistaa nykyistä yhdenvertaisemmat palvelut, järjestelmän muuttamisen nykyistä ohjattavammaksi ja kokonaiskustannusten kasvun hillitsemisen”, Kivelä sanoo.

Eduskuntapuolueiden edustajista koostuva ohjausryhmä on sopinut, että yksittäisillä kunnilla ei vastedes ole sote-palveluiden tuotantovastuuta, vaan tuotantovastuu on kuntayhtymillä, joita voi olla Suomessa enintään 19. Järjestämislakiesityksen pääkohdat esiteltiin tänään tiistaina.

Sote-palveluiden rahoitusta pohtivan työryhmän on puolestaan tarkoitus saada työnsä valmiiksi helmikuussa.

”Ministeriön tiedotteessa ei puhuta mitään asiakkaan valinnanvapaudesta. Tämä viittaa siihen, että muun muassa valinnanvapauteen liittyvät linjaukset jäävät seuraavalle hallituskaudelle, jonne myös rahoitusratkaisu siirtyy. Asiakkaan ja veronmaksajan näkökulmasta rahoitusratkaisun merkitys kasvaa päivä päivältä”, johtava asiantuntija Eveliina Huurre Sitrasta sanoo.

Sitran vastikään julkistamassa sote-palveluiden rahoitusmallissa palveluiden rahoitus kootaan järjestämisvastuullisten omille tileille, joita operoi Kela. Järjestämislakiluonnoksessa järjestämisvastuu on jaettu viidelle sote-alueelle. Kelan operoimien tilien avulla nykyinen, monikanavainen rahoitusmalli voidaan korvata yhdellä kanavalla, jota pitkin kaikki palveluihin käytettävä raha kulkee.

Sitran sote-rahoitusmallissa palveluiden tuottajista ja palvelujen hinnoista sovitaan palvelupaketeilla, joissa sosiaali- ja terveyspalvelut integroidaan nykyistä tiiviimmin toisiinsa. Palvelupaketeilla sote-alue tilaa palveluita tuottajilta ennalta määritellyillä hinnoilla. Palvelupaketit tekevät järjestelmästä nykyistä huomattavasti läpinäkyvämmän ja vertailtavamman. Palvelupakettien ansiosta palvelut voidaan myös jakaa asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Samalla eri puolilla maata asuvien sekä työelämässä ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten mahdollisuus saada palveluja tasavertaistuisi.

”Harkintaan pitää ottaa mukaan myös se, että avoterveydenhuollon peruspalvelut olisivat yhdenvertaisesti saatavilla kaikille kansalaisille. Ylimenokauden jälkeen esimerkiksi työterveyden sairaushuollon ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kaltaiset erillisten komponenttien asema pitää ottaa kokonaissuunnittelussa huomioon”, Antti Kivelä sanoo.

Sote-järjestämislakiesitys annetaan eduskunnalle joulukuun alussa.

Mistä on kyse?