archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran trendilista 2014–2015 on valmistunut

Tänä vuonna keskusteluun ovat nousseet vahvasti mm. Ukrainan kriisi, Euroopan jatkuvat talousvaikeudet sekä uhkaava eriarvoistuminen.

Julkaistu

Maailman suuria yhteiskunnallisia muutoksia hahmottelevan Sitran trendilistan päivitystyö on valmistunut. Tämän vuoden päivitystyön aikana keskusteluun ovat nousseet vahvasti mm. Ukrainan kriisi, ISIS-terroristijärjestön nousu, Euroopan jatkuvat talousvaikeudet sekä uhkaava eriarvoistuminen.

On silti muistettava, että pinnalla olevien ilmiöiden lisäksi taustalla on jatkuvasti muitakin muutosilmiöitä. Tulevaisuutta pohtiessa on pystyttävä hahmottamaan kokonaisuuksia, ja siksi hitaastikin etenevät muutokset on pidettävä muistissa.

Sitran trendilistaan olemme koonneet 13 tulevaisuuden kannalta keskeistä globaalia muutosilmiötä. Koska todellisuudessa muutosilmiöt ovat subjektiivisia, monimutkaisia ja toisistaan riippuvaisia, näkemyserot ovat luonnollisia.

Sitran trendityö on koostunut kokoavasta tiedonhankinnasta, asiantuntijahaastatteluista sekä erilaisista ryhmätyöpajoista. Työhön on osallistunut lukuisia henkilöitä, mm. kansallisen ennakointiverkoston asiantuntijoita, Sitran asiantuntijoita ja Sitran hallituksen jäseniä. Haluankin kiittää kaikkia trendityöhön työpanoksensa antaneita!

Sitran trendilista toimii työkaluna ja keskustelupohjana toimintaympäristön muutoksia tarkasteltaessa esimerkiksi strategiatyön yhteydessä. Sitran trendilista on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Tämän vuoden trendilistan rakenne on seuraava:

 • Megatrendi kuvataan lyhyellä muutoksen suuntaa ilmaisevalla virkkeellä
 • Megatrendit on ryhmitelty painotuksen mukaan:
  • Keltainen = hyvinvointiin painottuva megatrendi
  • Punainen = yhteiskuntaan painottuva megatrendi
  • Sininen = talouteen ja rakenteisiin painottuva megatrendi
  • Vihreä = ympäristöön painottuva megatrendi
  • Violetti = kompleksisuuteen painottuva meta-/megatrendi
 • Megatrendikuvauksissa esitetään
  • trendejä
  • vastatrendejä
  • kysymyksiä Suomen näkökulmasta
  • linkkejä signaaleihin, joista trendit koostuvat

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Syksyn mittaan julkaisemme syventävän artikkelin kustakin megatrendistä erikseen. Ensimmäinen artikkeli julkaistaan 20. lokakuuta.

Keskustelen ilomielin kaikkiin trendilistaan ja sen työprosessiin liittyviin kysymyksiin. Tulevaisuus on mitä me siitä teemme!

Sitran trendit -sarjassa julkaistut artikkelit:

Taidot haastavat tiedot

Vakaa työ murenee

Valtasuhteet siirtyvät

Eriarvoisuus kasvaa

Euroopan rakenteet rapistuvat

Ilmastonmuutoksen seuraukset laajenevat

Hyvinvointi korostuu

Ekologinen kenkä puristaa

Teknologia integroituu arkeen

Voimaantuvat yhteisöt haastavat instituutiot

Eliniät venyvät

Kaupunkien roolit korostuvat

Keskinäisriippuvuus lisääntyy

Mistä on kyse?