Poiminnat
Arvioitu lukuaika 1 min

Poiminta: Anna äänesi kuulua kuntapolitiikassa -opas

Annan äänesi kuulua kuntapolitiikassa -opas syntyi osana Järvenpäässä toteutettua Toimi politiikan näyttämällä - kokeilua.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Järvenpäässä on noin 44 000 asukasta, joista noin 2 500 on vieraskielisiä. Monet kuntien asukkaat ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista, esimerkiksi lapsiperheiden palveluista. Maahanmuuttajien ääni kuuluu päätöksenteossa kuitenkin vain harvoin.

Toimi politiikan näyttämöllä -hankkeen tavoitteena oli, että maahanmuuttajat osallistuisivat kuntapolitiikkaan nykyistä enemmän. Hankkeessa järvenpääläiset maahanmuuttajat kokeilivat päätöksentekoa valtuustossa. He päättivät oikeista asioista kahdessa valtuustosimulaatiossa, kävivät iltakoulua ja antoivat palautetta. Osana hanketta syntyi Anna äänesi kuulua kuntapolitiikassa  – vaikuttajan opas, jonka kirjoittamiseen myös järvenpääläiset maahanmuuttajat osallistuivat.

Oppaassa on yksi esimerkki kunnan päätöksenteosta. Esimerkkinä on kuviteltu päätösasia Järvenpään kouluverkosta. Oppaan lopussa on sanasto, jossa selitetään kuntapolitiikkaan liittyviä käsitteitä. Löydät oppaan lopusta myös erilaisia tapoja vaikuttaa kuntapolitiikkaan.

Tutustu ”Anna äänesi kuulua kuntapolitiikassa” -oppaaseen täällä.

Toimi politiikan näyttämöllä -hanke on osa Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hankekokonaisuutta, jolla tavoittllaan demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

 

Mistä on kyse?