Pirstaleisia projekteja vai käytännön kokeiluja? – Sitra

Pirstaleisia projekteja vai käytännön kokeiluja?

Miten irrallisista hankeprosesseista päästäisiin kohti kattavampaa ja pitkäjänteisempää koulutuksen kehittämiskulttuuria?