uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Kuhmoinen kokeilee robottipuheluita kuntalaisten kuulumisten selvittämiseen

Mitä kuuluu Kuhmoinen -kokeilussa yhdistyvät huolenpito poikkeusoloissa, kokeiluhenki sekä digitalisaation mahdollisuudet. Tavoitteena on löytää uusia keinoja tunnistaa kuntalaisten palveluiden tarve ja kohdistaa apua tehokkaasti sitä eniten tarvitseville.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Koronavirusepidemia on mullistanut arjen niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Erityisesti tarve suojella riskiryhmiä ja ottaa fyysistä etäisyyttä muihin on pakottanut meidät tässä vaiheessa kriisiä erilleen. Epidemia on uhka terveydelle mutta poikkeusolot voivat kuormittaa meitä elämäntilanteesta riippuen monella muullakin tavalla. 

Kun eristäytymisen aikana fyysinen etäisyys kasvaa, henkisen läheisyyden merkitys korostuu. Samoin huolenpito toisistamme. Tämän vuoksi Kuhmoisten kunta kokeilee automaattipuheluiden käyttöä kuntalaisten palveluntarpeen selvittämiseen. Kyse on uudenalaisesta tavasta olla yhteydessä suoraan kuntalaisiin.

Robottipuheluilla otetaan yhteys kuntalaisiin ja tarjotaan mahdollisuus saada tukea. Puhelun jälkeen kuntalainen voi olla yhteydessä kunnan neuvontapuhelimeen. Avoimella kysymyksellä kartoitetaan kuntalaisten kokemusta tilanteesta”, kertovat Kunnanjohtaja Anne Heusala ja sivistystoimenjohtaja Mikko Latvala.

Kokeilusta kertoi tuoreeltaan mm. Kuhmoisten Sanomat jutussaan ”Robotti soittaa kuhmoislaisille”.

Robottipuhelu on moderni ja tehokas yhteydenpidonväline 

Kokeilussa Kuhmoisten kunta ottaa yhteyttä robottipuhelintekniikalla kaikkiin täysi-ikäisiin kuhmoislaisiin, joiden yhteystiedot ovat saatavilla. Puhelun tavoitteena on kartoittaa palvelua kaipaavat kuntalaiset.

Puhelurobotti pystyy parhaimmillaan soittamaan jopa 18 000 puhelua tunnissa, joten täysi-ikäisten Kuhmoislaisten tavoittaminen tapahtuu varsin nopeasti. Kuhmoisten kunnan asukkaille soittava puhelurobotti puhuu kunnanjohtaja Anne Heusalan äänellä.  

Ensimmäisellä puhelukierroksella kuntalaisille välitetään ajantasaista tietoa sekä ohjataan heidät oikean palvelun piiriin. Lisäksi kaikki kuntalaiset tulevat kuulluksi avoimella kysymyksellä tilanteeseen liittyen

Teknisistä syistä johtuen kaikkien kuntalaisten puhelinnumerot eivät ole saatavilla, joten kokeilussa puhelut voivat suuntautua myös niin, että kuntalaisilla on mahdollisuus soittaa palveluntarvetta kartoittavaan palveluun. 

Kuhmoisten kunta toimii hankkeen toteuttajana. Tekniset ratkaisut robottipuheluihin toimittaa On-Time Research Solutions Oy, joka on Pohjoismaiden johtava automaattipuheluiden soittopalvelu.  Sitra on hankkeen rahoittaja.

”Olemme erittäin kiitollisia, että saamme tehdä yhteistyötä Kuhmoisten kunnan ja Sitran kanssa. Tiedämme, että puhelurobottimme soittotehokkuus antaa mahdollisuuden auttaa ihmisiä tällä vaikealla poikkeustilan aikakaudella” Mikko Kohonen On-Timeltä toteaa. 

 Julkisen vallan tehtävänä on edistää ihmisten osallisuutta 

Sitra rahoittaa kokeilua osana Kansanvallan peruskorjaus -projektiaan, jonka yksi keskeinen tavoite on kehittää uudenlaisia osallisuuden tapoja sekä parantaa suomalaisen päätöksentekojärjestelmän uudistumiskykyä.

Johtaja Antti Kivelä Sitrasta sanoo, että uudenlaisilla kuulemisen ja osallistamisen välineillä on mahdollista parantaa koko kansakunnan reagointikykyä ja kohdentaa rajallisia voimavaroja sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Kansanvallan peruskorjaus -projektin keskeisiä tavoitteita on ollut parantaa ihmisten osallisuutta. Tämän pohtiminen olisi itse asiassa myös kuntien tehtävä, sillä Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Koronaepidemia vielä korostaa tätä tarvetta”, Kivelä sanoo.

Kokeilun hankesivu löytyy täältä.

Mistä on kyse?