archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran Suomi-osakesijoitusten hiilijalanjälki laski lähes puoleen viime vuodesta

Sitra on laskenut omien listattujen Suomi-osakesijoitustensa hiilijalanjäljen nyt jo kolmannen kerran.

Kirjoittajat

Sami Tuhkanen

Sijoitusjohtaja

Tiina Smolander

Salkunhoitaja, Osake- ja korkosijoitukset

Julkaistu

Sitra julkisti 16.1. kolmannen kerran teettämänsä tutkimuksen Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden hiilijalanjäljestä. Aamupäiväseminaari oli täynnä sijoitusalan ihmisiä, ja myös media uutisoi aiheesta laajalti.

Laskimme itsekin nyt kolmannen kerran Sitran omien listattujen suomalaisten osakesijoitusten hiilijalanjäljen samalla laskurilla, jonka olemme antaneet kaikille muillekin vapaaseen käyttöön ja jota olemme käyttäneet myös vuosikertomuksessamme julkaistujen lukujen laskennassa. Sitran hiilijalanjälki oli vuoteen 2016 verrattuna pienentynyt merkittävästi.

Laskua huimat 47 %

Sitran Suomi-osakesijoitusten kokonaispäästöt ovat laskeneet huimat 47 % viime vuodesta; 120 000 tonnista hiilidioksidipäästöjä (CO2e) 64 000 tonniin. Laskun merkittävyyttä korostaa se, että Helsingin pörssiin listattujen yritysten yhteenlasketut absoluuttiset kokonaispäästöt laskivat samana ajanjaksona vain kuusi prosenttia. Lisäksi samaan aikaan Sitran Suomi-osakesijoitusten markkina-arvo kasvoi 16 % vuodessa 155 milj. eurosta 178 milj. euroon (30.9.2017).

Hiilijalanjälkeä vertaillessa päästötietoja pyritään saamaan enemmän yhteismitalliseksi ja vertailukelpoisemmiksi laskemalla erilaisia tunnuslukuja. Sitran Suomi-sijoitukset paransivat jalanjälkeään toista vuotta peräkkäin kaikilla mittareilla.

Sitran sijoitusten hiilitehokkuus parani 48 prosenttia edellisvuodesta. Helsingin pörssiin listattujen yritysten hiilitehokkuus parani vain 16 prosenttia. Hiilitehokkuus kuvaa, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy suhteessa sijoitettuun miljoonaan euroon. Tällä mahdollistetaan erikokoisten sijoitusten keskinäinen vertailu. Mittarin heikkous on sen herkkyys osakkeiden arvonnousulle.

Hiili-intensiteetti kuvaa taas kasvihuonepäästöjä suhteessa liikevaihtoon. Mittarista on kaksi eri versiota:

  • Weighted Emissions (tCO2e) / Weighted Sales EUR Million laskee tuloksen ainoastaan osakeomistajan näkökulmasta
  • Financed Emissions (tCO2e) / Financed Revenue EUR Million huomioi myös yrityksen saaman vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen.

Mittarin hyvä puoli on se, ettei tulos muutu pörssikurssien mukana. Täydellinen tämäkään mittari ei ole. Esimerkiksi öljy-yhtiöillä mittarin lukemaan vaikuttaa voimakkaasti öljyn hintataso. Molemmilla mittariversioilla Sitran sijoitusten hiili-intensiteetti parani 39 prosenttia. Helsingin pörssiin listattujen yritysten hiili-intensiteetti parani eri mittaustavoilla nollasta yhdeksään prosenttia.

Vastuullisuus on tärkeää myös sijoitustoiminnassa, ja olemme keskustelleet myös hiiliriskistä rahastonhoitajien kanssa osana normaalia arviointiprosessia. Tavoitteenamme on varmistaa, että varainhoitajamme ottavat vastuullisuusasiat huomioon sijoituspäätöksiä tehdessään. Sitra ei ole kuitenkaan asettanut tavoitteita sijoitustensa hiilijalanjäljelle. Hiilijalanjälki on hyvä mittari ilmastoriskien esille tuomiseen sekä saman toimialan yritysten keskinäiseen vertailuun, mutta se ei pysty kertomaan koko kuvaa esimerkiksi eri toimialoilla toimivien yritysten keskinäisestä paremmuudesta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Jos haluat lisätietoa aiheesta, kannattaa lukea julkaistu raportti tai katsoa seminaarin tallenne.

Mistä on kyse?