Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 4 min

Uusi kansanedustaja: Näin suomalaiset ajattelevat tulevaisuudesta

Vaalit ovat takana ja työ paremman tulevaisuuden eteen voi alkaa. Vaaleissa painottuivat akuutit ilmiöt, mutta aikamme keskeiset haasteet kaipaavat pidempää, yli vaalikausien ulottuvaa otetta. Suomalaiset ovat siihen valmiita – oletko sinä?

Kirjoittajat

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Asiantuntija, Ennakointi

Sanna Rekola

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Hyvä juuri valittu kansanedustaja!

Edessäsi on nyt vaalikauden mittainen rupeama, jonka aikana sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa parempaa tulevaisuutta paitsi meille nykyisille, myös tuleville sukupolville. Monet vastassa olevista haasteista ovat isoja, eivätkä ratkea neljässä vuodessa. Päätöksentekoon tarvitaan mukaan tulevaisuusajattelua ja yli vaalikautista otetta. Halusimme tarjota sinulle työsi tueksi muutaman poiminnan tuoreesta Sitran Tulevaisuusbarometrista, jolla selvitimme, mitä suomalaiset ajattelevat tulevaisuudesta.

1. Tulevaisuus kiinnostaa suomalaisia – millaista tulevaisuutta sinä haluat rakentaa?

Tulevaisuusbarometrin mukaan suomalaiset ovat hyvin kiinnostuneita tulevaisuudesta – jopa 87 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut tulevaisuudesta ja vain kolme prosenttia toteaa, että tulevaisuus ei juurikaan kiinnosta. Kiinnostus tulevaisuutta kohtaan on suurta kaikkien ikäluokkien keskuudessa, mutta erityisen kiinnostuneita tulevaisuudesta ovat nuoret.

Suomalaisten kiinnostus tulevaisuutta kohtaan on hyvä lähtökohta pidemmän aikavälin politiikalle.

Tarve tulevaisuustietoiselle päätöksenteolle on viime aikoina vahvistunut. Esimerkiksi tuoreessa valtioneuvoston Tulevaisuusselonteossa on selvitetty, miten päätöksenteossa voidaan nykyistä paremmin hyödyntää ennakointia ja huomioida tulevia sukupolvia ja heidän oikeuksiaan. Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat lasten, nuorten ja vielä syntymättömien ihmisten elämään ja siksi poliittisessa päätöksenteossa on tärkeää ajatella vaalikautta pidemmälle.

2. Suomalaiset ovat montaa mieltä megatrendeistä – mutta niitä ei ole varaa ohittaa

Aikaisempien Tulevaisuusbarometrien perusteella tiedämme, että suomalaiset tuntevat megatrendit hyvin, ja tuoreen Tulevaisuusbarometrin mukaan megatrendit vastaavat melko hyvin suomalaisten näkemyksiä. Suomalaiset ovat kuitenkin erimielisiä siitä, vaikuttavatko megatrendit omaan elämään.

Noin puolet vastaajista kokee, että megatrendien kehityskulut vaikuttavat omaan elämään erittäin tai melko paljon, kun taas puolet arvioi vaikutukset vähäisiksi tai jopa olemattomiksi. Nuoret (15–24-vuotiaat) elävät ikäryhmistä eniten megatrendien maailmassa ja kokevat niiden vaikuttavan elämäänsä voimakkaammin kuin muut. Myös koulutustaustalla ja poliittisella suuntautumisella on vaikutusta megatrendien kokemiseen.

Ellemme ota megatrendien kuvaamia muutoksia tosissamme nyt, kohtaamme ne myöhemmin kriisimoodissa.

Demokraattisessa ja moniäänisessä yhteiskunnassa ei ole toivottavaa eikä myöskään realistista, että kaikki olisivat samaa mieltä asioista. Päätöksenteon perustaminen tutkittuun tietoon on kuitenkin tärkeää, eikä tosiasioita maailman tilasta voi ohittaa. Vastuullista politiikkaa on tunnustaa tosiasiat ja ryhtyä toimiin niiden pohjalta. Ellemme ota megatrendien kuvaamia muutoksia tosissamme nyt, kohtaamme ne myöhemmin kriisimoodissa.

3. Suomalaiset uskovat, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa – tue sen toteutumista myös käytännössä

Yli 80 prosenttia suomalaisista uskoo, että meidän on mahdollista vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Se on upea tulos, etenkin kun otetaan huomioon, että viimeisiä vuosia on sävyttänyt pandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja luonnon kantokyvyn kiihtyvä mureneminen. Tästä huolimatta tulevaisuus ei edelleenkään näyttäydy suomalaisille vain päivästä toiseen selviämisenä, vaan jonakin sellaisena, johon voimme itse vaikuttaa.

Tulevaisuusbarometrin tuloksia tarkastellessa suomalaiset kokevat yleisesti ottaen vaikutusmahdollisuutensa tulevaisuuteen erittäin hyviksi, mutta kun katsotaan tarkemmin vaikuttamismahdollisuuksia eri megatrendeihin (kuten luonnon kantokyvyn murenemiseen, demokratian kamppailun kovenemiseen tai talouden perustan rakoilemiseen) ovat tulokset pessimistisempiä. Vain noin 20 prosenttia vastaajista kokee, että megatrendeihin voi vaikuttaa. Miten vaikutusmahdollisuuksia suhteessa megatrendeihin voisi vahvistaa?

Kansanedustajana voit omalta osaltasi tukea ihmisten vaikutusmahdollisuuksia megatrendeihin luomalla osallistuvampaa päätöksentekoa ja demokratiaa myös vaalien välissä.

Megatrendit ovat nimensä mukaisesti laajoja muutoksen kaaria, joten on ymmärrettävää, että vaikutusmahdollisuudet niihin koetaan vähäisiksi. Samaan aikaan ne ovat kuitenkin juuri niitä tulevaisuuteemme keskeisesti vaikuttavia ilmiöitä, joihin täytyy tavalla tai toisella vastata. Viime vuosina olemme esimerkiksi ilmastoliikkeen ja NATO-jäsenyyden hakemisen yhteydessä nähneet, miten kansalaisten kirittämisellä on ollut suuria vaikutuksia politiikan suuntaan. Ei ole siis yhdentekevää, kokevatko suomalaiset voivansa vaikuttaa megatrendeihin vai eivät.

Kansanedustajana voit omalta osaltasi tukea ihmisten vaikutusmahdollisuuksia megatrendeihin luomalla osallistuvampaa päätöksentekoa ja demokratiaa myös vaalien välissä. Sitran Demokraattiset vaikutusmahdollisuudet Suomessa –kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset haluaisivat osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon enemmän, jos se olisi nykyistä helpompaa. Päättäjistä ja viranhaltijoista kuitenkin vain 14 prosenttia ajattelee, että kansalaisilla on riittävät valmiudet osallistua monimutkaisia päätöksiä koskevaan keskusteluun.

Päätöksentekijänä sinä käytät tulevaisuusvaltaa ja voit vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Voit myös vaikuttaa siihen, että kansalaisten valmius vaikuttaa tulevaisuuteen toteutuu käytännössä. Megatrendien kuvaamat haasteet ovat suuria ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan kaikki mukaan.

P.S.

Tulevaisuusbarometrissa 2023 kerrotaan myös, minkä asioiden suomalaiset toivovat toteutuvan tulevaisuudessa. Näistäkin näkymistä voi olla sinulle iloa!

Mistä on kyse?