Katsaus
Arvioitu lukuaika 20 min

Hallintoneuvoston katsaus 4/2022

Julkaistu

Hallintoneuvoston toimintakatsaus nro 4 – Tarkastelujakso 21.9.-14.12.2022

1.     Jakson pääkohdat lyhyesti

Sitran keväällä ideoima kansallinen energiansäästökampanja alkoi lokakuussa työ- ja elinkeinoministeriön vetämänä ja useiden organisaatioiden yhteistyönä. Kampanja on osaltaan vaikuttanut siihen, että sähkönkulutus on vähentynyt Suomessa kesän jälkeen.

Avasimme myös ratkaisu- ja rahoitushaun, jossa etsitään ideoita energiansäästöön datan avulla. Tavoitteena on vauhdittaa tuotteita ja palveluja, jotka tukevat energiansäästöä ja kulutushuippujen tasaamista. Haku keräsi noin 40 ehdotusta, joista kymmenkunta valitaan jatkoon ensimmäisellä kierroksella.

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF kokoontui ensimmäistä kertaa Afrikassa (6.–8.12.2022). Kiertotalouden parhaita ratkaisuja esiteltiin Ruandan pääkaupungissa Kigalissa Sitran, paikallisten kumppaneiden ja kansainvälisten järjestöjen yhteistyönä. Ensi vuonna suurtapahtuma palaa Suomeen (30.–1.6.2023).

Suomelle laadittavan reilun datatalouden tiekartan ensimmäinen vaihe, kansallinen tahtotila, julkistettiin joulukuussa. Tiekartta tukee Suomen kilpailukykyä maailman nopeimmin kasvavan raaka-aineen, datan, hyödyntämisessä.

Toteutimme virtuaalisen taidenäyttelyn yhdessä Kansallisgallerian kanssa internetin seuraavan kehitysvaiheen (web 3.0) tutkimiseksi. Esillä oli digitaalinen versio vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyn Suomen-paviljongista.

Herätimme lokakuussa julkista keskustelua vähemmistöhallituksen mahdollisuudesta Suomessa. Taustalla on ajatus siitä, että vähemmistöhallituksen toimintaa kannattaisi opiskella, koska äänestäjien äänet hajaantuvat nykypäivänä laajalle, mikä tekee enemmistöhallitusten muodostamisesta aiempaa vaikeampaa.

Neuvottelut hyvinvointialueilla toteutettavista demokratiakokeiluista etenivät, ja asukasosallistumisen kokeiluja suunnitellaan yhdeksälle hyvinvointialueelle.     

Suosittu Megatrendit-listaus on päivitetty syksyn aikana, ja julkaisu työkaluineen on saatavilla heti tammikuun alussa. Julkistustilaisuus järjestetään 12.1.2023 ja sinne on ilmoittautunut jo yli 3000 osallistujaa.

Sitra on investoinut suomalaiseen tutkimukseen ja koulutukseen vuosina 2020–2022 yhteensä sata miljoonaa euroa. Tästä kertasummasta 67 miljoonaa jyvitettiin marraskuussa 13 yliopistolle ympäri maan. Investointi toteutettiin ns. vastinrahoituksena, johon liittyen yliopistot keräsivät yli 70 miljoonaa euroa yksityisiä lahjoituksia.

Sitran Kestävyysratkaisut-teemaa vuodesta 2014 vetänyt Mari Pantsar jätti teemajohtajan tehtävät 1.12. ja siirtyy ensi vuonna aikana pois Sitrasta. Teeman vt. johtajana toimii Lasse Miettinen.

2. Tätä teimme tarkastelujaksolla

2.1 Kestävyysratkaisut

Vahvistamme luonnon monimuotoisuutta ja vauhditamme ekologista jälleenrakentamista. Käytännössä edistämme siirtymää kohti ympäristön tilaa parantavaa yhteiskuntaa, jossa maapallon kantokykyyn sopeutuminen on kaikille mahdollista. Kiritämme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, vauhditamme reilua ja kilpailukykyistä kiertotaloutta ja kannustamme kansalaisia kestävyystoimiin.

Nostot tarkastelujaksolta:

 1. Järjestimme Maailman kiertotalousfoorumin, jonka painopisteenä oli Afrikka. WCEF2022 keräsi yhteensä 4200 osallistujaa Ruandan Kigalissa, viidessä studiossa ympäri Afrikkaa sekä verkossa. Foorumin isännöivät Sitran kanssa Ruandan tasavalta, Afrikan kiertotalousallianssi ACEA sekä Afrikan kiertotalousverkosto ACEN.
 2. Sitran aloitteesta käynnistynyt Astetta alemmas -energiansäästökampanja lanseerattiin lokakuussa. Useiden toimijoiden yhteistyönä toteutetun kampanjan tavoitteena on saada vähintään 95 prosenttia suomalaisista kotitalouksista säästämään energiaa ja tasata sähkönkulutuksen huippuja. Sitra toimii myös kampanjan rahoittajana.
 3. Joulukuun alku toi mukanaan henkilöstövaihdoksia Sitran kestävyysratkaisut-teeman johtoon. Mari Pantsar siirtyi 1.12. pois johtajan paikalta, ja aikoo siirtyä ensi vuoden aikana pois Sitrasta. Teemaa johtaa toistaiseksi Lasse Miettinen. Tehtävä avataan hakuun myöhemmin.

Luonto ja arki sekä PSLifestyle

Uudessa Luonto ja arki- projektissa vauhditetaan arjen valintoja, jotka auttavat ehkäisemään luontokatoa ja ratkaisemaan ilmastokriisiä. Kartoitamme myös ohjauskeinoja, joiden avulla arjen kestävät valinnat voidaan tehdä ihmisille houkutteleviksi. Projekti tarjoaa tietoa elämäntapojen muutoksista myös yrityksille ja yhteiskunnallisille päättäjille.

Eurooppalaisessa PSLifestyle-hankkeessa kehitetään puolestaan hyvän ja kestävän elämän työkalua kahdeksan Euroopan maan tarpeisiin. Työkalu auttaa ihmisiä tekemään fiksumpia valintoja. Järjestimme syksyn aikana Suomessa viisi työpajaa, jossa sitä kehitettiin yhdessä kansalaisten kanssa. Työkalu julkaistaan vuoden 2023 aikana.

Uusi, kaikille avoin ja maksuton Biodiversity.now-verkkokurssi tarjoaa tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja luontokadon ratkaisuista. Sitran osittain rahoittaman kurssin ovat toteuttaneet biodiversiteettikoulutusverkosto, suomalaisten korkeakoulujen Climate University -verkosto ja UnaEuropa.

Luonto ja arki -projektin työ käynnistyi kesäkuussa 2022 ja jatkuu vuoteen 2025 asti. PSLifestyle-hanke jatkuu kevääseen 2025 asti.

Talouden kestävyysratkaisut

Syksyllä käynnistynyt Talouden kestävyysratkaisut -projekti kehittää työkaluja, joiden avulla esimerkiksi rahoittajat ja yritykset voivat sovittaa omaa toimintaansa maapallon kantokyvyn rajoihin. Julkiselle sektorille selvitämme keinoja ja työkaluja, joilla talousjärjestelmä voi paremmin huomioida ja turvata luontopääomamme. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa.

Työn ytimessä kaikkien yhteinen luontopääoma (eli elottoman ja elollisen luonnon tarjoamat resurssit ja palvelut) ja sen kestävä hallinta.

Sitra herätteli jo keväällä keskustelua energiansäästöstä. Lokakuussa käynnistyi Astetta alemmas -energiansäästökampanja, jonka toteuttavat Motiva, Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Sitra. Kampanjaan on sitoutunut jo yli 800 organisaatiota. Lämmityskauden yli jatkuvan kampanjan tavoitteena on saada vähintään 95 prosenttia suomalaisista kotitalouksista säästämään energiaa ja tasata sähkönkulutuksen huippuja. Pitkän aikavälin tavoitteena on pysyvä energiankulutuksen lasku. Sitra toimii myös yhtenä kampanjan rahoittajista.

Sitran asiantuntijat osallistuivat marras-joulukuussa YK:n ilmastokokoukseen (COP27) Egyptissä. Asiantuntijamme osallistuivat myös YK:n luontokokoukseen (COP15) Kanadassa. Järjestimme kokousten aikana sivutapahtumia yhdessä suomalaisten ministeriöiden ja muiden toimijoiden kanssa ja taustoitimme kokouksia ja taustoitimme kokouksia ja niiden tuloksia medialle.

Marraskuussa julkaisimme suomalaisyritysten haastatteluihin, työpajoihin ja tutkimuskirjallisuuteen perustuvan selvityksen kiertotalouden roolista tulevaisuuden työelämässä. Selvityksessä kävi ilmi, että kiertotalous näkyy jo nyt yritysten arjessa. Kiertotalousmurroksessa tarvittava osaaminen rakentuu aiemman osaamisen pohjalle.

Talouden kestävyysratkaisut -projektin työ käynnistyi heinäkuussa 2022 ja jatkuu 2025 loppuun saakka.

Globaali yhteistyö ja maailman kiertotalousfoorumi WCEF

Sitran käynnistämä Maailman kiertotalousfoorumi järjestettiin tänä vuonna jo kuudetta kertaa (6.–8.12.) fokuksenaan Afrikka. WCEF2022 keräsi yhteensä 4200 osallistujaa pohtimaan kiertotalouden mahdollisuuksia ja vaikutuksia mm. kaupunkirakentamiseen, luonnonvarojen kestävämpään käyttöön, rahoitukseen ja työpaikkoihin. Afrikkalaisten kiertotalousesimerkkien ohella erityisesti nuorten rooli muutoksen kirittäjänä nousi vahvasti esiin, onhan Afrikassa maailman nuorin väestö.

Ruandan Kigaliin kokoontui lähes 500 korkean tason edustajaa, muun muassa ympäristöministereitä, yritysjohtajia, rahoittajia ja kiertotalouden ammattilaisia ympäri maailmaa. Paikallista kiertotaloustyötä edistivät kumppanimme ACEN:in järjestämät WCEF-studiot Etelä-Afrikan Kapkaupungissa, Kamerunin Yaoundéssa, Nigerian Lagosissa, Sambian Lusakassa sekä Ruandan Kigalissa. Verkkolähetyksen kautta foorumilla oli seuraajia 139 maasta. Lisäksi kumppanimme järjestivät katsauskaudella yhteensä 38 foorumiin linkittyvää WCEF-sivutapahtumaa.

WCEF-foorumia isännöivät Sitran kanssa Ruandan tasavalta, Afrikan kiertotalousallianssi ACEA ja Afrikan kiertotalousverkosto ACEN sekä laaja joukko muita organisaatioita, kuten Maailman talousfoorumi, Maailmanpankki, OECD ja useita YK:n alaisia järjestöjä. Sitä rahoittivat Suomen lisäksi vahvalla panoksella Hollannin valtio ja Nordic Innovation sekä Pohjoismainen kehitysrahasto NDF Afrikan kehityspankin kautta.

WCEF:n yhteydessä kokoontui myös EU:n aloitteesta perustettu valtioiden kiertotalouden ja resurssitehokkuuden yhteistyöalusta GACERE, jonka sihteeristönä toimii YK:n ympäristöohjelma.

Ensi vuonna WCEF-tapahtuma palaa Suomeen (30.–2.6.2023) ja sitä isännöi Sitran kanssa Nordic Innovation.

EU-vaikuttamisen keskeisimpiä teemoja olivat Tackling root causes -selvityksen tulosten esittely keskeisille sidosryhmille Brysselissä ja Sitran kiertotalouden liiketoimintaan liittyvän työn (playbookit, kiinnostavimmat yritykset) yhdistäminen keväällä julkaistuun EU:n kestävään tuotepolitiikkaan.

Syyskuun lopussa julkaisimme tekstiilialan kiertotaloutta ja kauppaa käsittelevän selvityksen maailmankauppajärjestö WTO:n vuotuisen Public Forumin yhteydessä Genevessä. Sitra osallistui marraskuussa YK:n ympäristöohjelma GEO 7:n (globaali ympäristöraportti) suunnittelukokoukseen Nairobissa. Kiertotalous tulee vahvasti mukaan raporttiin ensimmäistä kertaa sen 25-vuotisen historian aikana. Olemme mukana myös Circle Economyn Global GAP -raportin ohjausryhmässä. Raportti julkistetaan tammikuussa 2023.

2.2 Demokratia ja osallisuus 

Demokratia voi toimia vain, jos ihmiset kokevat riittävästi luottamusta toisiinsa ja yhteiskunnallisiin instituutioihin. Tavoitteemme on etsiä ratkaisuja ja näkökulmia yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi, uusien teknologioiden hyödyntämiseksi ja demokraattisen luottamusyhteiskunnan vahvistamiseksi.  

Nostot tarkastelujaksolta: 

 1. Toimme julkiseen keskusteluun vähemmistöhallituksen muodostamisen Suomessa selvityksemme pohjalta.
 2. Julkaisimme Pohjoismaisen demokratiapäivän alla joulukuussa Hannu-Pekka Ikäheimon ja Olli Seurin kirjoittaman työpaperin Portinvartijuus digitaalisella aikakaudella.
 3. Järjestimme koulutustilaisuuksia hyvinvointialueille asukasosallistumisen kokeiluihin liittyen ja jatkoimme rahoitusneuvotteluita kokeiluista yhdeksän hyvinvointialueen kanssa.

Katsauskaudella Sitra järjesti puoluesihteereille opintomatkan Tallinnaan. Matkan tavoitteena oli tutustua Viron e-demokratiaan ja -hallintoon sekä käydä keskusteluja Euroopan turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Vierailuun sisältyi muun muassa työpaja e-Estonia-osaamiskeskuksessa ja tapaaminen Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan jäsenen Marko Mihkelsonin kanssa. Säännöllinen yhteydenpito puolueiden ja puoluetoimistojen kanssa on oleellinen osa Demokratia ja osallisuus -teeman työtä, missä painopisteenä on sekä demokratian uudistaminen että vahvistaminen.

Uudistuva päätöksenteko 

Projekti tukee lainsäädäntöprosessin kehittämistä ja samalla demokratiaa sekä turvallista oikeusvaltiota. Suomella on hyvät mahdollisuudet nousta edelläkävijöiden joukkoon päätöksenteon avoimuudessa edistämällä valtioneuvoston ja eduskunnan tietojärjestelmien yhteensopivuutta, datan yhdistettävyyttä sekä kansalaisille suunnattuja osallistumisen menetelmiä.

Lokakuussa herätimme vilkasta keskustelua vähemmistöhallituksen mahdollisuudesta Suomessa. Avauksen taustalla oli tekemämme selvitys Miten hallituskokoonpano vaikuttaa sen johtamiseen? Sitran pääviesti oli, että vähemmistöhallituksen mahdollisuuteen kannattaa varautua ja valmistautua, jotta Suomessa ei ajauduta vaihtoehdottomuuden tilaan, jos enemmistöhallituksen muodostaminen osoittautuu hankalaksi.   

Sitran ja HAUS-kehittämiskeskuksen kehittämä Näkökulmia lainsäädäntöprosessien kokonaiskehittämiseen -pilottivalmennus toteutettiin ensimmäistä kertaa. Siihen osallistui lainsäädäntöprosessien parissa työskenteleviä henkilöitä esimerkiksi valtioneuvostosta, eduskunnasta ja järjestöistä.

Koulutus sai erityiskiitosta sen hallinnon rajat ylittävästä toteutustavasta ja pilotin aikana tunnistettiin yhteinen tahtotila lainsäädäntöprosessien kehittämiselle. Valmennus tukee lainsäädäntöprosessien kokonaiskehittämistä ja syventää osallistujien prosessidataan, tiedolla johtamiseen sekä osallistamiseen liittyviä valmiuksia. Koulutukselle on suunniteltu jatkoa vuonna 2023.

Uudistuva päätöksenteko -projekti jatkuu 30.6.2023 asti. 

Uudet vaikuttamisen tavat 

Projekti vahvistaa osallistuvaa demokratiaa Suomessa, pyrkii levittämään uusia vaikuttamisen tapoja laajempaan käyttöön ja vahvistamaan niiden kytkentää päätöksentekoon.

Neuvottelut vuosina 2023–2024 toteutettavista demokratiakokeiluista hyvinvointialueilla ovat edenneet rahoitushaun toiseen vaiheeseen. Asukasosallistumisen kokeiluja suunnitellaan yhdeksälle alueelle: Keski-Pohjanmaalle, Etelä-Karjalaan, Pohjois-Karjalaan, Pirkanmaalle, Kainuuseen, Lappiin, Keski-Uusimaahan, Keski-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle.

Hyvinvointialueiden kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua ja järjestetty koulutustilaisuuksia puntaroivista asukaspaneeleista sekä digitaaliseen pol.is- keskustelualustana liittyen. Koulutusten avulla alueet osaavat paremmin suunnitella ja toteuttaa laadukkaita asukasosallistumisen kokeiluja. Pol.is-keskustelualusta on avoimeen lähdekoodiin perustuva alustaratkaisu, joka mahdollistaa suuren joukon osallistumisen päätettävänä olevan asian käsittelyyn.  

Projektin syyskuussa julkaisemaa Demokraattiset osallistumismahdollisuudet Suomessa –kyselytutkimusta on esitelty suurimpien puolueiden eduskuntaryhmien pääsihteereille ja aluekohtaisia suosituksia aluevaltuustoille ja -hallituksille. Työ jatkuu demokratiaindikaattorin jatkokehityksellä hyvinvointialueiden kanssa.

Uudet vaikuttamisen tavat -projekti jatkuu 31.12.2025 asti.  

Digitaalinen valta ja demokratia 

Tuotamme tietoa informaatioympäristön muutoksesta, digitaalisen vallan uusista muodoista sekä datan yhteiskunnallisesta merkityksestä. Lisäksi parannamme ihmisten osallistumisen edellytyksiä esimerkiksi kehittämällä keinoja tunnistaa ja torjua disinformaatiota ja tukemalla eri väestöryhmien digitaalista informaatiolukutaitoa. 

Joulukuun alussa, Pohjoismaisen demokratiapäivän alla julkaisimme Hannu-Pekka Ikäheimon ja Olli Seurin kirjoittaman työpaperin Portinvartijuus digitaalisella aikakaudella. Siinä kuvataan, miten merkittävimmistä alustayhtiöistä, kuten Facebookista, Googlesta ja Twitteristä on kehittynyt digitaalisia, globaaleja portinvartijoita.

Huhtikuussa käynnistynyt projekti keskittyi katsauskaudella projektisuunnitelman ja tavoitteiden määrittelyyn ja sidosryhmien kartoittamiseen.

Digitaalinen valta ja demokratia -projekti jatkuu vuoteen 2026 asti.

2.3 Reilu datatalous

Rakennamme eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta vaihtoehdoksi valtio- tai datamonopolilähtöiselle datataloudelle. Edistämme muutoksia talouden rakenteissa, kuten sääntelyssä ja pelisäännöissä, lisäämme yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia datan käyttöön liittyen sekä tarjoamme käytännön työkaluja datamarkkinoilla toimiville yrityksille.

Nostot tarkastelujaksolta:

 1. Osana kansallista tiekarttatyötä julkistimme reilun datatalouden kansallisen tahtotilan, joka on työstetty laajassa yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajien kanssa. Tahtotila näyttää suuntaa datatalouden pitkän aikavälin kehittämiselle ja auttaa eri toimijoita löytämään tarvittavat toimet datataloudessa menestymiseen.
 2. Keräämme terveysdataa hyödyntävillä piloteilla oppeja uusien keinojen soveltuvuudesta erilaisten sairauksien hoitoon ja tutkimukseen sekä vauhditamme innovaatioita. Lisäksi selvitämme, miten erilaisia datalähteitä hyödyntämällä voidaan kehittää ratkaisuja energiakriisiin. Pilottien tarkoituksena on auttaa etenkin kotitalouksia, pienyrityksiä ja taloyhtiöitä säästämään sähköä tai lämpöä.
 3. Sitran yhdessä Kansallisgallerian kanssa toteuttama virtuaalinen taidenäyttelykokeilu tutkii internetin seuraavan kehitysvaiheen, web 3.0:n mahdollisuuksia ja ominaisuuksia.

Reilu datatalous -teemalla on käynnistetty kokeiluja ja pilotteja, joiden tarkoituksena on tutkia datan jakamista käytännössä ja sen tuomia hyötyjä liiketoiminnalle, eri toimialoille ja käyttäjille.

Avasimme taidenäyttelykokeilun yhdessä Kansallisgallerian kanssa. Finnish Metagallery -näyttelyssä luotiin kolmiulotteinen, digitaalinen versio vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyn Suomen-paviljongista. Kokeilun yhtenä tavoitteena on tutkia internetin seuraavan kehitysvaihetta (web 3.0). Web 3.0:een liittyen Sitrassa on työn alla myös lainsäädäntöä koskeva selvitys, jossa pyritään tunnistamaan päivitystä vaativat lainsäädännön alueet. Tavoitteena on helpottaa web 3.0:n alalla toimivien yritysten perustamista ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä Suomessa. Selvitys julkaistaan keväällä 2023.

Terveysdata 2030

Terveysala on hyötynyt onnistuneesta kasvustrategiasta, ja Suomen innovaatioympäristö kiinnostaa monia EU-maita. Uudet hyvinvointialueet ja terveysdatan kasvava käyttö edellyttävät kuitenkin strategian uudistamista. Sitra on käynnistänyt alan toimijoiden kanssa yhteistyön, jossa visiota kirkastetaan. Työn rinnalla haemme tehokasta tapaa kyseisen strategian toimeenpanemiseksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Digitaaliset hoitomuodot yleistyvät osana terveydenhuoltoa. Ne helpottavat potilaiden, hoitajien ja tutkijoiden arkea, nopeuttavat tiedonkulkua ja seurantaa sekä vähentävät vastaanottokäyntejä. Käynnissä on kuusi pilottia, joiden tulokset ovat lupaavia. Esimerkiksi Oulunkaaren potilaat, joilla on veren hyytymistä ehkäisevä lääkitys, kertovat kotimittausten helpottaneen seurantaa. Painonhallintasovelluksen käyttäjät ovat päässeet hyvään alkuun Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Lisäksi toteutimme kaksi rahoitushakua, joista ensimmäinen pureutui datatalouden ekosysteemeihin. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on kerätä kokemuksia datan hyödyntämisestä yhteistyöverkostoissa. Hajautettujen lääketutkimusten valmisteluun tarkoitetuissa hankkeissa on puolestaan tarkoitus lisätä digitaalisten menetelmien käyttöä lääketutkimuksessa, esimerkiksi etämittauksia ja monipaikkaista tutkimustyötä. Neljä ekosysteemiä sai rahoitusta ja kolme tutkimushanketta. Hankkeet käynnistyvät joulukuun aikana.

TEHDAS-hankkeessa olemme jatkaneet työtämme eurooppalaisen terveystietoalueen edistämiseksi ja vaikuttaneet lainsäädännön kehittymiseen mm. esittämällä vaihtoehtoja terveysdatan hallintamallin selkeyttämiseksi ja datan laadun varmistamiseksi.

Sitra palkittiin menestyksekkäästä sidosryhmätyöstä Community engagement -palkinnolla Portugalissa kansainvälisessä Health Data Forum -tapahtumassa marraskuussa. Olemme osallistuneet aktiivisesti lainsäädäntöehdotusta koskevaan eurooppalaiseen keskusteluun ja tuoneet yhteen eurooppalaisia terveysdatan parissa työskenteleviä sidosryhmiä, kuten ministeriöitä ja projekteja.

Terveysdata 2030 -projektin työ jatkuu 31.12.2023 asti.

Gaia-X Suomi

Elinvoimainen datatalous edellyttää sitä, että yrityksissä, organisaatioissa ja niiden verkostoissa kehitetään keinoja jakaa dataa. Olemme vauhdittaneet tällaisten ratkaisujen kehittämistä rahoitushaulla, jonka kautta etsimme yrityksiä pilotoimaan eurooppalaisen Gaia-X-mallin mukaista datan jakamista.

Pilottien avulla on tarkoitus selvittää, miten erilaiset datan jakamisen ratkaisut voivat luoda uutta arvoa ja liiketoimintaa. Alkuvaiheessa valitsimme rahoitettaviksi kolme pilottia. Esimerkiksi Fintrafficin pilotissa kehitetään yhdessä Finnairin, Finavian ja logistiikan ekosysteemin kanssa ratkaisuja, jotka nopeuttavat lentorahdin käsittelyä ja seurantaa Helsinki-Vantaan lentokentällä. Rahoitushaku jatkuu syyskuuhun 2023 saakka.

Olemme tiivistäneet yhteistyötä Gaia-X-verkoston eurooppalaisten kumppanien kanssa. Sitra on mukana mm. Euroopan komission uudessa strategisessa lippulaivahankkeessa nimeltä Data Spaces Support Centre, joka luo toimintamalleja eurooppalaisille data-avaruuksille eli tietoalueille. Osallistuimme kansainvälisen Gaia-X-verkoston päätapahtumaan esittelemällä Suomessa tehtävää työtä. Olemme myös vieneet Reilun datatalouden sääntökirjaa osaksi Euroopan tason yhteistyötä. Valmistelemme sääntökirjasta myös saksankielistä versiota.

Avasimme Suomen Gaia-X-verkostolle oman verkkosivuston tukemaan sidosryhmätyötä ja tiedonvälitystä kansallisten työryhmien työstä.

Dataekosysteemien käytännön toteutus edellyttää data-avaruuksia eli infrastruktuuria, joka mahdollistaa datan jakamisen luotettavasti eri tahojen välillä. Data-avaruuksien rakentajien tueksi järjestimme kansainvälisen tapahtuman, jossa jaoimme yhteistä tilannekuvaa nopeasti kehittyvistä data-avaruuksien toteutusteknologioista ja arkkitehtuuriratkaisuista.

Gaia-X Suomi -projektin työ jatkuu 30.6.2024 asti.

Datatalouden tiekartta

Datatalouden tiekarttatyö on edennyt laajassa yhteistyössä. Julkistimme kumppaniemme kanssa tahtotilan, joka ohjaa rakentamaan yhdessä yhä kilpailukykyisempää Suomea. Työhön on osallistunut Sitran kutsusta datatalouden kehityksen kannalta keskeisiä organisaatioita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. Tahtotila kertoo datatalouden pitkän aikavälin kehittämissuunnan ja auttaa eri toimijoita löytämään tarvittavat toimet datataloudessa menestymiseen. Talouskasvun hiipuessa uusien kasvun lähteiden löytäminen ja talouden iskunsietokyvyn kasvattaminen on entistä tärkeämpää. Seuraavassa vaiheessa tunnistamme yhdessä tahtotilaa toteuttavia toimenpiteitä. Niitä kuvaava tiekartta julkaistaan keväällä 2023.

Miten data voi olla avuksi akuutin energiakriisin ratkaisuissa? Tähän kysymykseen haemme vastauksia yrityksille ja muille toimijoille suunnatusta ratkaisuhausta. Sitran rahoituksella käynnistyvissä piloteissa kehitetään erilaisia datalähteitä hyödyntäviä tuotteita ja palveluja energian säästämiseksi ja kulutuksen ohjaamiseksi pois huipputunneilta. Ratkaisujen on tarkoitus auttaa etenkin pieniä energiankäyttäjiä, kuten kotitalouksia, pienyrityksiä ja taloyhtiöitä säästämään sähköä tai lämpöä. 

Datatalouden tiekartta -projektin työ jatkuu 30.6.2025 asti.

Kilpailukykyä datasta -projekti

Kilpailukykyä datasta -projekti ratkaisee datan jakamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä haasteita yhdessä yritysten ja innovaatioekosysteemien kanssa. Mukana tänä vuonna ovat olleet metsäteollisuuden SEED, logistiikkaan keskittyvä CAAS sekä liikkuvien työkoneiden klusteri SIX.

Innovaatioekosysteemeissä tunnistettiin kolme potentiaalisinta datan jakamisen kokeilua. Niissä selvitetään datan hyödyntämistä autonkierrätyksen tehostamisessa ja testataan mahdollisuutta hyödyntää käytettyjä työkoneiden akkuja energiavarastona ja uusien liiketoimintamallien pohjana. Lisäksi selvitämme metsä- ja prosessiteollisuudessa datan mahdollisuuksia optimoida tuotantoketjua. Kokeilujen tuloksista viestitään tammikuussa 2023.

Lisäksi olemme kehittäneet datan jakamisen toimintamallia. Sen ensimmäistä versiota esiteltiin marraskuussa.

Kilpailukykyä datasta -projektin työ jatkuu 30.9.2025 asti.

2.4 Ennakointi ja strategia

Ennakoinnissa tuotamme tulevaisuustietoa yhteiskunnallisella ennakoinnilla ja analyysilla sekä vahvistamme ihmisten tulevaisuusajattelua ja kykyä vaikuttaa tulevaisuuden kehityssuuntiin. Työssämme painottuu tulevaisuusajattelun yhdistäminen muutoksentekokykyyn sekä yhteistyö ja vuoropuhelu tulevaisuustiedon tuottamisessa ja tulkinnassa. Lisäksi tuemme Sitran strategista johtamista, fasilitoimme strategiatyötä ja vastaamme Sitran vaikuttavuuden arvioinnista. Tänä vuonna olemme keskittyneet erityisesti Sitra Impact -mallin kehittämiseen. 

Nostot tarkastelujaksolta: 

 1. Ennakoinnin suurtapahtuma Finnsight keräsi yhteen linjoille tuhat tulevaisuudesta kiinnostunutta ja lisäksi liki 30 paikkakunnalla järjestettiin yhteensä 76 tulevaisuuskeskustelua tulevaisuusvallasta.
 2. Hyvät kortit -korttipeliä on tilattu muutaman kuukauden aikana lähes 7000 pakkaa. Peli tarjoaa aineksia toisenlaisten, toivottavien tulevaisuuksien kuvittelemiseen.
 3. Megatrendityö on edennyt tiedon keruusta, työpajoista ja analyyseistä loppusuoralle. Päivitetty katsaus työkaluineen julkaistaan heti vuodenvaihteessa.

Ennakointi

Järjestimme marraskuussa ennakoinnin suurtapahtuman Finnsightin. Järjestelytoimikuntaan kuuluvat Sitran lisäksi Business Finland, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Suomen Akatemia sekä valtioneuvoston kanslia. Teemana oli tänä vuonna tulevaisuusvalta, jota laajennettiin 76 Finnsight-studiossa liki 30 eri paikkakunnalla. Studioiden järjestäjät olivat mm. järjestöjä, kuntia, oppilaitoksia, yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Ne tuottivat yli 170 tulevaisuusnäkemystä. Verkkolähetystä seurasi tuhatkunta katsojaa.

Valmistelimme myös tulevaa Megatrendit 2023 -julkistusta. Julkaisemme 2.1. lähtien verkkosivuillamme ja somessa useita sisältöjä ja työkaluja, kuten selvityksen, megatrendikortit printtinä ja diginä, videon ja työpohjia. Varsinainen julkistustilaisuus on 12.1. ja sinne on ilmoittautunut jo yli 3000 osallistujaa ja lähes 700 ”kisakatsomoa”. Megatrendien tavoitteena on lisätä ymmärrystä muutosten kokonaiskuvasta sekä innostaa ihmisiä toimimaan toivotun tulevaisuuden eteen – sekä tavoittaa yhä laajempi yleisö. Megatrendityöhön on osallistunut ennakointi- ja strategiatoiminnon lisäksi kymmeniä sitralaisia.

Lisäksi valmistelimme eduskuntavaalien alla julkaistavaa Tulevaisuusbarometri-kansalaiskyselyä. Kysely toteutettiin viimeksi vuonna 2021.

Työ jatkui myös tammikuussa julkaistun Heikot signaalit -selvityksen pohjalta rakennetussa Mitä jos? -näyttelyssä Designmuseossa. Syyskuussa avatussa näyttelyssä oli vieraillut ja toisenlaisiin tulevaisuuksiin tutustunut marraskuun loppuun mennessä 25 500 ihmistä.

Tulevaisuuden uudistajat

Jatkoimme Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaan valittujen tiimien sparraamista. Tulevaisuustaajuutta on käytetty ja sovellettu esimerkiksi kylien ja kortteleiden kehittämisessä, lastensuojelun uudistamisessa sekä kaupungin kaavoituksen visioinnissa yhdessä asukkaiden kanssa. Lisäksi lokakuussa julkaistiin VTT:n laatima arviointitutkimus Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmän vaikutuksista. Arvioinnin mukaan on selviä viitteitä siitä, että Tulevaisuustaajuus muuttaa ajattelua ja innostaa toimimaan toisin.

Elokuussa julkistetut Hyvät kortit -korttipeli tarjoaa aineksia erilaisten, parempien tulevaisuuksien kuvitteluun hauskanpitoa unohtamatta. Peli on saavuttanut jo lyhyessä ajassa suuren suosion ja saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Marraskuun lopussa kortteja oli tilattu jo lähes 7000 pakkaa. Niitä ovat tilanneet niin oppilaitokset, järjestöt, kunta-alan toimijat kuin yritykset ja yksityishenkilöt. Kortteja voi tilata täältä: Hyvät kortit.  

Talouden tulevaisuus

Talouden tulevaisuuteen keskittyvässä ennakointityössä olemme valmistelleet ensi vuoden puolella lanseerattavaa foorumia, joka tarjoaa tilan rohkealle, moniääniselle ja moninäkökulmaiselle keskustelulle aiheesta. Jatkona Sitran alkuvuonna julkistettavalle Megatrendit 2023 -listaukselle valmistelemme julkaisua, jossa syvennymme talouden erilaisiin kehityssuuntiin ja jännitteisiin.

2.5 Yhteiskunnallinen koulutus  

Sitran yhteiskunnallinen koulutus vahvistaa päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä ja halua rakentaa kestävää tulevaisuutta yhdessä. Luomme monitieteisiä ja -alaisia oppimisympäristöjä, tilanteita ja prosesseja, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun, oppimisen ja kehittämisen. Tuloksena syntyy uutta ajattelua, kyvykkyyttä ja uusia ratkaisuja. Teemme yhdessä ja tuemme Sitran teemoja ja projekteja vahvistaen myös Sitran muutoksentekokykyä. 

Nostot tarkastelujaksolta:

 1. Sitra Lab 4 -muutosohjelma käynnistyi syyskuussa kuuden tiimin ja nuorista koostuvan ohjausryhmän voimin. Ohjelma kehittää uusia tapoja lisätä kuntalaisten osallistumista ja vie niitä käytäntöön kokeilujen keinoin.
 2. Muutoksen fasilitoimiseen ja yhteisen tilannekuvan muodostamiseen tarkoitettu Muutospeli on otettu käyttöön jo yli 600 yhteisössä.
 3. Päättäjille ja vaikuttajille suunnattu EU-koulutus käynnistyy ensi vuonna. Sen esiselvitysvaiheen sidosryhmäkartoitus tukee uuden poikkiyhteiskunnallisen koulutuksen tarvetta.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus ja uusi EU-koulutus

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen kurssilta on tähän mennessä valmistunut 505 osallistujaa yhteiskunnan eri sektoreilta. Kurssilla opitaan, miten talouspolitiikkaa Suomessa johdetaan ja miten kestävyyttä edistetään talouspolitiikan keinoin.

Koulutuksen 18. kurssi päättyi marraskuussa ja siltä valmistui 31 vaikuttajaa ja päättäjää. Keskiarvoksi kurssille osallistujat antoivat 5,3 (asteikolla 1–6). Talouspolitiikkakurssien alumneille suunnattu uusi täydennyskoulutus käynnistyy keväällä 2023.

Sitra käynnistää päättäjille suunnatun EU-koulutuksen vuonna 2023.  Valmistelun tueksi toteutetun sidosryhmäkartoituksen perusteella EU nähdään lähtökohtaisesti erittäin tärkeänä aiheena Suomen tulevaisuudelle. Haastatellut pitivät positiivisena ja arvokkaana sitä, että Sitra käynnistäisi uuden EU-koulutuksen. Sitran vahvuutena nähdään kyky rakentaa koulutustoiminnallaan sekä yhteistä uutta ajattelua että poikkiyhteiskunnallisia verkostoja.

Sitra Lab -muutosohjelma

Neljäs Sitra Lab -muutosohjelma käynnistyi syyskuussa. Se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Demokratia ja osallisuus -teeman Uudet vaikuttamisen tavat -projektin kanssa. Ohjelman aikana tiimit kokeilevat käytännön tapoja edistää kunnallista osallistumista.

Muutosohjelman teemat määriteltiin keväällä 2022 järjestettyjen ja kaikille avointen kuntatyöpajojen tulosten pohjalta. Työpajojen tulokset osoittivat, että kunnallisen osallistumisen vaikuttava edistäminen edellyttää samanaikaista työtä niin osallistumisen rakenteiden, toimintakulttuurin kuin osallistumistiedon äärellä. Uusia ratkaisuja kehittämään valittiin kuusi alueellista tiimiä eri puolelta Suomea. Lisäksi ohjelmaan osallistuu nuorten tiimi, joka toimii myös muutosohjelman sparraajana.

Toisiaan täydentävien kokeilujen lisäksi ohjelman tavoitteena on rakentaa paikallisia muutosverkostoja, jotka koostuvat laajasti paikallisista, osallistumista edistävistä toimijoista. Muutosverkostot osallistuvat yhdessä tarpeellisten uudistusten käynnistämiseen alueilla ja varmistavat, että kokeiluille saadaan jatkuvuutta myös ohjelman päättymisen jälkeen.   

Lähestymistapoja ja menetelmiä muutoksen tekemiseen

Muutospeli auttaa luomaan yhteistä tilannekuvaa tarvittavasta muutoksesta ja tukee sen toteutusta. Peli on työkalu erilaisille yhteisöille ja tiimeille. Se on otettu innokkaasti käyttöön jo yli 600 yhteisössä, esimerkiksi kunnissa, kaupungeissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa sekä yrityksissä.

Pelin avulla on luotu yhteistä ymmärrystä ja tilannekuvaa, käsitelty laajoja yhteiskunnallisia muutosilmiöitä sekä kehitetty työpaikkojen ja tiimien toimintaa. Käytännössä sitä on hyödynnetty esimerkiksi demokratian ja osallisuuden vahvistamiseen, hyvinvointialueiden kehittämiseen, (ammatillisen) koulutuksen uudistamiseen ja lastensuojelun kehittämiseen.

Muutospelin lisäksi Sitra on kehittänyt muitakin työkaluja kestävän muutoksen tekemisen tueksi. Niitä ovat muun muassa Muutospaja-menetelmä ja Näkymiä muutokseen -digikoulutus.

Syksyn 2022 viimeisen Heräämön aiheena oli Näkökulmia kompleksisuuteen. Tilaisuuteen osallistui lähes 200 ihmistä paikan päällä ja verkossa. Kaikille avoimissa Heräämö-tilaisuuksissa opitaan yhdessä yhteiskunnallisen muutoksen tekemisestä ja tutkitaan keinoja tarttua viheliäisiin ongelmiin.

Demokratian puolustusdialogit

Kesällä 2022 yhteensä 62 toimijaa eri puolilta Suomea lähti mukaan Sitran, VM:n, valtioneuvoston kanslian, DialogiAkatemian ja Erätauko-säätiön koordinoimiin Demokratian puolustusdialogeihin. Ne järjestettiin vastauksena Venäjän hyökkäyssodan nostamaan huoleen demokratian tilasta. Ukrainaan kohdistunut hyökkäys havahdutti monet huomaamaan, ettei demokratia ole itsestäänselvyys, vaan sitä on tuettava jatkuvasti.

Lähes 80 prosenttia dialogin järjestäneistä tahoista oli muita kuin perinteisiä demokratiatoimijoita, ja yli 90 prosenttia demokratiadialogeihin osallistuneista yhteisöistä koki, että paikkoja yhteiseen kokemusten jakamiseen tarvitaan myös jatkossa. Dialogeja järjestettiin yhdessätoista maassa, joista kaukaisimmat olivat Nepal ja Japani.

Sitra on mukana myös VM:n koordinoiman Kansallisten dialogien käynnistyksessä. Kevään 2023 Kansallisten dialogien kokonaisuus alkaa aiheenvalintadialogeilla joulukuussa 2022 (1.12. ja 2.12.).

Demokratian puolustusdialogit – kansanvallan vahvistaminen kuuluu kaikille -julkaisu ilmestyi syyskuussa ja julkaistiin marraskuussa myös englanniksi.

3 Sitran tiedotteet

Sitran julkaisemat tiedotteet löytyvät kootusti STT Info:sta

Mistä on kyse?