Katsaus
Arvioitu lukuaika 19 min

Hallintoneuvoston katsaus 1/2023

Julkaistu

Hallintoneuvoston toimintakatsaus nro 1 – Tarkastelujakso 15.12.2022-16.3.2023

1.     Jakson pääkohdat lyhyesti

Sitra eroaa klassisista ajatuspajoista siinä, että olemme mukana lukuisissa käytännönläheisissä kokeiluissa, joiden avulla kehitämme ja testaamme tulevaisuuden toimintamalleja. Vuodenvaihteen molemmin puolin olemme käynnistäneet noin 60 kokeilua, joilla vauhditamme muun muassa reilua datataloutta sekä vahvistamme demokratiaa ja osallisuutta. Kokeilujen yhteistyökumppaneissa on niin ennakkoluulottomia yrityksiä, järjestöjä kuin julkisen sektorin toimijoitakin. Tässä katsauksessa kerromme useita esimerkkejä uusista kokeiluista.

Vuoden alussa julkaisimme odotetun Megatrendit 2023 -päivityksen. Selvityksen lisäksi tarjoamme laajalle käyttäjäkunnalle työkaluja, joilla megatrendejä voi hyödyntää. Megatrendien suosiosta kertoo esimerkiksi se, että Sitran verkkosivuilla selvitystä on käynyt katsomassa tammi-helmikuun aikana yli 40 000 eri kävijää.

Tuoreen Tulevaisuusbarometrin mukaan suomalaisten usko tulevaisuuteen on yhä vahvaa kriiseistä huolimatta. Nuoret ovat kaikkein kiinnostuneimpia (91 %) tulevaisuudesta ja suhtautuvat siihen innokkaimmin. Heidän toiveissaan ensimmäisellä sijalla on, että ilmaston lämpeneminen saadaan pidettyä alle 1,5 asteessa. 

Julkaisimme yhdeksän talouden ja yhteiskunnan vaikuttajan kirjoituskokoelman ”Ilman luontoa ei ole taloutta”. Kirjoittajiin lukeutuvat muun muassa valtiovarainministeriön ylijohtaja MikkoSpolander ja Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Kirjoittajien vahva viesti on tämä: jos luontokatoa ei pysäytetä, myös talous ajautuu vaikeuksiin ja riskit kasvat.

Alkuvuonna toimme yhteiskunnallista keskustelua tukevan Polis-verkkoalustan Suomeen. Se mahdollistaa rakentavan mielipiteiden vaihdon valitun aihepiirin ympärillä.Alusta tuottaa analyysia osallistujien mielipiteistä ja auttaa kartoittamaan asioita, josta ihmiset ovat samaa mieltä. Päättäjille Polis-keskustelut tarjoavat mielipidemittauksia syvällisemmän näkymän kansalaisten ajatuksiin ja ratkaisuehdotuksiin. Sitra rahoittaa ja DigiFinland testaa alustaa vuoden 2023 aikana usealla hyvinvointialueella.

Vaalien alla kerroimme myös, että Sitra rahoittaa hanketta, jossa kehitetään avointa lähdekoodia hyödyntävä vaalikonealustaa. Alusta voi auttaa eri toimijoita kehittämään yhä moninaisempia vaalikoneita.

Laadimme terveysalalle vision, joka tähyää vuoteen 2030. Tavoitteena on kääntää katse terveydenhuollon akuuteista ongelmista pitkän aikavälin mahdollisuuksiin. Yhdessä alan toimijoiden kanssa laadittu visio ja 10 toimenpidettä sekä ehdotus uudeksi ohjausmalliksi näyttävät suuntaa vuoteen 2030.

Sitran yliasiamiehenä vuodesta 2020 toiminut Jyrki Katainen jää pois Sitrasta 30.5.2023 ja siirtyy yksityisen yrityksen palvelukseen. Käynnistimme uuden yliasiamiehen haun viivytyksettä, ja tehtävään jätettiin määräajassa 20 hakemusta. Uuden yliasiamiehen valitsee Sitran hallintoneuvosto Sitran hallituksen esityksestä. Tehtävä on määräaikainen ja kestää vuoden 2028 loppuun. Näemme Sitrassa, että ennakointitiedolle, tulevaisuustaidoille ja muutoskyvyn vahvistamiselle on Suomessa suuri tarve. Synergioiden varmistamiseksi yhdistimme Sitran kaksi toimintoa eli Yhteiskunnallisen koulutuksen sekä Ennakoinnin ja strategian 1.1.2022 alkaen. Uuden toiminnon johtajan paikka avataan haettavaksi myöhemmin keväällä.

2. Tätä teimme tarkastelujaksolla

2.1 Kestävyysratkaisut

Vauhditamme siirtymää kohti yhteiskuntaa, jossa niin yksilöt, yritykset kuin poliittinen päätöksenteko sovittavat toimintansa luonnon kantokyvyn rajoihin. Vahvistamme ymmärrystä ekologisesta kestävyyskriisistä kokonaisuutena, jonka ulottuvuuksia ovat muun muassa luontokato, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus, ja kiritämme ratkaisujen kehittämistä siihen.

Nostot tarkastelujaksolta:

 1. Julkaisimme talouden ja yhteiskunnan vaikuttajien kirjoituskokoelman luonnon ja talouden kytköksistä. Kirjoittajat painottavat, että vakaa julkinen taloudenpito vaarantuu, eläkerahastojen riskit kasvavat ja rahoitusvakaus voi heikentyä, jos luotokatoa ei pysäytetä.
 2. Järjestimme puoluejohtajien suuren ilmasto- ja luontotentin yhdessä EK:n, WWF:n ja Helsingin Sanomien kanssa. Vaalipaneeli kiinnosti suomalaisia sekä paikan päällä Sanomatalossa että verkon kautta.
 3. Julkaisimme seuraavan, Helsingissä touko-kesäkuun vaihteessa järjestettävän Maailman kiertotalousfoorumin ohjelman. WCEF2023:n pääteemoina ovat luontopositiivisuus sekä mineraalien kestävä hallinta.

Luonto ja arki sekä PSLifestyle

Luonto ja arki -projektissa selvitämme elämäntapojen luontovaikutuksia ja kannustamme kestävämpiin elämäntapoihin. Ensitöiksi selvitämme keskivertosuomalaisen luontojalanjäljen suuruuden. Laskelmat valmistuvat syksyn aikana.

Sitra rahoittaa Tampereen ammattikorkeakoulun Metsäresepti-hanketta, jossa metsäluonto tuodaan osaksi opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemista.

Sitran vetämä PSLifestyle-hanke kehittää uutta hyvän ja kestävän elämän suunnittelutyökalua kahdeksaan Euroopan maahan. Palvelun testiversio on otettu käyttöön Sloveniassa, Virossa ja Turkissa. Uusi Elämäntapatesti lanseerataan touko-kesäkuussa myös Suomessa.

Luonto ja arki -projektin työ käynnistyi kesäkuussa 2022 ja jatkuu vuoteen 2025 asti. PSLifestyle-hanke jatkuu kevääseen 2025 asti.

Luonto ja talous

Nostimme yhteiskunnalliseen keskusteluun erityisesti luonnon monimuotoisuuden merkitystä taloudelle, hyvinvoinnille ja ihmisten terveydelle. Julkaisimme helmikuussa talouden ja yhteiskunnan näkyvien vaikuttajien kirjoituskokoelman. Kirjoittajien keskeinen huomio oli, että talous ei pyöri ilman luontoa: jos luontokatoa ei pysäytetä, vakaa julkinen taloudenpito vaarantuu, eläkerahastojen riskit kasvavat ja rahoitusvakaus voi heikentyä. Kiinnostusta herättäneen kokoelman kirjoittajina olivat mm. valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, eläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja hallitusammattilainen Kaisa Hietala.

Helmikuun puolivälissä järjestimme puolueiden puheenjohtajille suuren ilmasto- ja luontotentin yhdessä EK:n, WWF:n ja Helsingin Sanomien kanssa. Vaalipaneeli kiinnosti suomalaisia kovasti: Sanomatalon mediatori oli täynnä yleisöä ja verkkostriimi saavutti suuren suosion.

Julkaisimme myös työpaperin, joka pureutui ilmastotyön seuraavaan vaiheeseen eli miinuspäästöihin. Miinuspäästöt tarkoittavat hiilen sitomista pois ilmakehästä. Jotta ilmastokriisiä voidaan torjua, päästöjen vähentämisen rinnalla tarvitaan miinuspäästöjä. Työpaperi keskittyi hiilen sitomiseen tekniikan avulla. Siinä kuvattiin, millaisia tekniikoita miinuspäästöjen tuottamiseen on tarjolla ja mikä niiden rooli voi olla ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Sitra oli mukana ilmastobarometri-kyselytutkimuksessa, jonka mukaan suomalaiset toivovat yhä ilmastonmuutoksen hillintää seuraavan kärkiteemoiksi. Tutkimuksen tilasi julkishallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmä.

Luonto ja talous -projektin työ käynnistyi heinäkuussa 2022 ja jatkuu 2025 loppuun saakka.

Globaali yhteistyö ja maailman kiertotalousfoorumi WCEF

Tammikuussa julkaistiin Circularity GAP -raportti, jonka ohjausryhmässä olimme mukana. Raportti osoittaa, että kiertotaloudelle on suuri tarve, sillä materiaalikiertojen trendi on ollut laskeva: viidessä vuodessa 9,1 prosentin tasolta (2018) on pudottu 7,2 prosenttiin (2023). Sitran aloitteesta perustettu Maailman kiertotalousfoorumi onkin jopa entistä tärkeämpi yhteistyöalusta.

Joulukuun alussa Ruandassa järjestämämme Maailman kiertotalousfoorumi alleviivasi Afrikan mantereen tärkeyttä kiertotalouden rakentamisessa. Foorumin viesti levisi median kautta jopa kahden miljardin ihmisen ulottuville. Foorumin kooste julkaistiin helmikuussa.

Tänä vuonna Sitra järjestää Maailman kiertotalousfoorumin Helsingissä 30.5.–2.6. yhdessä Nordic Innovationin ja 16:n kansainvälisen kumppanin kanssa. WCEF2023 -foorumin pääteemat ovat luontopositiivisuus ja mineraalien kestävä hallinta. Tapahtuman verkkosivut julkaistiin maaliskuussa.

EU-vaikuttamisessa keskeisimpiä teemoja olivat EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan kytkeytyvän työmme esittely keskeisille sidosryhmille kotimaassa ja Brysselissä.

2.2 Demokratia ja osallisuus 

Demokratia voi toimia vain, jos ihmiset kokevat riittävästi luottamusta toisiinsa ja yhteiskunnallisiin instituutioihin. Tavoitteemme on etsiä ratkaisuja ja näkökulmia yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi, uusien teknologioiden hyödyntämiseksi ja demokraattisen luottamusyhteiskunnan vahvistamiseksi.   

Nostot tarkastelujaksolta:

 1. Novellikokoelmaan ”2040 – Tarinoita demokratian tulevaisuudesta” kirjoittaneet kirjailijat vierailivat lukioissa ja tapasivat lähes tuhat nuorta.
 2. Julkaisimme oppaan ”Keskustelevasta kuulemisesta laatua lakeihin”. Jyrki Jauhiaisen kirjoittama opas tarjoaa lainvalmistelijoille työkaluja avoimemman ja osallistavamman lainsäädäntöprosessin kehittämiseen.
 3. Julkaisimme muistion ”Data, valta ja demokratia”. Henrik Rydenfeltin kirjoittaman muistion mukaan yksilöiden ja yhteiskunnan välisiä valtasuhteita tulee tarkastella uudelleen digitaalisen vallan uusien muotojen vuoksi.

Nykykirjailijoiden terävin joukko kuvitteli Sitran pyynnöstä vuonna 2021, miltä suomalainen demokratia voisi näyttää 20 vuoden päästä. Syntyi novellikokoelma, jonka kirjailijat vierailivat 23 lukiossa 16 paikkakunnalla ympäri maan. Lukukeskuksen kanssa toteutettuihin kirjailijavierailuihin osallistui yhteensä lähes 1 000 opiskelijaa. Lukutaito luo pohjan niin medialukutaidolle kuin digitaalisen informaation lukutaidolle, joiden merkitys on korostunut. 

Olimme mukana rahoittamassa E2 Tutkimuksen laatimaa katsausta siitä, mitä Suomeen paenneet ukrainalaiset ajattelevat elämästään. Ukrainalaisten tulevaisuudensuunnitelmia on yhä vaikeaa ennakoida. Katsauksessa nousevat esiin myös työllistymisen hidasteet, kuten puutteellinen kielitaito ja tutkintojen pätemättömyys Suomessa. 

Uudistuva päätöksenteko  

Julkaisimme joulukuussa työpaperin, jossa arvioitiin kansalaisten mahdollisuuksia osallistua lainsäädäntö- ja päätöksentekoprosesseihin hallinnon verkkopalvelujen kautta.  

Kansalaisille suunnattujen verkkopalveluiden kokonaisuus on vaikeasti hahmotettava, ja asioiden seuraaminen vaiheesta toiseen on vaikeaa. Ratkaisuksi työpaperissa ehdotetaan yhtä kattopalvelua, joka tarjoaisi yhteisen näkymän, hakupalvelut ja pääsyn kaikkiin muihin osallistumis- ja aineistopalveluihin.  

Maaliskuussa julkaisimme oppaan Keskustelevasta kuulemisesta laatua lakeihin. Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiaisen kirjoittama opas tarjoaa lainvalmistelijoille työkaluja avoimemman ja osallistavamman lainsäädäntöprosessin kehittämiseen. Selvitys auttaa myös kansalaisia ja eri sidosryhmiä tunnistamaan oikeat ajankohdat osallistua ja tulla kuulluksi. Oppaasta keskusteltiin Sitran tilaisuudessa 16.3. 

Uudistuva päätöksenteko -projekti jatkuu 30.6.2024 asti.  

Uudet vaikuttamisen tavat 

Alkuvuonna toimme Polis-keskustelualustan Suomeen. Polis-alusta perustuu avoimeen lähdekoodiin ja se mahdollistaa rakentavan mielipiteiden vaihdon valitun aihepiirin ympärillä.Alusta tuottaa analyysia osallistujien mielipiteistä, mikä auttaa kartoittamaan asioita, josta ihmiset ovat samaa mieltä. Päättäjille Polis-keskustelut tarjoavat näkymän kansalaisten ajatuksiin ja ratkaisuehdotuksiin.  Sitra rahoittaa DigiFinlandin toteuttamaa kokeiluhanketta. Alustaa kokeillaan vuoden 2023 aikana vähintään viidellä hyvinvointialueella. Helmi-maaliskuussa on toteutettu koulutuksia sekä tehty teknisiä kokeiluja alustan toimivuudesta. 

Maaliskuun alussa valmistui Sitran rahoittama ja Suomi-seuran toteuttama digitaalinen verkkopalvelu Virta. Se tukee ulkosuomalaisten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja välittää kyseisen väestöryhmän toiveita heitä koskevaan päätöksentekoon. Uusi palvelu avattiin eduskuntavaalien alla, ja yhtenä ajatuksena oli äänestämiseen kannustaminen. Edellisissä eduskuntavaaleissa 250 000 äänioikeutetusta ulkosuomalaisesta äänesti vain 13 prosenttia.  

Tuotimme kirjoitussarjan puntaroivista kansalaispaneeleista. Konkreettisia ohjeistuksia sisältävä kirjoitussarja on alkua toiminnalle, jossa puntaroivan demokratian menetelmien osaamista vahvistetaan Suomessa. 

Uudet vaikuttamisen tavat -projekti jatkuu 31.12.2025 asti.   

Digitaalinen valta ja demokratia  

Tammikuussa järjestetyssä tilaisuudessa keskusteltiin Hannu-Pekka Ikäheimon ja Olli Seurin Portinvartijuus digitaalisella aikakaudella -työpaperista sekä siitä, miltä demokratian kannalta kestävä media- ja informaatioympäristö voisi näyttää. 

Helmikuussa julkaisimme muistion Data, valta ja demokratia. Dosentti Henrik Rydenfeltin muistio tarkastelee digitaalisen aikakauden valtasuhteita yhteiskuntatieteellisiin valtateorioihin nojautuen. Yksi keskeinen havainto on, että yksilöiden ja yhteiskunnan välisiä valtasuhteita tulee tarkastella uudelleen digitaalisen vallan uusien muotojen vuoksi.  

Rahoitamme kolmivuotista hanketta, jossa kehitetään avointa lähdekoodia hyödyntävä vaalikonealusta. Uskomme, että alusta houkuttelee kehittämään moninaisempia vaalikoneita ja parhaassa tapauksessa alustojen kehitys voi kannustaa äänestäjiä vireämpään yhteiskunnalliseen osallistumiseen. 

Rahoitamme myös maahanmuuttajataustaisille toimittajille suunnattua harjoitteluohjelmaa, joka kehittää edellytyksiä kytkeä ei-suomenkieliset nykyistä paremmin julkiseen keskusteluun. Tämä on tärkeää demokratian kannalta, kun Suomen väestö muuttuu monimuotoisemmaksi. 

Digitaalinen valta ja demokratia -projekti jatkuu vuoteen 2026 asti.  

2.3 Reilu datatalous

Rakennamme eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta vaihtoehdoksi valtio- tai datamonopolilähtöiselle datataloudelle. Edistämme muutoksia talouden rakenteissa, kuten sääntelyssä ja pelisäännöissä, lisäämme yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia datan käyttöön liittyen sekä tarjoamme käytännön työkaluja datamarkkinoilla toimiville yrityksille.

Nostot tarkastelujaksolta:

 1. Laadimme terveysalalle vision yhdessä alan toimijoiden kanssa, jotta katse kääntyisi terveydenhuollon akuuteista ongelmista pitkän aikavälin mahdollisuuksiin. Toimenpidesuositukset ohjaavat askelia kohti vuotta 2030.
 2. Julkaisimme selvityksen web 3.0 -liiketoiminnan sääntelytarpeista eli siitä, mitä internetin seuraavan vaiheen vastuullinen kehittäminen edellyttää sääntelyltä. Selkeytimme myös alan keskeisiä käsitteitä.
 3. Rahoitimme kahdeksaa pilottia, jotka selvittivät datan hyödyntämistä energiansäästössä. Pilotit kehittivät ratkaisuja etenkin pienille energiankäyttäjille, kuten kotitalouksille, pienyrityksille ja taloyhtiöille.

Teemalla uppouduttiin erityisesti web 3.0:n eli hajautetun internetin tulevaisuuteen. Esittelimme selvityksessämme suosituksia, jotka parantavat alan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja rakentavat osaltaan tulevaisuuden reilua datataloutta. https://www.sitra.fi/uutiset/sitra-selvitti-web-3-0-liiketoiminnan-vastuullinen-kehittaminen-tarvitsee-tuekseen-saantelya/Selkeytimme myös alan käsitteitä.

Sitran ja Kansallisgallerian virtuaalinen ja osallistava näyttelykokeilu valittiin Vuoden huiput -kilpailun ehdokaslistalle. Kokeilu tarjosi näkymän tulevaisuuden taidekokemukseen metaversumipalvelussa. Vierailjoiden haastatteluissa taidekokemusta ei pidetty poikkeuksellisen hyvänä, mutta metaversumin tulevaisuuden mahdollisuuksiin uskottiin vahvasti.

Sitran työtä ja näkemyksiä reilun datatalouden rakentamisesta esiteltiin Euroopan parlamentille: teemajohtaja Kristo Lehtonen oli parlamentin teollisuudesta, tutkimuksesta ja teknologiasta vastaavan valiokunnan kuultavana uudesta datasäädöksestä. Lehtonen korosti puheenvuorossaan datasäädöksen mahdollisuuksia etenkin Euroopan pk-yrityksille ja pehmeän infrastruktuurin rakentamisen tärkeyttä sääntelyn rinnalla, kuten datan jakamisen sääntökirjoja ja standardeja.

Terveysdata 2030

Vuonna 2014 laadittu terveysalan kasvustrategia on viitoittanut alan kehitystä suotuisasti useiden hallituskausien ajan. Tarkensimme näkymää kohti vuotta 2030 ja laadimme alan toimijoiden kanssa vision ja 10 toimenpidettä sen saavuttamiseksi. Visiota täydentää muistio, jossa ehdotetaan uutta ohjausmallia kasvustrategian toteutukseen.

Vahvistamme terveysalan kilpailukykyä reilun datatalouden keinoin. Vuoden alussa käynnistimme useita hankkeita: Keräämme parhaillaan kokemuksia datan hyödyntämisestä terveysalan ekosysteemeissä, joista yhdessä eurooppalaiset lastensairaalat rakentavat datan hyödyntämiseen perustuvaa yhteistyötä. Digitaaliset menetelmät helpottavat potilaiden ja tutkijoiden arkea ja niiden käyttöä tulisi lisätä lääketutkimuksissa. Tuemme kolmen lääketutkimuksen valmistelua, joista yhdessä kehitetään nenään annosteltavaa koronarokotetta. Keräämme kokemuksia uusien keinojen käytöstä ja lupaviranomaisen suhtautumisesta uudenlaisiin menetelmiin.

Maailmalla on herätty siihen, että ihmisen hyvinvointi ja ympäristön tila ovat tiiviisti riippuvaisia toisistaan. Puhutaan planetaarisesta eli yhteisestä terveydestä. Käynnissä on kaksi hanketta, joilla pyrimme lisäämään tietoisuutta tästä kokonaisvaltaisesta ajattelutavasta ja keräämään tietoa konkreettisista toimista EU-maissa.

Johtamamme eurooppalaista terveystietoaluetta valmistelevan TEHDAS-hankkeen ansiosta Sitran asema EU-vaikuttajana on vahvistunut. Helmikuussa projektijohtaja Markus Kalliola osallistui panelistina Euroopan parlamentissa järjestettyyn tilaisuuteen eurooppalaisesta terveystietoalueesta (terveysdata-avaruus). Tilaisuuden järjesti parlamentin esittelijä, edustaja Tomislav Sokol ja sen avasivat komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinas ja terveyskomissaari Stella Kyriakides.

Toimme tapahtumassa esille, miten kansalaiset, yritykset ja tutkijat hyötyvät komission lakiesityksestä. Painotimme TEHDAS-hankkeessa tehtyä lainsäädännön taustatyötä ja nostimme esiin nykyiset haasteet, Euroopan hajanaiset toimintatavat ja lainsäädännöt, jotka vaikeuttavat yhteistyötä. Vetosimme lainsäädännön pikaisen käsittelyn puolesta, etteivät vuoden 2024 EU-parlamenttivaalit viivästytä etenemistä kohtuuttomasti.

TEHDAS-hankkeessa olemme tuottaneet 25 maan voimin suosituksia datan hallintamallin selkeyttämiseksi ja EU-maissa eri tavoin kerätyn datan yhteensopivuuden varmistamiseksi. Tuemme EU-maita ja Euroopan parlamentin jäseniä lainsäädäntöehdotuksen käsittelyssä kokoamalla jäsenmaiden ministeriöitä ja sidosryhmiä keskustelutilaisuuksiin, tapaamalla virkamiehiä ja päättäjiä sekä osallistumalla ehdotusta puiviin tapahtumiin ympäri Eurooppaa.

Terveysdata 2030 -projektin työ jatkuu 31.12.2023 asti.

Gaia-X Suomi

Syyskuussa avatun rahoitushaun ensimmäiset pilotit käynnistyivät logistiikan alalla. Tavaroiden liikkumisessa ja ihmisten kuljettamisessa tarvitaan luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa, ja datan jakaminen eri toimijoiden välillä on keskeisessä roolissa. Merenkulun ja satamalogistiikan pilotissa kehitetään Sitran tuella data-avaruuksiin eli tietoalueisiin pohjautuva teknologinen ratkaisu, jolla teollisuuden käyttämien satamien laivaliikennettä voidaan tehostaa. Pilotissa logistiikkadataa jaetaan varustamojen, satamaoperaattorien ja muiden toimijoiden välillä. Kokeilulla voidaan saada myös polttoaineen kulutuksen ja päästöjen vähentämisen hyötyjä.

Data-avaruuksia rakennetaan nyt vauhdilla Euroopassa ja keskustelu niistä kiinnostaa. Helmikuussa järjestimme aiheesta jo toisen englanninkielisen verkkotapahtumamme, johon osallistui lähes 200 kansainvälistä kuulijaa.

Sitra on mukana kansainvälisessä Data Spaces Support Centre -hankkeessa (DSSC). Siinä on julkaistu ensimmäinen versio työkalupakista, joka tukee eurooppalaista data-avaruuksien suunnittelutyötä. Osana yhteistyötä valmistelemme kahta julkaisua data-avaruusteknologioiden kehitysnäkymistä ja datan hallintamallista eurooppalaisessa sääntelyssä.  

Gaia-X Suomi -projektin työ jatkuu 30.6.2024 asti.

Datatalouden tiekartta

Datatalouden kansallinen tiekartta tukee Suomen kilpailukykyä ja uudistumista. Julkisen sektorin ja yritysten avuksi olemme rakentaneet tilannekuvatyökalua, joka kertoo datatalouden etenemisestä selkein mittarein. Tiekarttatyöhön osallistuu Sitran kutsusta datatalouden kehityksen kannalta keskeisiä organisaatioita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. Datatalouden tiekartta julkistetaan huhtikuussa

Osallistuimme energiakriisin ratkomiseen rahoittamalla kahdeksaa pilottia, jotka tutkivat datan hyödyntämistä energiansäästössä ja kulutushuippujen tasaamisessa. Tavoitteena oli vauhdittaa tuotteita ja palveluja, jotka auttavat etenkin pieniä energiankäyttäjiä, kuten kotitalouksia, pienyrityksiä ja taloyhtiöitä säästämään sähköä tai lämpöä. Ratkaisuja kehittivät kumppaneina myös energiasektorin toimijat, kuten Fingrid, Motiva ja muutamia energiayhtiöitä.

Kapacity.io:n pilotissa kehitettiin lämpöpumppujen ohjausjärjestelmää. Loopshoren pilotissa haettiin säästöjä rakennuksen energiankulutukseen ilmanvaihdon tehoa optimoimalla. Turun ammattikorkeakoulun pilotissa kehitettiin koneoppivaa algoritmia, jolla aurinkopaneelien tuottoennuste saadaan laskettua nykyistä tarkemmin.

Datatalouden tiekartta -projektin työ jatkuu 30.6.2025 asti.

Kilpailukykyä datasta -projekti

Kilpailukykyä datasta -projektissa ratkaisemme datan jakamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä haasteita yhteistyössä innovaatioekosysteemien kanssa. Teetimme selvityksen Suomen autokierrätysjärjestelmän tulevaisuudesta. Raportin keskeinen havainto on, että autojen kierrätystä voidaan tehostaa huomattavasti, jos dataa jaetaan ekosysteemin jäsenten kesken yhteisellä alustalla. Seuraavaksi rakennetaan tekninen alusta, jota Sitra on mukana rahoittamassa. Toinen kokeiluista liittyy teollisuuden työkoneiden akkujen tehokkaampaan hyödyntämiseen dataa jakamalla.

Vuoden alussa käynnistyi kaksi uutta Sitran Datasta kasvua -ohjelmaan perustuvaa maksutonta valmennusta. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieken ja Going Green Oy:n toteuttama Datamatka-valmennusohjelma tukee harvaan asutuilla alueilla toimivia luonto- ja ruokamatkailuyrityksiä tehostamaan ja uudistamaan liiketoimintaansa datan avulla. Datasta kasvua Kasvupolku auttaa kasvua hakevia yrityksiä alkuun datan hyödyntämisessä. Valmennukset perustuvat Sitran valmennuspilottiin, IHAN-yritysohjelmaan 2020–2021, jossa rakennettiin reilun datatalouden mallia ja työkaluja yrityksille. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijaryhmä tarkasteli IHAN-yritysohjelman vaikuttavuutta.

Kilpailukykyä datasta -projektin työ jatkuu 30.9.2025 asti.

2.4 Ennakointi ja strategia sekä Yhteiskunnallinen koulutus

Ennakointi ja strategia sekä Yhteiskunnallinen koulutus -toiminnot yhdistyivät vuoden 2023 alussa.

Ennakoinnissa tuotamme tulevaisuustietoa yhteiskunnallisella ennakoinnilla ja analyysilla sekä vahvistamme ihmisten tulevaisuusajattelua ja kykyä vaikuttaa tulevaisuuden kehityssuuntiin. Työssämme painottuu tulevaisuusajattelun yhdistäminen muutoksentekokykyyn sekä yhteistyö ja vuoropuhelu tulevaisuustiedon tuottamisessa ja tulkinnassa. Lisäksi tuemme Sitran strategista johtamista, fasilitoimme strategiatyötä ja vastaamme Sitran vaikuttavuuden arvioinnista. Tänä vuonna olemme keskittyneet erityisesti Sitra Impact -mallin kehittämiseen. 

Sitran yhteiskunnallinen koulutus vahvistaa päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä ja halua rakentaa kestävää tulevaisuutta yhdessä. Luomme monitieteisiä ja -alaisia oppimisympäristöjä, tilanteita ja prosesseja, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun, oppimisen ja kehittämisen. Tuloksena syntyy uutta ajattelua, kyvykkyyttä ja uusia ratkaisuja. Teemme yhdessä ja tuemme Sitran teemoja ja projekteja vahvistaen myös Sitran muutoksentekokykyä. 

Nostot tarkastelujaksolta: 

 1. Julkaisimme tammikuussa suuren suosion saaneen Megatrendit 2023 -katsauksen ja siihen liittyviä työkaluja.
 2. Tulevaisuusbarometrin avulla nostimme eduskuntavaalikevään keskusteluun tulevaisuusnäkökulmaa ja suomalaisten tulevaisuusnäkemyksiä.
 3. Uusi päättäjille ja vaikuttajille suunnattu EU:n tulevaisuuden johtamisen kurssi käynnistyy vuoden 2023 aikana.

Ennakointi

Ennakointitiimi julkaisi tarkastelujakson aikana kaksi suurta kokonaisuutta: Megatrendit 2023 ja Tulevaisuusbarometri 2023.

Megatrendit 2023 – ymmärrystä yllätysten aikaan -selvityksen lisäksi tarjolla on työkaluja, kuten paperiset ja digitaaliset megatrendikortit ja erilaisia työpohjia megatrendien hyödyntämiseen. Megatrendien julkistus saavutti suuren suosion niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa: media teki aiheesta kymmeniä juttuja ja monet organisaatiot tuottivat analyysejä ja blogeja, joissa megatrendejä ruodittiin eri näkökulmista.

Sitran verkkosivuilla (sitra.fi) selvitystä on käynyt katsomassa (tilanne 28.2.) yli 41 000 eri kävijää. Uutista on lukenut 17 500 eri kävijää, digikortteja käyttänyt 3 800 eri kävijää ja paperisia kortteja on tilattu yli 2 400 kappaletta. Lisäksi julkistustilaisuudessa oli linjoilla 9 000 osallistujaa ja kisakatsomoita järjestettiin eri puolilla Suomea ennätykselliset 1 400.

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen Tulevaisuusbarometri 2023 -kansalaiskysely toteutettiin nyt eduskuntavaalien alla kolmatta kertaa. Tulokset julkistettiin 10.3. (toimintakatsauksen kirjoittamisen jälkeen). Barometrin mukaan suomalaisten tulevaisuususko on pysynyt vankkana viime vuosien kriiseistä huolimatta, vaikkakin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut paljon tulevaisuusnäkemyksiin.

Tulevaisuuden uudistajat

Tulevaisuuden uudistajat -projekti päättyi 31.12.2022. Loppuvuodesta 2019 käynnistynyt projekti kehitti Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmän, joka otettiin laajasti käyttöön erilaisissa organisaatioissa eri puolella Suomea. Tulevaisuustaajuus-sivustolla vieraili yli 24 000 eri kävijää, työpajan vetäjän käsikirjaa ladattiin 4 000 kertaa ja kymmenen organisaatiota valittiin kumppanuusohjelmaan soveltamaan ja levittämään menetelmää eteenpäin.

VTT toteutti työpajamenetelmän toimivuudesta arvioinnin ja sen mukaan työpajamenetelmä vahvistaa osallistujien tulevaisuusajattelua. Lisäksi tiimi kehitti kaikille tarkoitetun Hyvät kortit -korttipelin toivottavien tulevaisuuksien kuvitteluun. Kortit lähetettiin elokuussa 2022 kaikkiin suomenkielisiin lukioihin, ammattiopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ja lisäksi korttipakkoja on tilattu yli 8 000 kappaletta erilaisiin organisaatioihin.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus ja uusi EU-koulutus

Maaliskuussa alkavaan Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukseen (kurssi nro 19) on valittu 33 osallistujaa.

Valmistelemme parhaillaan Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen täydennyskoulutusta, joka käynnistyy elokuussa 2023. Kurssille voivat osallistua henkilöt, jotka ovat aiemmin suorittaneet kestävän talouspolitiikan kurssin.

EU:lla on huomattava vaikutus Suomen tulevaisuuteen. Kestävän tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan suomalaisilta päättäjiltä kykyä ja halua tarttua myös EU:n tulevaisuuden johtamiseen. Tämä taas edellyttää rakentavaa, moniäänistä vuoropuhelua sekä yhteistä tilannekuvaa ja tahtotilaa. Käynnistämmekin vuoden 2023 aikana päättäjille ja vaikuttajille suunnatun EU:n tulevaisuuden johtamisen koulutuksen. EU-koulutuksen vetäjä ja koulutuskoordinaattori on valittu, ja he aloittavat työnsä kevään 2023 aikana.

Lähestymistapoja ja menetelmiä muutoksen tekemiseen

Sitra on kehittänyt työkaluja ja menetelmiä kestävän muutoksen tekemisen tueksi. Yli 1 000 oppijaa on osallistunut niin sanotun Muutoskyky-oppimispolun johonkin vaiheeseen. Perustiedot on koottu e-Oppivan Näkymiä muutoskykyyn -digikoulutukseen, ja tietoja on voinut syventää Muutoskyky-live-tilaisuuksissa sekä soveltavissa Muutospajoissa, joita on järjestetty muun muassa osana valtionhallinnon Uudistuja-valmennusta johtajille.

Heräämöt ovat Sitran kaikille avoimia, yhteisöllisiä tilaisuuksia, joihin osallistui vuonna 2022 aikana noin 1 200 henkilöä. Heräämöissä opitaan yhdessä yhteiskunnallisen muutoksen tekemisestä, kestävästä taloudesta ja tutkitaan keinoja tarttua viheliäisiin ongelmiin. Keväällä 2023 tapahtuma täydentyy kestävän talouden tilaisuuksilla.

Kansalliset dialogit

Tänä keväänä järjestettiin ensimmäiset Kansalliset dialogit aiheesta epävarmuudessa eläminen. Kansalliset dialogit ovat ympäri Suomen järjestettäviä keskusteluja, joiden avulla rakennetaan ymmärrystä erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten yhteistyönä. Sitra rahoittaa kansallisen dialogimallin kehittämistä ja vauhdittaa mallin käyttöönottoa.

3. Sitran julkisuusanalyysi

Sitran tulevaisuusviestien julkisuus jatkui hyvänä vuoden 2022 läpi. Pitkäjänteisesti vuosia kasvatettu tunnettuus tuottaa runsaasti näkyvyyttä niin toimituksellisen kuin sosiaalisenkin median puolella. 

Alkuvuodesta somessa ja verkkosivuillamme huomiota keräsivät etenkin Heikot signaalit, toimituksellisessa mediassa ehdotuksemme energiakriisin varalta, EU-lainsäädännön Suomessa päättämistä ruotiva selvityksemme sekä kiertotalous luontokadon pysäyttäjänä -selvitys.

Toisella vuosipuoliskolla julkisuutta toivat varsinkin Demokratia ja osallisuus -teeman kyselytutkimus, Maailman kiertotalousfoorumi WCEF2022 kansainvälisissä medioissa sekä kommentointimme Egyptin ilmastokokouksesta ja Montrealin luontokokouksesta. 

Sitran tunnettuus mediatalojen toimituksissa on edelleen hyvä – tulevaisuustalon puoleen osataan kääntyä, etenkin kun halutaan kontekstoida käsillä olevia uutis- ja ajankohtaisaiheita. Ihmisläheiset perinteisen median jutut, joissa mukana on sitralaisten asiantuntijoiden tulkintaa ja analyysia, ovat myös hyvin jaettuja sosiaalisessa mediassa. Päämedioissa Sitra on esillä joka päivä keskimäärin ainakin kerran. Tulevaisuusaiheemme ovat entistä enemmän esillä myös maakunnallisissa ja paikallisissa medioissa, joiden osuus Sitran toimituksellisesta julkisuudesta kasvoi hieman vuonna 2022. 

Perinteisen median välityksellä levittäytyi eri puolille Suomea myös jättisuosion saanut Elämäntapatestimme, kun yli 200 sanomalehden Uutismedian liitto sisällytti testin linkin jäsenlehdissä julkaistuun mainoskampanjaansa alkukesästä lähtien. 

Suurin osa Sitran kansainvälisestä mediajulkisuudesta kertyy kiertotalousaiheista. Kiertotalousfoorumi WCEF2022 noteerattiin sadoissa medioissa ympäri maailman, muun muassa The Washington Postissa ja CNBC-televisiokanavalla. 

Yleinen Twitteriin kanavana kohdistunut käyttäjien kritiikki näkyi jonkun verran Sitran tilin seuraajissa, ja vuoden vahvimmaksi nousijaksi Sitran some-tileistä nousikin LinkedIn. Kuitenkin some-kanavien yhteenlasketut seuraajamäärät ja tavoittavuus kasvoivat selvästi, joten tulevaisuusviestit ovat tarjolla yhä useamman somevirrassa. Verkkosivujen liikenne on vähentynyt hieman, mikä vastaa yleistä trendiä myös muualla. Ennakoinnin ja Kestävyysratkaisujen aiheet ovat vahvasti esillä hakukoneissa sekä lähteinä lukuisilla sivustoilla, ja tuottavat siten tasaista kävijävirtaa Sitran sivuille.

4. Sitran tiedotteet

Sitran julkaisemat tiedotteet löytyvät kootusti STT Info:sta

Mistä on kyse?