Kooste
Arvioitu lukuaika 4 min

Hallitus­ohjelma­neuvottelijat, Sitran asian­tuntijat palveluk­sessanne!

Strategisen hallitusohjelman sorvaaminen edellyttää monenlaista osaamista ja tietoa. Sitralaiset asiantuntijat ovat hallitusohjelmaneuvottelijoiden käytettävissä.

Julkaistu

Tulevaisuustalo Sitra on ehdottanut huomisen päättäjille viittä suurta muutosta, joita tarvitaan suomalaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi, yritystoiminnan kehittämiseksi ja talouden sekä työpaikkojen kääntämiseksi kestävälle kasvu-uralle uudessa tilanteessa.

Sitralaiset asiantuntijat ovat hallitusohjelmaneuvottelijoiden käytettävissä tarjoten tietoa eri aiheista. Aiheet ja niihin erikoistuneiden asiantuntijoiden nimet löytyvät alta. Nimet ovat linkkejä, joiden kautta pääsee suoraan kunkin asiantuntijan yhteystietoihin.

Päivitämme tälle sivulle myös kaikki sitralaisten neuvotteluissa pitämät asiantuntijaesitykset. Esitykset löytyvät kunkin asiantuntijan nimen perästä.

Hiilineutraali kiertotalous ja vähäpäästöiset ratkaisut

Kiertotalous, ilmasto- ja energiapolitiikan kokonaiskuva 
Mari Pantsar, johtaja, Hiilineutraali kiertotalous

  • Mari Pantsarin esitys (pdf) Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi -ilmiöpöydässä Säätytalolla 13.5.2019
  • Mari Pantsarin ja Kari Herlevin esitys  (pdf) Elinvoimainen Suomi -ilmiöpöydässä Säätytalolla 14.5.2019

Kiertotalouden kokonaiskuva, kiertotalouden tiekartta ja kärkihankkeet 
Kari Herlevi, projektijohtaja, Kiertotalous

  • Kari Herlevin esitys (pdf) Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi -ilmiöpöydässä Säätytalolla 14.5.2019

Ruoka, maatalous, biologiset kierrot, biodiversiteetti
Hanna Mattila, asiantuntija, Kiertotalous

  • Hanna Mattilan esitys (pdf) Maatalous -neuvotteluryhmässä Säätytalolla 17.5.2019

Kiertotalouden tiekartta, kärkihankkeet
Laura Järvinen, asiantuntija, Kiertotalous

Ilmasto- ja energiapolitiikan kokonaiskuva, kestävä rahoitus, Suomen 1,5 asteen mukainen päästövähennyspolku
Janne Peljo, projektijohtaja, Ilmastoratkaisut

Kestävän kehityksen verouudistus, taloudelliset ohjauskeinot
Saara Tamminen, johtava asiantuntija, Ilmastoratkaisut

  • Saara Tammisen esitys (pdf) Liikenneverkon kehittäminen ja ylläpitäminen -neuvotteluryhmässä Säätytalolla 15.5.2019
  • Saara Tammisen esitys (pdf) Veropolitiikka-neuvotteluryhmässä Säätytalolla 17.5.2019

Taloudelliset ohjauskeinot, ilmastoratkaisuiden potentiaali kansantaloudelle
Outi Haanperä, johtava asiantuntija, Ilmastoratkaisut

  • Outi Haanperän esitys (pdf) Eurooppa-politiikan -neuvotteluryhmässä Säätytalolla 16.5.2019

Päästövähennysten tekniset ratkaisut ja ratkaisujen teknistaloudellinen potentiaali, kuntien ja kaupunkien päästövähennyskeinot
Mariko Landström, asiantuntija, Ilmastoratkaisut

Kestävät elämäntavat, kestävä kuluttajaliiketoiminta
Markus Terho, projektijohtaja, Kestävä arki

Kestävät elämäntavat, keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki ja toimenpiteet sen puolittamiseen
Anu Mänty, johtava asiantuntija, Kestävä arki

Elinikäinen oppiminen

Elinikäinen oppimisen kokonaiskuva Suomessa
Helena Mustikainen,
projektijohtaja, Osaamisen aika

  • Helena Mustikaisen esitys (pdf) Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi -ilmiöpöydässä Säätytalolla 14.5.2019

Elinikäisen oppimisen sisältökysymykset ja tahtotila, työn, työelämän ja osaamistarpeiden muutokset
Tapio Huttula, vanhempi neuvonantaja, Osaamisen aika

Elinikäisen oppimisen rahoituksen kokonaisuus ja periaatteet
Sinimaaria Ranki, johtava asiantuntija, Osaamisen aika

Koulujen rooli kestävässä kehityksessä
Jenna Lähdemäki-Pekkinen, asiantuntija, Ennakointi

Kestävä talous

Strateginen kasvupolitiikka ja ekosysteemipolitiikka
Timo Hämäläinen, johtava asiantuntija, strateginen tutkimus
Mikko Kosonen, yliasiamies

Ennakoiva ja ehkäisevä toiminta, vaikuttavuusinvestoiminen, tulosten hankinta (ml. SIB-malli)
Mika Pyykkö, projektijohtaja, Vaikuttavuusinvestoimisen tuki

Yhteiskunnallisen hyödyn mallintaminen
Petri Hilli, vanhempi neuvonantaja, Vaikuttavuusinvestoimisen tuki

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus
Antti Kivelä, johtaja, Uudistumiskyky

Sote-palvelujen rahoituksen uudistaminen
Lea Konttinen, johtava asiantuntija, Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus

Sote-palvelujen asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus, genomitiedon hyödyntäminen ja digitaaliset ratkaisut
Tuula Tiihonen, projektijohtaja, Ihminen edellä -valintakokeilut sotepalveluissa

Hyvinvointidatan hyödyntäminen, sote-tietojen toissijainen käyttö
Jaana Sinipuro, projektijohtaja, IHAN – Ihmislähtöinen datatalous

Reilu datatalous

Reilun datatalouden kokonaiskuva, eurooppalaiset pelisäännöt ihmislähtöiseen datanvaihtoon
Jaana Sinipuro, projektijohtaja, IHAN – Ihmislähtöinen datatalous

Reilu ja läpinäkyvä digiarki, reilun datatalouden liiketoimintamahdollisuudet
Tiina Härkönen, johtava asiantuntija, IHAN – Ihmislähtöinen datatalous

Kansanvallan uudistaminen ja peruskorjaus

Päätöksenteon päivittäminen ja kansalaisten osallisuuden edistäminen
Antti Kivelä, johtaja, Uudistumiskyky-teema

Valtioneuvoston toimintatapojen uudistaminen
Mikko Kosonen,
yliasiamies

Strateginen viestintä
Veera Heinonen
, johtaja, viestintä ja yhteistyösuhteet

Ennakointi

Ennakointi ja tulevaisuuspolitiikka
Paula Laine,  johtaja, ennakointi ja strategia
Mikko Dufva, johtava asiantuntija, ennakointi

Tieto päätöksenteossa: uudet toimintamallit
Eeva Hellström, johtava asiantuntija, ennakointi ja strategia
Hannu-Pekka Ikäheimo, asiantuntija, ennakointi

Mistä on kyse?