artikkelit
Arvioitu lukuaika 5 min

Hallitusneuvottelijat, tulevaisuusasiantuntijat käytössänne!

Suomalaisten tulevaisuustalo Sitra tarjoaa maailman myllerryksen keskellä käytäviin hallitusneuvotteluihin asiantuntijoiden apua, joka auttaa päättäjiä luomaan yli vaalikausien katsovaa hallitusohjelmaa.

Julkaistu

Sitra on ehdottanut tuleville päättäjille hallitusohjelman strategista mallia. Se antaa näkymän tulevaisuuden Suomeen, jota rakennamme. Tavoitteena on reilu, kestävä ja innostava tulevaisuus.

Päämääränä on, että ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Strategisen mallin lisäksi Sitran ehdottamat neljä valintaa nojaavat ilmastoa ja luontoa vahvistavaan talouteen, datan vastuulliseen hyödyntämiseen, demokratian uudistumiskykyyn sekä osaamisen ja sivistyksen kehittämiseen.

Sitran asiantuntijat ovat hallitusohjelmaneuvottelijoiden käytettävissä tarjoten tietoa eri aiheista. Tulevaisuusasiantuntijoidemme nimet löytyvät alta neuvottelupöytien teemojen mukaan jaoteltuna. Nimet ovat linkkejä, joiden kautta pääsee suoraan kunkin asiantuntijan yhteystietoihin.

Päivitämme tälle sivulle myös kaikki sitralaisten neuvotteluissa pitämät asiantuntijaesitykset. Esitykset löytyvät kunkin asiantuntijan nimen perästä.

1. Kestävä julkinen talous

Kestävän kasvun lähteet

Kristo Lehtonen, johtaja, Datatalous
Lasse Miettinen, johtaja, Kestävyysratkaisut
Esitys 15.5. Kestävä julkinen talous -pöydän 1.1 Verotus-jaostossa: Kestävää kasvua veroreformin avulla

Kestävän kehityksen verouudistus
Outi Haanperä, projektijohtaja, Kestävyysratkaisut
Esitys 15.5. Kestävä julkinen talous -pöydän 1.1 Verotus-jaostossa: Kestävää kasvua veroreformin avulla

Talouden tulevaisuuskysymykset, vastuullisuuden tulevaisuus, reilun ja kestävän talouden aloitteet, regeneratiivinen talous
Eeva Hellström, Johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus

Tulevaisuuden kilpailukyky
Timo Hämäläinen, johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus

2. Toimiva ja kestävä hyvinvointiyhteiskunta

Hyvinvointialueiden ja kuntien rakenteet
Joonas Leppänen, johtava asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
Pauli Saloranta, asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Valtion rakenteet
Lea Konttinen, johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Datan ja tekoälyn mahdollisuudet hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä (mm. sote-sektorilla)
Kristo Lehtonen, teemajohtaja, Reilu datatalous
Esitys 11.5.2023: Sote-data ja tuottavuus

Kustannussäästöjä demokratiaa ja osallistumista parantamalla
Joonas Leppänen, johtava asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Arjen digitalisoituminen, informaatiohyvinvointi ja yhteiskunnallinen resilienssi
Jukka Vahti, projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Luonto ja terveys
Lasse Miettinen, johtaja, Kestävyysratkaisut

3. Hyvinvointi syntyy työstä

Tekoälyn ja digitalisaation mahdollisuudet Suomen uudistamiselle
Kristo Lehtonen, johtaja, Datatalous

Työllisyys puhtaan energian Suomessa
Lasse Miettinen, johtaja, Kestävyysratkaisut

4. Osaava Suomi

Osaaminen tekoälyä ja dataa fiksusti hyödyntävässä Suomessa
Laura Halenius, projektijohtaja, Datatalouden tiekartta

Osaaminen puhtaan energian Suomessa
Lasse Miettinen, johtaja, Kestävyysratkaisut

Digisivistyneet kansalaiset tukevat hyvinvointiyhteiskuntaa. Yksilön osaaminen, autonomia ja toimijuus digitaalisessa yhteiskunnassa
Jukka Vahti, projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia 

Kansalaisten (nuorten) osallistuminen ja osallistaminen
Hannu-Pekka Ikäheimo, projektijohtaja, Uudet vaikuttamisen tavat

Osaamisen ja sivistyksen tulevaisuuskysymykset
Sanna Rekola, asiantuntija, Ennakointi

Elinikäisen oppimisen uudistaminen
Helena Mustikainen, johtava asiantuntija, Reilu datatalous

5. Kasvun kaava

Globaalit muutosvoimat ja Suomi
Jyrki Katainen, yliasiamies Sitra
Esitys 3.5.2023: Globaalit muutosvoimat ja Suomi

Datatalous (investoinnit Suomen kilpailukyvyn lähteenä, tekoäly, 6G, puolijohteet, suurteholaskenta ja kvanttitietokoneet)
Kristo Lehtonen, johtaja, Reilu datatalous
Esitys 9.5.2023 Kasvun kaava -pöydän 5.2 Viestintä ja digitalisaatio -jaostossa: Sote-data ja tekoäly

Datatalous, tekoäly ja investoinnit Suomen kilpailukyvyn lähteenä, kokonaiskuva ja kansallinen datatalouden toimeenpanon tiekartta
Laura Halenius, projektijohtaja, Datatalouden tiekartta

Luontopohjaiset ratkaisut, innovaatiopolitiikka, luontoa ja ilmastoa vahvistava talous
Lasse Miettinen, johtaja, Kestävyysratkaisut

Kustannustehokkaat energiaratkaisut, luontoa ja ilmastoa vahvistava talous
Outi Haanperä, projektijohtaja, Kestävyysratkaisut

Kestävä metsäbiotalous
Tatu Torniainen, johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Kiertotalous, luonnonvarojen kestävä käyttö
Kari Herlevi, projektijohtaja, Kestävyysratkaisut

Vetytalous, puhtaat energiaratkaisut, rakennettu ympäristö, liikenne
Mariko Landström, johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

6. Puhtaan energian Suomi

Energiamurros, innovaatiopolitiikka, luonto- ja ilmastopolitiikan kokonaiskuva
Lasse Miettinen, johtaja, Kestävyysratkaisut

Kustannustehokkaat energiaratkaisut, luontoa ja ilmastoa vahvistava talous
Outi Haanperä, projektijohtaja, Kestävyysratkaisut

Ilmastopoliittiset toimet ja ratkaisut
Tuuli Hietaniemi, johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut
Esitys 10.5.2023 Puhtaan energian Suomi -pöydän 6.1. Ilmasto-jaostossa: Ilmastopoliittiset toimet ja ratkaisut

Kiertotalous, luonnonvarojen kestävä käyttö
Kari Herlevi, projektijohtaja, Kestävyysratkaisut
Esitys 11.5.2023 6.2. Ympäristö-jaostossa: Kiertotalous Suomessa: Sanoista tekoihin hallituskaudella 2023–2027

Puhtaat energiaratkaisut, vetytalous, negatiivisten päästöjen teknologiat
Mariko Landström, johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Ruokamurros ja kestävä maatalous
Liisa Pietola, johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

7. Kansainvälinen ja aktiivinen Nato-Suomi

Suomen EU-päätöksenteko ja sen uudistaminen, kuten ennakkovaikuttamisen kehittäminen
Veera Heinonen, johtaja, Demokratia ja osallisuus
Lea Konttinen, johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Digitaalinen sisämarkkina EU:ssa ja kyberturvallisuus/kvanttitietokoneet/avaruus Suomen Nato-painopisteenä,
Kristo Lehtonen, johtaja, Datatalous
Laura Halenius, projektijohtaja, Datatalouden tiekartta

EU:n vihreän kehityksen ohjelma
Ilkka Räsänen, vanhempi neuvonantaja, Kestävyysratkaisut

Ekologinen kestävyyssiirtymä ja kansainvälinen yhteistyö
Kari Herlevi, projektijohtaja, Kestävyysratkaisut

8. Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Oikeusvaltio ja demokratia
Veera Heinonen, johtaja, Demokratia ja osallisuus
Esitys 15.5.2023 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi -pöydän 8.2 Oikeuspolitiikka ja tasa-arvo -jaostossa: Osallisuus ratkaisee demokratian tulevaisuuden

Lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyys, seurattavuus ja laatu
Lea Konttinen, johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Kansalaisten osallisuus ja osallistaminen
Hannu-Pekka Ikäheimo, projektijohtaja, Uudet vaikuttamisen tavat
Pauli Saloranta, asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Arjen digitalisoituminen, informaatiohyvinvointi ja yhteiskunnallinen resilienssi
Jukka Vahti, projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Kyberturvallisuus, avaruusdata ja tietoturva
Juhapekka Ristola, vanhempi neuvonantaja, Datatalous

Digivalta ja oikeus omaan dataan digitaalisen ajan perusoikeutena
Kristo Lehtonen, johtaja, Datatalous

9. Valtioneuvoston johtaminen

Strategisuus ja pitkäjänteinen päätöksenteko, ennakointi (visiot, megatrendit), yhteiskunnallisen vaikuttavuuden johtaminen ja arviointi
Katri Vataja, johtaja, Strategia ja ennakointi

Tulevaisuuden kehityskulut ja ennakointi (visiot, megatrendit, heikot signaalit)
Mikko Dufva, johtava asiantuntija, ennakointi

Ilmiölähtöinen julkinen hallinto
Veera Heinonen, johtaja, Demokratia ja osallisuus -teema

Valtioneuvoston johtaminen
Jouni Backman
Esitys 10.5.2023: Valtioneuvoston johtaminen

Kansalaislähtöiset digitaaliset palvelut, palvelu- ja päätöksentekoprosessien data ja tietoperustainen johtaminen sekä lainsäädäntöprosessien läpinäkyvyys ja seurattavuus
Lea Konttinen, johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko
Esitys 5.5.2023: Data johtamisen välineenä

Hallinnon digitalisaatio, tekoälyn käyttö ja työn tuottavuus
Kristo Lehtonen, johtaja, Datatalous

Datatalous yleensä, sote-data, tekoäly, kvanttiaggregaatti, investoinnit
Kristo Lehtonen, teemajohtaja, Reilu datatalous
Juhapekka Ristola, vanhempi neuvonantaja, Reilu datatalous

Datatalouden tilannekuva ja kansallinen mittaristo, datatalouden tiekartta
Laura Halenius, projektijohtaja, Datatalouden tiekartta

Mistä on kyse?