Katsaus
Arvioitu lukuaika 24 min

Hallintoneuvoston katsaus 3/2018

Kirjoittaja

Veera Heinonen

Johtaja, Demokratia ja osallisuus

Julkaistu

Tarkastelujakso 15.6.-12.10.2018

1  Yleiskuva Sitrasta

Eduskunnan alaisena tulevaisuustalona Sitra on tukenut vaaleihin valmistautuvia puolueita sekä hallintoa omalla asiantuntemuksellaan. Kesäkuussa valmistui työpaperi strategisen hallitusohjelman toimeenpanosta sekä tulevaisuustalon viidestä ehdotuksesta seuraavan hallitusohjelman strategisiksi tavoitteiksi.

Työpaperia on esitelty eri puolueiden eduskuntaryhmille sekä puoluetoimistoille ja tavoitteena on tavoittaa kaikki eduskuntapuolueet syyskaudella. Lisäksi puolueiden kanssa käydään dialogia yksittäisten aiheiden ympärillä kuten ekologinen verouudistus tai reilu datatalous.

Sitran helmikuussa julkistamaa Kansanvallan peruskorjaus –selvitystä syvensi hallinnon näkökulmasta elokuussa julkistettu Ilmiömäinen julkinen hallinto -keskustelualoite, joka tarjoaa poliittiselle johdolle, ministeriöille ja virkamiehille eväitä strategisen päätöksenteon ja päätösten vaikuttavan toteutuksen tueksi.

Vaalikauden lähestyessä loppuaan olemme pitäneet korostuneesti esillä myös keskustelua tulevaisuusvisioista rohkaisemalla puolueita ja muita yhteiskunnallisia tahoja esittelemään omiaan visioitaan ja suuntaviivojaan Suomelle. Visiot olivat myös pääosassa kansallisen ennakointiverkoston FinnSight –tapahtumassa, joka toteutui tänä vuonna Sitran vetovastuulla Visiofestin muodossa. Pääpuhujana tilaisuudessa oli pitkän linjan tulevaisuudentutkija Wendy Schultz. Tilaisuudessa oli mukana 700 osallistujaa paikan päällä ja verkon välityksellä.

Kansainväliset avaukset

Sitran tärkein kansainvälisen yhteistyön ja vaikuttamisen foorumi The World Circular Economy Forum 2018 järjestetään Jokohamassa, Japanissa 22.–24.10 yhteistyössä Japanin ympäristöministeriön kanssa. WCEF2018 keskittyy etenkin kiertotalouden tulevaisuuden visioihin ja kansainvälisen kiertotalousyhteistyön edistämiseen.

WCEF2018 toteutetaan edellisvuoden tapaan lukuisten merkittävien, kansainvälisten organisaatioiden kuten YK:n, Maailman talousfoorumin ja OECD:n kanssa. Tapahtuman puhujina ja osallistujina on niin poliittisia päättäjiä kuin yritysjohtajia sekä kolmannen sektorin edustajia. Tapahtumaan osallistuu myös eduskunnan Japani-Suomi -ystävyysryhmän edustajia.

Sitra kiinnittyi myös kansainväliseen turvallisuuskeskusteluun, kun Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapasivat Helsingissä, julkaisemalla tapaamisen alla verkkosivuillaan ”Avoimen kirjeen presidenteille”, jonka kohderyhmänä olivat erityisesti lukuisat tapaamista seuranneet kansainväliset toimittajat eri puolilta maailmaa.

Kirjeessä kannustettiin pohtimaan turvallisuutta totuttua laajemmin tulevaisuuden, eli esimerkiksi kiertotalouden, ihmislähtöisen datatalouden ja demokratian näkökulmista. Kirje onnistui nostamaan näitä suomalaisittain keskeisiä teemoja ja Sitraa esille kansainvälisesti. Tästä yhtenä esimerkkinä olivat yliasiamies Mikko Kososen ja viestintäjohtaja Veera Heinosen suorat haastattelut osana brittiläisen uutiskanava Sky Newsin Helsingistä tekemää huippukokousseurantaa.

Sitran vaikuttavuusarviointi

Vuosina 2016–2019 Sitra vahvistaa vaikuttavuuden analyysia ulkoisella arvioinnilla. Vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa laadukasta ja riippumatonta tietoa Sitran toiminnan tuloksellisuudesta. Arvioinnin lähtökohtana ovat Sitran yhteiset vaikuttavuustavoitteet, jotka ohjaavat toimintaamme kestävän hyvinvoinnin edistämisessä. Vuonna 2018 on arvioitu vaikuttavuustavoitteet Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia ja Osaamista monimutkaiseen maailmaan.

2  Toimintokohtaiset katsaukset

2.1  Hiilineutraali kiertotalous -teema

Tarkastelujakson aikana Hiilineutraali kiertotalous -teema näytti, miten päästöt on globaalisti mahdollista puolittaa vuosikymmenittäin ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi alle kahteen asteeseen. Kannustimme suomalaisia valmistavan teollisuuden yrityksiä siirtymään kiertotalouteen käytännönläheisen työkirjan avulla ja motivoimme ihmisiä kestävään elämäntapaan.

Mistä on kyse?

Globaali kestävyyskriisi haastaa yhteiskuntamme talouden perustan. Hiilineutraali kiertotalous -teeman työ tähtää siihen, että vuonna 2019 – eduskuntavaalien jälkeen – Suomi on uudenlaisen, tehokkaampaan talouteen perustuvan yhteiskunnan suunnannäyttäjä. Keskeistä on tukea Suomen yhteistä tahtotilaa menestyä kiertotalouden edelläkävijänä ja luoda tuolle uudelle, tehokkaammalle taloudelle maailmanluokan ratkaisuja. Kiertotalouden mukainen toiminta kotitalouksissa, julkisissa toiminnoissa ja liike-elämässä luo edellytyksiä resurssiviisaalle ja hiilineutraalille yhteiskunnalle sekä sitä edistävälle liiketoiminnalle. Teeman työtä tehdään etenkin avainalueilla, joita on kolme: Ilmastoratkaisut, Kiertotalous ja Resurssiviisas kansalainen.

Nostot tarkastelujaksolta:

 1. 50 suomalaisyrityksen kanssa tekemämme kiertotalouden työkirja auttaa kaikkia valmistavan teollisuuden yrityksiä löytämään kestävää, kiertotalouden mukaista kasvua.
 2. San Franciscon ilmastohuippukokouksen avajaisissa syyskuussa julkaisimme globaalien päästövähennystoimien tiekartan vuoteen 2030 (Exponential Climate Action Roadmap).
 3. Sitran keväällä lanseeraamaa Elämäntapatestiä on tehty jo yli 200 000 kertaa ja se on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta muun muassa New Yorkin Climate Weekillä.

Mitä teemalla tarkastelujaksolla tehtiin?

Kuluneen, sääoloiltaan poikkeuksellisen kesän aikana suomalaisten kriisitietoisuuden ilmastonmuutoksesta voi arvella nousseen, kun kuumuus ja kuivuus välittyivät vahvasti myös perinteisen median uutisoinnissa. Hiilineutraali kiertotalous -teeman työllä pyritään vaikuttamaan siihen, että kriisitietoisuuden lisäksi tietoisuus sekä halu ottaa käyttöön ilmastonmuutosta hillitseviä ratkaisuja lisääntyvät.

Aloitimme tarkastelujaksolla kansallisen kiertotalouden tiekartan päivityksen. Tiekartta piirtää kuvaa niistä ratkaisuista, miten Suomi yhteiskuntana siirtyy uuteen, tehokkaampaan ja ilmastoystävälliseen talouteen. Kuntia ja pk-sektorin yrityksiä puolestaan havahdutimme kiertotalouden mahdollisuuksiin kuluttajaviestinnän keinoin. Valmistavan teollisuuden yrityksille valmistui kiertotalouden työkirja ja työkalupakki.

Kannustimme ihmisiä kestäviin tekoihin arjessaan muun muassa markkinoimalla elämäntapatestiä, etsimällä taloyhtiöille säästöjä ja innostamalla järjestöjä osallistumaan Maapalloliigaan.

Kiertotalous-avainalue

Sitra on ehdottanut Suomelle, että maamme kasvustrategian tulee perustua jatkossa hiilineutraaliin kiertotalouteen. Miten Suomi siirtyy kiertotalouteen – ratkaisuja tähän on tarjonnut syksyllä 2016 julkaistu maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden tiekartta, jonka päivitystyö alkoi syyskuussa. Kymmeniä eri suomalaisorganisaatioita on osallistunut tiekartan muovaamiseen, ja syksyn aikana luonnos avataan kaikille suomalaisille kommentoitavaksi. Kansainvälisesti Suomen tiekartta on innoittanut monia maita Euroopassa ja sen ulkopuolella laatimaan omat kansalliset kiertotaloussuunnitelmasta Suomen oppeja hyödyntäen.

Kasvustrategian uudistumisen täytyy tapahtua myös paikallistasolla. Tähän muutokseen Sitra on kirittänyt kuntia ja yrityksiä yhteistyössä Business Finlandin kanssa. Yhdessä järjestetty Löydä uutta bisnestä -kiertotalouskiertue alkoi lokakuussa ja ulottuu viidelle paikkakunnalle. Kiertueen markkinointi sai lähtölaukauksensa Kuntamarkkinoilla, jossa kuultiin näkemyksiä suomalaisten kuntien elinkeinopolitiikan nykytilasta.

Monet nykyiset toimialat ovat suuren haasteen edessä kiertotalouden yleistyessä – miten ne pystyvät vastaamaan uudenlaiseen kasvustrategiaan? Valmistavan teollisuuden uudenlaisen kasvun tueksi julkaisimme kiertotalouden työkirjan syyskuussa yhteistyössä Teknologiateollisuuden ja Accenturen kanssa. Viidenkymmenen suomalaisyrityksen kanssa yhteistyössä rakennettu työkirja on vapaasti kaikkien yritysten hyödynnettävissä. Työkirja sisältää tarkkoja esimerkkejä neljältä sektorilta: energia, koneet ja laitteet, meriteollisuus sekä kuljetus ja liikenne. Syksyn ja alkukevään aikana työkirjaa esitellään yrityksille ympäri Suomea yhteiskiertueella, jossa on mukana myös yrityksille Sampo-rahoituspalvelua tarjoava Business Finland.

Uudenlainen, kestävä kasvu ja tehokkaampi talous tarvitsevat myös uudenlaista osaamista. Kiertotalousopetuksen juurruttaminen osaksi eri koulutusasteita jatkui onnistuneiden käytännön kokeilujen kautta. Esimerkiksi syyskuussa Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia avasi uuden kierrätysmyymälän, jonka kautta eri alojen toisen asteen opiskelijat oppivat kiertotaloutta käytännössä. Aalto-yliopistossa opiskelijat aloittivat kiertotalouskokeilujen kehittämisen uudella testialustalla osana kurssejaan. Opettajille suunnatut kiertotalouden täydennyskoulutuksemme Syklin, Nuori Yrittäjyys ry:n ja Heurekan kanssa kasvattivat myös suosiotaan.

Valmius ymmärtää edessä olevaa talouden ja materiaalien käytön muutosta on yksi uuden kasvustrategian edellytyksistä. Etenkin ravinteiden käytön osalta tätä ymmärrystä lisää Sitran osin rahoittama Itämeri-dokumenttielokuva, joka sai ensi-iltansa tiedekeskus Heurekassa 23.6. ja pyörii planetaariossa aina 30.9.2019 asti. Elokuva herättelee ajattelemaan meren tilaa, muoviroskan määrää ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja rohkaisee tekemään fiksuja tekoja Itämeren puolesta.

Resurssiviisas kansalainen -avainalue

Kestävämpi tulevaisuus edellyttää rakenteellisten muutosten lisäksi sitä, että me suomalaiset innostumme tekemään fiksuja valintoja arjessa. Kestävä kuluttaminen nousi puheenaiheeksi etenkin maailman ylikulutuspäivänä elokuun alussa.

Muutoksen tekemisessä merkittävässä roolissa voivat olla kansalaisjärjestöt, jotka tavoittavat suuren määrän suomalaisia. Järjestöille ja yhdistyksille suunnatun Maapalloliiga-haastekilpailun avulla etsimme uusia tapoja innostaa elämään kestävää elämää. Syyskuussa valitsimme kymmenen parasta ideaa mukaan kehitysohjelmaan, jossa ratkaisuja hiotaan entistä vaikuttavammiksi. Ratkaisunsa pisimmälle vienyt järjestö saa 20 000 euroa sen edelleen kehittämiseen ohjelman päätteeksi ensi vuoden helmikuussa.

Helsingin yliopiston kanssa toteutettava Hiilifiksu järjestö -hanke kehittää järjestöille räätälöidyn työkalun hiilijalanjäljen selvittämiseen ja järjestää kaikille avoimia maksuttomia koulutuksia. Järjestöt voivat omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä ilmastonmuutoksen hillinnässä, levittää tietoisuutta sekä luoda yhteiskunnallista painetta ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaisemiseksi.

Kehittämämme Elämäntapatesti on saanut kansainvälistä huomiota, ja se esiteltiin New Yorkin Climate Week -tapahtumassa syyskuussa. Vuodenvaihteessa lanseerattua testiä on jo tehty yli 200 000 kertaa.

Syksyn aikana järjestämme Opetushallituksen kanssa kilpailutuksen, jossa etsimme uusia ratkaisuja kestävän arjen ja kiertotalouden opettamiseen alakouluihin. Siinä haetaan innovatiivista oppimateriaalia, joka innostaa lapsia elämään kestävämmin ja auttaa heitä ymmärtämään kestävän valmistuksen ja kuluttamisen perusperiaatteet.

Toukokuussa julkaistu ekologisesti kestävien tuotteiden markkinointiin tarkoitettu SHIFT-malli on omaksuttu käyttöön, se toimi pääsykoemateriaalina muun muassa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tradenomikoulutuksessa.

Ilmastoratkaisut

Ilmastoratkaisujen levittämiseksi ja strategisen ilmastopolitiikan tueksi perustetun avainalueen toiminta on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Avainalue tuottaa selvityksiä vuoteen 2020 saakka ja käy aktiivista dialogia eri sidosryhmien kanssa kunnianhimoisen ja strategisen ilmastopolitiikan edistämiseksi Suomessa.

Sitran päärahoituksella toteutettu selvitys globaalien päästövähennystoimien tiekartasta vuoteen 2030 (Exponential Climate Action Roadmap) julkaistiin San Franciscon ilmastohuippukokouksessa syyskuussa. Osana huippukokouksen avajaistilaisuutta julkaisu sai huomattavan paljon näkyvyyttä.

Avainalue on keskittynyt tarkastelujaksolla rakentamaan vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa. Asiantuntijatiimi on tavannut keskeisiä vaikuttajia, tutkimuslaitoksia, poliitikkoja, hallinnon ja yritysten edustajia.

Olemme käyneet valtiovarainministeriön pyynnöstä läpi Suomen vihreitä taloudellisia ohjauskeinoja ja selvittäneet niiden vaikuttavuutta. Selvitys tuotettiin VM:lle ja ministeri Petteri Orpolle tueksi valuuttarahasto IMF:n vuosikokoukseen, jonka puheenjohtajana Suomi toimii lokakuussa. Selvitys julkaistaan lokakuun alkupuolella.

Jatkoimme ilmastoratkaisujen esittelyä myös Green to Scale -projektissa. Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa toteutetun projektin selvitys kohdentaa katseen Baltiaan, Puolaan ja Ukrainaan. Syyskuulla järjestimme julkaisutapahtuman Kiovassa yhdessä NEFCOn kanssa ja selvitys sai runsaasti paikallista mediahuomiota.

Parhaillaan työn alla ovat selvitykset Suomen kustannustehokkaimmista päästövähennysratkaisuista, lentomatkustamisen päästöistä sekä Euroopan parhaista vihreistä ohjauskeinoista. Kaikki kolme selvitystä valmistuvat loppuvuoden aikana.

2.2 Uudistumiskyky

Tarkastelujakson aikana Uudistumiskyky-teema jatkoi työtä suomalaisen päätöksentekokoneiston ja kansanvallan päivittämiseksi vastaamaan monimutkaistuvan maailman vaatimuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa päähuomio on ollut ja on syksyn aikana totunnaisia toimiala- ja kuntarajoja ylittävän yhteistyön edistämisessä.     

Mistä on kyse?

Sitran Uudistumiskyky-teema vahvistaa erilaisten toimijoiden uudistumiskykyä siten, että ihmiset ovat muutoksen tärkein voimavara. Kyky muuttaa omaa toimintaa on nopeasti muuttuvassa maailmassa niin yksilön, yhteisön kuin koko kansakunnan elinehto. Työtä tehdään tällä hetkellä neljällä avainalueella, jotka ovat Hyvinvoinnin palvelu­operaattori, Ihminen edellävalintakokeilut sote-palveluissa, Julkisen sektorin johtaminen ja Kansanvallan peruskorjaus.

Nostot tarkastelujaksolta:

 1. Julkistimme Ilmiömäinen julkinen hallinto –keskustelualoitteen valtioneuvoston toimintatapojen uudistamiseksi. Se tarjoaa poliittiselle johdolle, ministeriöille ja virkamiehille eväitä strategisen päätöksenteon ja päätösten vaikuttavan toteutuksen tueksi.
 2. Alkuvuodesta julkistetussa Kansanvallan peruskorjaus -työpaperissa esitetyt huomiot saivat vastakaikua eri tahoilta, ja tämän seurauksena kesäkuussa 2018 Sitran johtoryhmä käynnisti saman nimisen, kolmivuotisen projektin.
 3. Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu, kun sitä uudistetaan:
  Soteuttamo 2.0 ja Huomisen terveyskeskus -valmennusliiga (HTK) saivat elo-syyskuussa lennokkaan lähdön.

Mitä teemalla tarkastelujaksolla tehtiin?

Uudistumiskyky-teema johti keväällä suomalaista konsortiota, joka oli myötävaikuttamassa terveydenhuollon huippukonferenssien HIMSS ja Health 2.0 saamiseen Suomeen. HIMSS järjestetään Suomessa vuosina 2019, 2020 ja 2021. Ensi vuonna tapahtumat pidetään 11.-13. kesäkuuta. Tapahtuman verkkosivut aukesivat syyskuun lopussa. Kansainvälisesti merkittävän tapahtuman saaminen Suomeen oli vuosia jatkuneen yhteistyön tulosta. Päävastuu tapahtuman järjestelyistä on Messukeskuksella. Tapahtuman pääyhteistyökumppanit puolestaan ovat Sitra ja Business Finland.

Teemalla aiemmin tehty työ terveydenhuollon digitalisaation edistämiseksi sai syyskuussa näkyvyyttä, kun mm. Yleisradio uutisoi Omaolo-palvelun laajentumisesta suurimmissa suomalaiskaupungeissa. Omaolo perustuu alun perin Sitran kehittämään virtuaaliklinikka-konseptiin, joka toimi pohjana Hämeenlinnassa jo useamman vuoden käytössä olleelle minunterveyteni.fi-palvelulle.

Kansanvallan peruskorjaus

Helmikuussa julkaistu Kansanvallan peruskorjaus -työpaperi herätti tuoreeltaan laajasti huomiota ja työpaperissa esitetyt huomiot ovat sittemmin saaneet myös vastakaikua lukuisilta eri tahoilta. Tämän johdosta Sitran johtoryhmä päätti Kansanvallan peruskorjaus -projektin käynnistämisestä 19.6. kokouksessaan.

Projektin tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana. Muun muassa digitalisaatioon tukeutumalla lisätään sekä edustuksellisen demokratian toimintakykyä että kansalaisten suorempia osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksia. Projektin tavoitteena on myös parantaa edustukselliseen demokratiaan perustuvan julkisen päätöksenteon kokonaisuuden (valtio, maakunnat, kunnat) keskinäistä siilotonta yhteistoimintaa. Tämä edellyttää uudistuksia niin poliittisen päätöksenteon kuin virkamieshallinnonkin toimintaprosesseihin ja niiden keskinäiseen toimivuuteen.

Avainalueen alkuvaiheessa työn painopiste on suomalaisen kansanvallan nykytilanteen selvittämisessä yhteistyössä kansanvallan keskeisten toimijoiden eli eduskunnan, valtioneuvoston ja puolueiden kanssa. Alkuvuonna julkistettu työpaperi on yksi monesta syötteestä uudistustyöhön. Sitran rooli kansanvallan systeemisessä uudistamisessa on ennen kaikkea uudistumisen liikkeellepanija ja fasilitaattori. Projektin työ käynnistyi syksyllä 2018 ja jatkuu kesäkuuhun 2021.

Ihminen edellä – valintakokeilut sote-palveluissa

Syyskuussa starttasi Soteuttamo 2.0 -kiertue yhdessä ely-keskusten ja TEM:n myöntämän rahoituksen turvin.  Kiertue on osa toimenpideohjelmaa, joka julkaistiin keväällä pk-yritysten kilpailukyky sotessa-selvityksessä. Tavoitteena on luoda monipuolinen tuottajarakenne maakuntiin, mikä on myös valinnanvapauden, asiakaslähtöisten sote-palvelujen ja uudistumiskyvyn lähtökohta.

Ministeri Mika Lintilän maakunnille lähettämien terveisten siivittämänä kiertue starttasi Kajaanista käsittäen 19 eri verkottamistilaisuutta 18 maakunnan alueella tammikuun 2019 loppuun mennessä. Soteuttamo 2.0 -konsepti sisältää paitsi tiedon levittämistä ja verkottamistilaisuuksia myös työkaluja kumppanoitumiseen ja uusien toimintamallien synnyttämiseen. Tällaisia ovat pk-yrityksille ja järjestötoimijoille suunnatut sote-kiihdyttämöt, joita käynnistyy osana toimenpideohjelmaa kaksi loppuvuodesta.

Monipuolisen tuotantorakenteen turvaamiseksi avainalue käynnisti myös Huomisen terveyskeskusliiga-valmennuksen julkisten terveyskeskusten kilpailukyvyn vauhdittamiseksi. Valmennuskonseptina toimii Ylä-Savossa viime talvena testattu ja kehitetty valmennusohjelma. Konseptia hyödynnetään syksyn aikana muun muassa Lapin ja Kanta-Hämeen terveyskeskusten valmennuksessa.

Siilojen murtamisen hengessä avainalue tekee tiivistä yhteistyötä yli toimialarajojen TEM:n, VM:n ja STM:n kanssa. Kesällä perustettiin oma ohjausryhmä edistämään sote-palveluekosysteemin kilpailukykyä.

Hyvinvoinnin palveluoperaattori

Hyvinvoinnin palveluoperaattori -avainalue jatkuu 31.12.2018 saakka lainsäädäntötyön aikataulujen muutoksen vuoksi. Hallituksen 26.10.2017 eduskunnalle antama esitys laeiksi sote-tiedon toissijaisesta käytöstä on edelleen käsiteltävänä.

Olemme edelleen mukana yhden luukun lupapalvelun pystyttämisessä ja jatkamme yhteistyötä THL:n ja STM:n sekä muiden toimijoiden kanssa sote-tiedon toissijaisen hyödyntämisen lakiehdotukseen kirjattujen toimintojen käynnistämiseksi.

Kokoamme hankkeen opit ja linjaukset tulevalle toimijalle ja sen asiakkaille tarkoitettuun julkaisuun, joka valmistuu 1. marraskuuta kansalaisten rekisteröinnin aloittajan piispa Isaacus Rothoviuksen syntymäpäivänä pidettävään päätöstilaisuuteen.

Julkisen sektorin johtaminen

Julkisen sektorin johtaminen -avainalue tukee julkishallinnon johtamisen ja johtamiskulttuurin uudistamista. Työ koostuu valtion ylimmän virkamiesjohdon koulutuksesta, käytännön kokeilutoiminnasta ja keskustelualoitteesta.

Elokuun lopussa julkistimme Ilmiömäinen julkinen hallinto -keskustelualoitteen valtioneuvoston toimintatapojen uudistamiseksi. Sen tavoitteena on auttaa hallitusta ja ministeriöitä uudistamaan toimintaansa yhä strategisempaan, pitkäjänteisempään ja yhtenäisempään suuntaan. Aloitteellaan Sitra haluaa herättää pohdintaa tarvittavista toiminnallisista, rakenteellisista ja kulttuurisista muutoksista. Aloitteessa kiinnitetään erityistä huomiota hallinnonrajat ylittävien ilmiöiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen julkisen politiikan keinoin.

Keskustelualoitteen valmistelua tuki julkisen hallinnon ja muiden sektorien asiantuntijoista koottu ohjausryhmä. Lisäksi valmistelun aikana kuultiin laajalti kotimaisia ja kansainvälisiä sidosryhmiä, hyödynnettiin valtionhallinnon kehityshankkeissa syntyneitä ideoita ja haettiin maailmalta mallia parhaista käytännöistä. Syyskuun ajan kaikilla halukkailla oli mahdollisuus kommentoida aloitetta tai tuoda omat ideat yhteiseen pohdintaan Sitran verkkosivujen kautta.

Keskustelualoite täydentää Sitran helmikuussa julkistamaa Kansanvallan peruskorjaus -selvitystä ja Sitran ehdotuksia strategisen hallitusohjelman kärjiksi.

Sitran rakentama Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen -koulutus vahvistaa hallinnon uudenlaista joustavuutta, uudistumiskykyä ja yhtenäisyyttä sekä näihin haasteisiin liittyvää johtamisosaamista. Kolme Uudistuja-kurssia alkoi ennen kesälomia ja ne päättyvät vuodenvaihteeseen mennessä. Kun kaikki kuusi kurssia on viety päätökseen, koulutukseen on osallistunut yhteensä reilut 145–150 henkeä eli kaikkien ministeriöiden ja keskeisten virastojen johtoryhmät.

Vuoden 2018 lopussa päättyvän avainalueen exit-suunnittelu on jo käynnistynyt. Tavoitteena on varmistaa, että luodut parhaat käytännöt ja opit siirtyvät eteenpäin, kun avainalueen työ päättyy.

2.2  Uusi työelämä ja kestävä talous

Mistä on kyse?

Sitran Uusi työelämä ja kestävä talous -teema edistää työelämän uudistumista, elinikäistä oppimista ja kestävää taloutta. Sen painopisteet ovat elinikäinen oppiminen, datatalous ja strateginen kasvupolitiikka. Teemaan kuuluu lisäksi projekti, jonka tehtävänä on varmistaa vuoden 2017 lopussa päättyneen Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen vaikuttavuus ja onnistunut irtautuminen Sitrasta sekä strateginen projekti Työelämän järjestöjen round table.

Nostot tarkastelujaksolta:

 1. Lokakuun alussa starttasimme uuden kolmivuotisen projektikokonaisuuden eli avainalueen nimeltä Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia.
 2. Syyskuussa toteutettiin Sitran Työelämän järjestöjen round table -projektin opintomatka Iso-Britanniaan. Ohjelman pääpaino oli Britannian Universal Credit -yleistukimallissa ja sen toimeenpanossa sekä missiolähtöisessä strategisessa kasvupolitiikassa.

Mitä teemalla tarkastelujaksolla tehtiin?

Osaamisen aika

Aloitimme lokakuussa uuden projektikokonaisuuden eli avainalueen Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia. Kolmivuotisen kokonaisuuden tavoitteena on vauhdittaa siirtymistä elinikäisen oppimisen politiikkaan, jossa osaamista ja työtä tarkastellaan hyvinvoinnin rakennusaineina. Tulevaisuudessa osaamiseen käytetyt resurssit nähdään tuottavana investointina Suomen kilpailukykyyn.

Sitran roolina kentällä on toimia riippumattomana sillanrakentajana elinikäisen oppimisen politiikan mahdollistamiseksi. Elinikäisen oppimisen politiikkaan sisältyy toimiva ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä sekä koulutusjärjestelmä, joka takaa jokaiselle suomalaiselle laajan osaamispohjan ja jatkuvan oppimisen edellytykset joustavasti eri elämänvaiheissa ja – tilanteissa.

Työn alkajaisiksi julkaisimme lokakuun alussa selvityksen elinikäisen oppimisen rahoitusvirroista. Millä rahalla? -selvitys tarjoaa ensimäistä kertaa kokonaiskuvan koulutuksen ja oppimisen rahavirroista Suomessa. Se kertoo, mistä varat tulevat ja mihin ne käytetään tarjoten samalla eväitä rahoituksen ja oppimisen kannusteiden kehittämiseen.

Avainalue toteutetaan Sitrassa osana Yhteiskunnallisen koulutuksen toimintoa.

IHAN® – Ihmislähtöinen datatalous

Datasta on tullut maailman arvokkain resurssi, mutta nykyisillä toimintamalleilla siitä hyötyvät eniten muutamat suuryritykset, jotka keräävät palvelujensa käyttäjien datan itselleen. Reilu datatalous sen sijaan hyödyttäisi kaikkia. Yhtenäinen toimintatapa avaisi mahdollisuuksia käyttäjälähtöisille innovaatioille ja liiketoiminnalle. IHAN-avainalue pyrkii luomaan Euroopan laajuiset pelisäännöt reilulle datataloudelle.

Herättelimme pääyhteistyökumppanina keskustelua reilun datatalouden pelisäännöistä MyData-konferenssissa elokuussa. Avasimme teknisiä kysymyksiä identiteetin hallinnan näkökulmasta.

Olemme työstäneet IHAN blueprint -julkaisua, jossa kuvataan IHAN-ekosysteemin perustaa liiketoiminnan ja teknisten vaatimusten näkökulmasta. Julkaisun vaatimusmäärittelyitä hyödynnetään IHAN-pilottiprojekteissa, joiden hakuaika päättyy vuoden lopussa.

Selvitämme kansaisille suunnattavan kyselyn avulla, mitä he ajattelevat oman henkilödatansa käytöstä ja miten hyvin he ovat perillä omista digitaalisista oikeuksistaan. Kysely toteutetaan syksyn aikana samanaikaisesti Suomessa, Hollannissa ja Saksassa.

Vaikuttavuusinvestoimisen tuki

Vaikuttavuusinvestoimisen tuen tiimi jatkaa vaikuttavuusinvestoimisen tunnettuuden ja markkinan kehittämistä SIB-hankkeita painottaen. Lähtökohtana on tiivis yhteistyö sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka sitoutuvat jatkamaan vaikuttavuusinvestoimisen laajan ekosysteemin rakennustyötä sen jälkeen, kun Sitran työ aiheen parissa loppuu.

Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuodoista on tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB-malli. Se mahdollistaa julkiselle sektorille etupainotteiset investoinnit esimerkiksi edistävään ja ehkäisevään toimintaan – ja sitä kautta lisää hyvinvointia sekä kustannussäästöjä. Sijoittajat kantavat taloudelliset riskit ja julkinen sektori maksaa vain tuloksista.

Kesän ja alkusyksyn aikana Sitra on osallistunut etenkin Lapset-SIBin valmisteluun. Yhteensä 18 kuntaa/kuntayhtymää ilmoitti keväällä kiinnostuksestaan Lapset-SIBiä kohtaan. Tämän jälkeen kunnat ovat selvittäneet muutostavoitettaan ja mahdollisuuksiaan SIB-sopimukseen yhteistyössä hanketta hallinnoivan FIMin ja sen kumppaneiden Lastensuojelun Keskusliiton ja Epiquksen kanssa. Sitran asiantuntijat ovat vastanneet hankkeiden taloudellisesta ja toiminnallisesta mallintamisesta.

Hamina, Hämeenlinna, Kemiönsaari ja Vantaa ovat jo tehneet päätökset Lapset-SIB-sopimuksesta. Viimeinen takaraja kuntien sopimuksille on 8.11.2018.

Ensimmäinen SIB-sopimukseen liittyvä käytännön hanke käynnistyi syksyllä Hämeenlinnassa. Sen avulla ehkäistään nuorten syrjäytymistä pitkäkestoisella, yli 10 vuotta kestävällä tuella.

Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema Työllisyys-SIB käynnistynee ensi keväänä. Työllistymistä edistävän hankekokonaisuuden piiriin tulee potentiaalisesti 16 000 työtöntä, sillä 14 kaupunkia/työssäkäyntialuetta ilmoitti määräajassa kiinnostuksestaan SIBiä kohtaan.

Valmistelussa ovat niin ikään ikääntyneiden itsenäisen toimintakyvyn edistämiseen ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn pureutuvat SIBit. Myös tulosperusteisen ympäristörahaston (EIB) valmistelu etenee yhteistyössä ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Vaikuttavuusinvestoimisen isäksi kutsuttu Sir Ronald Cohen vieraili Sitran kutsusta Suomessa elokuussa. Ohjelmaan sisältyi tapaamisia vaikuttavuusinvestoimisen keskeisten toimijoiden, kuten virkamiesten, poliitikkojen ja sijoittajien kanssa. Cohenin keskeiset viestit vaikuttamisinvestoimisesta löytyvät täältä.

Vaikuttavuusinvestoimisen uuden kansallisen ohjausryhmän muutamia jäseniä ja sitralaisia asiantuntijoita osallistui alan vuotuiseen ykköstapahtumaan Intian New Delhissä lokakuun alussa. GSG Impact Summit 2018 tarjosi laajan katsauksen alan kansainväliseen kehitykseen ja tulevaisuudennäkymiin. Paikalle kokoontui yli 900 asiantuntijaa 50 eri maasta.

Työelämän järjestöjen round table

Syyskuun alussa toteutettiin Sitran Työelämän järjestöjen round table -strategiseen projektiin sisältyvä opintomatka Iso-Britanniaan (3.-5.9.) Matkalle osallistui merkittävimpien vaikuttajajärjestöjen ylin johto.

Matkaohjelma teemoja olivat työn ja sosiaaliturvan toimiva yhteensovittaminen, innovaatiopolitiikan kehittämistarpeet sekä Brexit-valmistautumisen tilanne ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Pääpaino oli Britannian Universal Credit -yleistukimallissa ja sen toimeenpanossa sekä missiolähtöisessä strategisessa kasvupolitiikassa. Etenkin näihin aiheisiin liittyneet alustukset ja keskustelut rakensivat osallistujien yhteistä tilannekuvaa vahvistaen samalla edellytyksiä kotimaassa etenevien reformihankkeiden onnistumiselle. Lisäksi matkalla syvennyttiin elinikäisen osaamisen ja hyvän työn kysymyksiin teknologisen murroksen ja digitaalisten alustojen muuttaessa työtä.

2.3  Ennakointi ja strategia -toiminto

Tarkastelujakson aikana toiminto vauhditti keskustelua yhteiskunnallisista visioista yhdessä kansallisen ennakointiverkoston kanssa mediahuomiota saaneella tapahtumalla, jatkoi mentorointia ja kehitti Erätauko-koulutuksen rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun laajentamiseksi ja jatkoi Sitran toiminnan vaikuttavuuden arviointia.

Mistä on kyse?

Ennakointi ja strategia -toiminto tuo suomalaiseen yhteiskuntaan ja tiedon ekosysteemiin pitkäjänteisesti tulevaisuuden kehityssuuntia luotaavia selvityksiä ja ennakointitietoa. Ennakointityössä painopisteet ovat yhteiskunnallinen analyysi- ja selvitystoiminta, oma ja kansallinen ennakointityö sekä sidosryhmäyhteistyö erityisesti erilaisten kohtaamisten, dialogin ja yhteistyöprosessien rakentamiseksi tiedontuottajien ja päätöksentekijöiden välille. Strategia-perustoiminto vastaa Sitran strategiaprosesseista, vaikuttavuusarvioinnista, tietopalveluista sekä ydinkyvykkyyksistä.

Nostot tarkastelujaksolta:

 1. Sitran viesti yhteiskunnallisten visioiden ja niistä keskustelun tarpeesta oli kansallisen ennakointiverkoston vuotuisen FinnSight-tapahtuman keskiössä 26.9.2018. ”Visiofest”-otsikkoa kantanneessa tapahtumassa kuultiin Suomessa tehtävästä ennakointi- ja tulevaisuustyöstä yli 40 puhujalta sekä käytiin fasilitoituja dialogeja visioista.
 2. Tarkastelujaksolla sidosryhmien kiinnostus hyödyntää Erätauko-menetelmää rakentavien keskustelujen järjestämiseen on ylittänyt odotukset. Syyskaudella 2018 mentoroinnissa mukana olevat toimijat tulevat järjestämään yhteensä yli 100 Erätauko-keskustelua.

Mitä toiminnossa tarkastelujaksolla tehtiin? 

Kansallinen ennakointi

Sitra ja Valtioneuvoston kanslia koordinoivat yhteistyössä kansallisen ennakointiverkoston toimintaa ja tukevat suomalaista ennakointityötä ja verkostoitumista. Verkoston vuotuinen FinnSight-tapahtuma toteutettiin Sitran vetovastuulla 26.9.2018.

Tapahtuman teemana olivat yhteiskunnalliset visiot ja dialogi niistä. ”Visiofestissä” kuultiin Suomessa tehtävästä ennakointi- ja tulevaisuustyöstä yli 40 puhujan esitysten ja alustusten kautta. Pitkän linjan tulevaisuudentutkija Wendy Schultz piti keynote-puheen toivottavien tulevaisuuksien merkityksestä ja visioinnin eri menetelmistä. Tapahtuman teema sai myös näkyvyyttä Ylen aamu-tv:ssä, jossa haastateltavan oli Sitran ennakoinnin asiantuntija Mikko Dufva.

Seuraava erä

Yhtenä Visiofest-tapahtumassa esiteltynä visiona oli Hyvinvoinnin seuraava erä, joka on Sitran visio Suomelle kestävästä ja reilusta tulevaisuudesta. Visio on tulos Seuraava erä -projektista, jonka tavoitteena on ollut hahmottaa käynnissä olevaa yhteiskunnan murrosta sekä tunnistaa pohjoismaisen mallin tulevaisuuden menestystekijöitä reilun ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Heinäkuussa Hyvinvoinnin seuraava erä herätti kansainvälistä kiinnostusta Lontoossa innovaatiosäätö Nestan järjestämässä FutureFest-tapahtumassa.

Erätauko-hankkeessa kehitettiin vuoden 2017 aikana tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Taustalla on huoli keskustelukulttuurin kärjistymisestä sekä kasvavista kuiluista ihmisten ja ihmisryhmien todellisuuksien välillä. Yhteiskuntamme tarvitsee rakentavaa keskustelua, sillä se on toimivan demokratian perusedellytys.

Vuonna 2018 Erätauon tavoitteena on, että eri organisaatiot ympäri Suomen järjestävät rakentavia keskustelutilaisuuksia hyödyntäen Erätauon menetelmiä ja työkaluja.

Tarkastelujaksolla sidosryhmien kiinnostus hyödyntää Erätauko-menetelmää rakentavien keskustelujen järjestämiseen on ylittänyt odotukset. Erätauko-mentorointiin on valittu mukaan 23 sellaista organisaatiota, joilla on halu ja edellytykset järjestää merkittävä määrä yhteiskunnallisia keskusteluja (muun muassa kunnat: Helsinki, Espoo, Lahti, Pori; järjestöjä: Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto; Media: YLE, Helsingin Sanomat, Lapin Kansa; muut: Opetushallitus, Valtioneuvoston kanslian TOIMI-hanke).

Syyskaudella 2018 mentoroinnissa mukana olevat toimijat tulevat järjestämään yhteensä yli 100 Erätauko-keskustelua. Lisäksi Sitra kehitti ja pilotoi tarkastelujaksolla koulutuksen ja pilotoi Erätauko-kouluttajiksi ryhtyville tahoille ja tulee toteuttamaan toisen koulutuksen marraskuussa.

Muut hankkeet

Tieto päätöksenteossa -projekti tähtää siihen, että monimutkaisissa ongelmissa päätöksenteko pohjautuisi entistä enemmän eri lähteistä saatavan tiedon synteesiin ja yhteiseen, vuorovaikutteiseen tulkintaan. Projekti tunnistaa tiedon ja päätöksenteon muuttuvaan suhteeseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia sekä nostaa esiin uusia näkökulmia.

Tarkastelujaksolla toiminta keskittyi mm. kokoontumisiin sidosryhmäverkoston kanssa sekä selvitystyöhön. Projektin myötä on suunniteltu loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana työstettävän sidosryhmien kanssa teesejä siitä, miten monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin liittyvää päätöksentekoa voitaisiin kehittää.

Education for a changing world -tutkimushankkeen tulokset julkaistiin Sustainability, Human Well-being and The Future of Education –kirjan (Palgrave Macmillan) muodossa Maailman opettajapäivänä 5.10.2018Kirja on herättänyt ilahduttavaa kiinnostusta heti julkistuksen alkumetreillä kansainvälisen kustantajan erinomaisten verkostojen ja onnistuneen somemarkkinoinnin ansiosta. Kirja tiivistää tutkimushankkeen 15 amerikkalaisen ja suomalaisen tutkijan näkemyksen tulevaisuuden koulutuksesta, sen roolista ja tulevaisuuden taidoista.

Sitran arviointi

Vuosina 2016–2019 Sitra vahvistaa vaikuttavuuden analyysia ulkoisella arvioinnilla. Vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa laadukasta ja riippumatonta tietoa Sitran toiminnan tuloksellisuudesta. Arvioinnin lähtökohtana ovat Sitran yhteiset vaikuttavuustavoitteet, jotka ohjaavat toimintaamme kestävän hyvinvoinnin edistämisessä.

Vuonna 2018 on arvioitu vaikuttavuustavoitteet Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia ja Osaamista monimutkaiseen maailmaan. Arviointityön toteutti kilpailutuksen voittanut Owal Group Oy. Tulokset tullaan julkistamaan Sitran verkkosivuilla vuoden loppuun mennessä.

2.4  Yhteiskunnallinen koulutus

Tarkastelujakson loppuun mennessä Heurekan ja Sitran yhteistyönäyttely Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta oli kerännyt kävijöitä yli 175 000 ja Ratkaisu 100 -kilpailun voittajien ratkaisut kehittyneet voittorahoituksen ja uusien kumppanuuksien turvin.

Mistä on kyse?

Sitran yhteiskunnallinen koulutustoiminta kokoaa päättäjiä ja muutoksentekijöitä kehittämään huomisen menestyvää Suomea yhdessä. Koulutuksen fasilitointiosaamista hyödynnetään myös poikkileikkaavasti Sitran teemojen tukena. Lisäksi toiminto koordinoi ja osin toteuttaa Sitran juhlavuoteen liittyneitä hankkeita.

Nostot tarkastelujaksolta:

 1. Ratkaisu 100 -haastekilpailun voittajien ratkaisut kehittyivät voittorahoituksen ja uusien kumppanuuksien turvin.
 2. Mediahubin, Heurekan ja Sitran yhteistyönä toteutettava kymmenosainen Tekoälyä arkijärjellä -tv-sarja alkoi Huomenta Suomen aamuissa.

Mitä toiminnossa tarkastelujaksolla tehtiin?

Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta

Heurekassa 16.11.2017 avattu Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta -näyttely lunasti paikkansa tulevaisuuspohdinnan ja arvokeskustelujen areenana. Näyttelyssä on käynyt 30.8.2018 mennessä noin 175 000 vierailijaa, ja kesällä Heurekassa tehdyssä kävijätutkimuksessa näyttely sai kokonaisarvosanaksi 4,25/5, jota voi pitää erinomaisena tuloksena. Näyttely on auki 13.1.2019 saakka.

Sitra tuotti kevät-kesällä Mediahub Oy:n ja Heurekan kanssa yhdessä näyttelyn koululaisyhteistyöhön liittyvän Tulevaisuuden uutiset -tv-sarjan, jonka jaksot esitettiin Huomenta Suomen yhteydessä 9.5.–20.6.2018. Koululaisryhmät ideoivat, käsikirjoittivat ja toteuttivat tulevaisuuden uutisia, jotka esitetiin osana studiossa käytyä keskustelua. Yhteistyö Mediahubin ja Heurekan kanssa jatkuu syksyllä 2018, kun vuorossa on kymmenosainen, 26.9. alkanut Tekoälyä arkijärjellä -niminen ohjelmakokonaisuus.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus ja koulutuksen alumnitoiminta

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen kolmastoista kurssi käynnistyi 29.8.2018 mukanaan 28 päättäjää ja vaikuttaja yhteiskunnan eri sektoreilta. Koulutus yhdistää arjen hyvinvoinnin, talouden realiteetit ja maapallon rajojen tuomat reunaehdot pitkäjänteiseen päätöksentekoon sekä monimutkaisen maailman vaatimaan uuteen johtajuuteen. Kurssi päättyy 14.11. Sarjassaan neljästoista kurssi järjestetään vasta syksyllä 2019. Keväällä 2019 kurssia ei järjestetä eduskuntavaalien takia.

Ratkaisu 100

Sitran juhlavuosiponnistuksen, Ratkaisu 100 -haastekilpailun voittajien ratkaisut ovat kehittyneet voittorahoituksen ja uusien kumppanuuksien turvin:

Headai mallintaa osaamista teknologialla, jossa tekoäly johtaa verkon avoimesta datasta osaamiskarttoja. Yrityksen keväällä 2018 julkaisemassa avoimessa Microcompetencies-palvelussa on mallinnettu avoimesta työnhakudatasta karttoja, jotka kuvaavat osaamisen kysyntää. Palvelulla on jo useita asiakkaita sekä koulutus- että yrityspuolelta. Neuvottelut usean uuden asiakkaan kanssa niin Suomesta kuin maailmalta ovat käynnissä. Palvelun käyttämä data muodostuu tällä hetkellä noin 4 000 000 työpaikkailmoituksesta Suomesta, USA:sta, Ruotsista ja Intiasta.  Vaikuttavuuden saavuttaminen vaatii palvelun huomattavasti laajempaa käyttöönottoa, johon projektin seuraava vaihe tähtää.

Positiivisen CV:n tavoitteena on kehittää alusta, jonka kautta kaikki Suomen 9-luokkalaiset voisivat saada laaja-alaisen osaamisen dokumentin perinteisen todistusarvioinnin rinnalle. Lisäksi projektin aikana koulutetaan opettajia käyttämään Positiivisen CV:n alustaa. Palvelun ensimmäinen julkaistava versio on valmis alkuvuodesta 2019. Samaan aikaan käynnistyy koulukiertue, jonka aikana Suomen 80 suurimman kunnan opettajat saavat perehdytyksen positiiviseen pedagogiikkaan sekä Positiivisen CV:n käyttöön. Tarkastelujakson aikana palvelua on kehitetty yhteistyössä mm. pääkaupunkiseudun kuntien koulujen ja opettajien kanssa. Syksyllä 2018 PCV:tä pilotoidaan Vantaalla sekä Helsingissä. Lisäksi Espoon ja Oulun yläkoulun ja lukion oppilaanohjaajat tekevät Positiivisen CV:n oppilaidensa kanssa oppilaanohjauksen tukena alkaen syksystä 2018.

Sitra-foorumit

Sitran johtoryhmä päätti kesäkuun kokouksessaan käynnistää Yhteiskunnallisen koulutuksen toiminnon alla uuden jatkuvan toiminnan kokonaisuuden. Sitra-foorumit (nimi tarkentuu) rakentuvat aiempien, paljon kiitosta saaneiden Elinvoima-foorumeiden sekä haastekilpailukokemusten pohjalle. Foorumit tulevat syventämään ymmärrystä yhteiskuntamme kiperimmistä haasteista, keräämään poikkiyhteiskunnallisen joukon asiantuntijoita, tekijöitä ja rahoittajia kulloinkin aiheeksi valitun haasteen äärelle ja käynnistämään aiheeseen liittyviä innovaatioprosesseja. Ensimmäinen foorumi alkaa haasteen määrittelyllä vuoden 2019 alussa.

Muu fasilitointi

Tarkastelujakson aikana Sitra osallistui kansalliseen lapsistrategian valmisteluun. Sitran yhteiskunnallinen koulutus osallistuu kesäkuussa käynnistyneeseen valmisteluun fasilitoimalla kaksi lapsifoorumia. Helmikuussa 2019 päättyvästä työskentelystä vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

2.5  Pääomasijoitukset

Tarkastelujakson aikana toteutettiin kolme uutta pääomarahastosijoitusta. Lisäksi Sitran salkussa olevat kotimaiset pääomarahastot toteuttivat hyviä irtautumisia.

Mistä on kyse?