artikkelit
Arvioitu lukuaika 14 min

39 vaikuttavaa kiertotalousratkaisua maailmalta

Listasimme joukon kiinnostavimpia kiertotalousratkaisuja eri puolilta maailmaa.

Kirjoittajat

Annette Ekengren

Antti Lehtinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Jotta kiertotalouteen Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous siirrytään ripeästi, tarvitaan esimerkkejä ja esikuvia toteuttamiskelpoisista ja innostavista kiertotalousratkaisuista.

Syyskuussa 2020 järjestetyn kiertotalouden huipputapahtuma WCEFonlinen alla keräsimme kasaan innostavimpia kiertotalousratkaisuja eri puolilta maailmaa.

Tuloksena syntyi lista 39 innostavasta kiertotalousratkaisusta. Kuudelta mantereelta kootut ratkaisut ulottuvat kiertotalouden mukaisesta muodista magneettiseen musteeseen ja aurinkopaneelijätteen kierrätyksestä podcasteihin ja peleihin, jotka esittelevät kiertotaloutta käytännössä.

Lista antaa mainion kuvan siitä, mitä kiertotaloudessa tapahtuu juuri nyt. Mukavia lukuhetkiä!

Täysin kompostoituva ja biohajoava terveysside

AAKAR Innovationsin Anandipad on maailman ainoa täysin kompostoitava ja biohajoava terveysside. Terveyssiteiden saatavuuden parantamisella on merkittävä vaikutus naisten osallisuuden lisäämiseen yhteiskunnassa.

Biohajoavat terveyssiteet avulla vähentämään muovia sisältävien siteiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kuten jätteen määrää ja tarvetta neitseellisten luonnonvarojen käyttöönotolle. Tuotteen valmistusprosessi luo työtä ja voimaannuttaa naisia kylissä Intiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Suurista infrastruktuurihankkeista kiertotalouden mukaisia

ACCIONA tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun kiertotalouden periaatteiden soveltamiseen suuriin infrastruktuurihankkeisiin, kuten uusiutuvaan energian hankkeisiin, liikennehankkeisiin ja rakennuksiin. ACCIONA hyödyntää viestintäalustaa saadakseen kattavan käsityksen ratkaistavista ongelmista ja tunnistaakseen parhaat käytettävissä olevat teknologiat sovellettavaksi kuhunkin kohteeseen.

Ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja paikallisesti kaivetun maa-aineksen uusiokäytöllä

Rakentaminen on yksi materiaali- ja hiili-intensiivisimmistä toimialoista: rakentaminen aiheuttaa 40 prosenttia koko maailman hiilidioksidipäästöistä. BC Materials muuttaa kaivuumaan rakennusmateriaaleiksi kiertotalouteen kehittäen näin rakennusalaa kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi. Yrityksen tavoitteena on auttaa rakennusalaa hiilipäästöjen ja jätteen vähentämisessä sekä terveellisten ja laadukkaiden työ- ja asuinympäristöjen luomisessa.

Kestävän ravitsemuksen ruoka palveluna -alusta

Noin kolmasosa kaikesta tuotetusta ruoasta päätyy hävikkiin jo ennen kuluttajille päätymistään. Blendhubin ruoka palveluna -alusta yhdistää siirrettävän tehdasyksikön ja pilvipohjaisen ohjelmiston ja tuo tuote palveluna -periaatteet vähemmän tutkitulle sektorille, ruoan tuotantoon. Blendhub ratkaisee maailmanlaajuisesti tärkeää ruokahävikkiongelmaa mahdollistamalla älykkäämmät ravintotoimitusketjut ja ruoan paikallisen tuotannon ja jakelun.

Kodinkoneet palveluna edistävät uudelleenkäyttöä, korjaamista ja pidempää käyttöikää

Hajonnut pesukone voi olla kuluttajalle kallis taakka. Osana BSH Hausgeräteä, jonka kodinkonemerkkeihin kuuluvat Bosch, Siemens, Neff ja Gaggenau, BlueMovement on esimerkki siitä, miten suuryritykset voivat siirtyä kohti kiertotaloutta tuote palveluna -liiketoimintamallillaan.

BlueMovementin avulla BSH tarjoaa kodinkoneita palveluna tuotteiden myymisen sijaan. Yritys toimittaa, asentaa, korjaa, siirtää ja säätää kodinkoneet ja hakee ne takaisin sopimuksen lopussa. Kodinkoneiden käyttöikä pitenee palveluun sisältyvien korjauspalvelujen ansiosta.

Teknologiapohjainen ratkaisu kehittää kiertotalouden mukaista muotiteollisuutta

Tällä hetkellä muotiteollisuus ei edistä kestäviä kulutustottumuksia ja kestävää luonnonvarojen käyttöä. JEPLANin BRING pyrkii luomaan muotiteollisuudelle kiertotalouden ekosysteemin kehittämällä kierrätysteknologiaa ja rakentamalla kiertotalouden mukaisia toimitusketjuja. Yritys painottaa erityisesti kuluttajakäyttäytymisen muutosta. Se kerää vanhoja vaatteita kuluttajilta, kierrättää ne ja myy materiaalin kumppaneilleen.

Biopohjainen ratkaisu maatalouden ravinteiden kierrättämiseen

Epäpuhtaudet sekä ravinnevalumat maataloudesta ja kaupunkialueilta heikentävät pohjaveden laatua. Carbons Finlandin hybridibiosuodatin on luonnonmukainen ja skaalautuva ratkaisu, joka estää ravinnevalumat pelloilta ja parantaa näin paikallista veden laatua. Käyttöikänsä lopussa biosuodattimet voidaan käyttää uudelleen useisiin käyttötarkoituksiin suodatettujen ravinteiden vapauttamiseksi takaisin luonnolliseen kiertokulkuunsa.

Biojätteestä uusiutuvaa energiaa ja maanmuokkaustuotteita

CCI:n teknologia ratkaisee kaksi ongelmaa: uusiutuvan energian tarpeen ja vaatimuksen biojätteen kestävästä käsittelystä. Toronton kaupunki muuttaa lajitellun kotitalouksien biojätteen biokaasuksi ja mädätteeksi yrityksen kehittämän BTA-prosessin avulla. Pohjois-Amerikassa biojätteen muuttaminen käyttökelpoisiksi tuotteiksi voisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä peräti 120 miljoonaa tonnia vuodessa.

Yritysten kiertotaloussuorituskyvyn mittaaminen ja parantaminen

Yhteistyössä WBCSD-organisaation (World Business Council for Sustainable Development) kanssa kehitetyn Circular IQ:n CTI Tool -alustan avulla yritykset voivat ymmärtää tuotteidensa komponenttien vaikutuksen koko tuotteen elinkaaren aikana.

Alustan tuottamat dataan perustuvat mittarit auttavat organisaatioita kehittämään selvät tavoitteet kiertotalousasteensa parantamiseksi arvoketjun eri vaiheissa yhdessä kumppaneidensa kanssa. Alusta on asiakkaiden kaikkien arvoketjussa mukana olevien käytettävissä, mikä edistää kiertotaloutta koko systeemissä

Jäljitettävyys palveluna mahdollistaa vastuulliset ja kiertotalouden mukaiset toimitusketjut

Litiumioniakkujen käyttö kasvaa, kun liikenne sähköistyy. Circulor-alusta tukee kiertotalouden kehittämistä esimerkiksi litiumioniakkujen tuotannossa helpottamalla jäljitettävyyttä.

Mahdollistamalla asiakkaille raaka-aineiden jäljittämisen koko arvoketjunsa läpi alustan avulla voidaan varmistaa, että neitseellisten raaka-aineiden sijaan käytetään kierrätysmateriaaleja ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Lisäksi sillä voidaan seurata toimitusketjun hiilijalanjälkeä.

Teollisuuden jätevesien suolat talteen ja uudelleenkäyttöön suljetun kierron prosessilla

Covestron ratkaisu sulkee muovien ja muiden polymeerien tuotannossa tarvittavan suolan kierron ja ottaa näin askeleen kohti kiertotaloutta materiaalitieteessä.

Skaalautuva ratkaisu sopii useille eri teollisuudenaloille, ja se tarjoaa kolmitasoisen ympäristöhyödyn: uusiutumattomien resurssien säästön, veden säästön ja vesien saastumisen vähentämisen.

Arkisten tuotteiden uudelleen suunnittelu vähentää jätettä ja pitää materiaalit kierrossa

DSM-Niagan lähestymistapa mahdollistaa kiertotalouden mukaisen suunnittelun arkipäiväisissä sisustustuotteissa, kuten matoissa, patjoissa ja huonekalulevyissä. Ratkaisu perustuu siihen, että nämä tuotteet suunnitellaan yksinkertaisista myrkyttömistä materiaaleista, jotka ovat sekä turvallisia ja kestäviä että myös helposti purettavissa kierrätystä varten.

Jäteveden käsittely ja resurssien talteenotto palveluna

Teollisuuden veden käyttö aiheuttaa erilaisia resurssi- ja saasteriskejä. Cambrian Innovationin EcoVolt puuttuu vesipulan ja -turvallisuuden ongelmaan maailman ensimmäisellä biosähköisesti tehostetulla jätevedenpuhdistusratkaisulla, joka muuttaa jäteveden uusiutuvaksi energiaksi ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

B2B-verkostoitumisalusta auttaa löytämään tuotteille ja materiaaleille arvokkaita uudelleenkäyttömahdollisuuksia

Tiedon ja materiaalien läpinäkyvyyden puute hankaloittaa yritysten ylijäämämateriaalien uudelleenkäyttöä eri toimialoilla. Teknologiaa, ihmisälyä ja tehokkaita työkaluja yhdistävä The Excess Materials Exchange on eri toimialat yhdistävä kontaktialusta materiaaleille ja tuotteille, ja se varmistaa myös jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden. Alustan tavoitteena on löytää yhdistelmät, joilla on suurimmat ympäristö- ja sosioekonomiset vaikutukset.

Personoituja yhteisomistusalustoja yrityksille ja organisaatioille

Monien yritysten materiaalit ja koneet seisovat käyttämättöminä suurimman osan aikaa. FLOOW2 on alusta yritysten välisten verkkokauppapaikkojen luomiseen yhteisomistusta varten. Räätälöitävän ja skaalautuvan ratkaisun avulla eri toimialojen yritykset voivat tehostaa koneidensa, materiaaliensa, palvelujensa, henkilöstönsä ja tilojensa käyttöä.

Hävikki hyödyksi elintarvikeyritysten ja hyväntekeväisyystoimijoiden yhteistyöllä

Kanadassa tuotetusta ruoasta peräti 60 prosenttia päätyy hävikkiin vuosittain. FoodRescue.ca tarjoaa logistisen ratkaisun, joka auttaa yrityksiä muodostamaan yhteyden paikallisiin yhteisöihin ja säästämään hyvän ruoan, joka muuten päätyisi hävikkiin. Yksinkertainen alusta auttaa ratkaisemaan kolmea suurta kriisiä: ruokahävikkiä, ilmastonmuutosta ja ruokaturvaa.

Kiertotalouspodcast siitä, miten ympäristöä ei pelasteta

Ghost Island Median Waste Not Why Not -podcast tuo kiertotaloutta suuren yleisön tietoon. Podcastissa tarkastellaan virheelliseen tietoon perustuvia tapoja, joilla ihmiset yrittävät suojella planeettaa, ja selvitetään, mitä meidän tulisi tehdä niiden sijaan.

Podcast on suunnattu kuulijoille, joilla ei ole erityistä osaamista kiertotaloduesta, ja se pyrkii levittämään optimismia kiertotalouteen perustuvasta maailmasta kertomuksilla edelläkävijöistä, jotka rakentavat kiertotaloutta jo nyt.

Toimistokalusteiden lahjoitusten, jälleenmyynnin ja kierrätyksen hallinta

Toimistokalusteiden poistaminen käytöstä katkaisee arvokkaiden resurssien elinkaaren ennenaikaisesti. Green Standards auttaa yrityksiä myymään, kierrättämään tai lahjoittamaan kalusteensa niitä tarvitseville paikallisille organisaatioille ja luomaan näin positiivisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Ratkaisu teknologian elinkaaren lopun hallintaan

Compugenin IT-laitteiden hävityspalvelu Green4Good auttaa organisaatioita hallitsemaan IT-laitteiden ensimmäisen elinkaaren lopun toimia ja myymään käytetyt laitteet seuraavalle käyttäjälle kilpailukykyiseen hintaan.

Ohjelma varmistaa tuotteen elinkaaren pidentymisen, vähentää uusien laitteiden valmistamisen tarvetta ja tuottaa vahvistettuja päästövähennyshyvityksiä teknologian jälleenmyynnin ja kunnostuksen kautta.

Yrityspeli luo osallistujille realistisen kokemuksen kiertotalousmurroksesta

Käytännön opetuksen puute vaikeuttaa kiertotalouden periaatteiden mukaisten käytäntöjen käyttöönottoa. Inchaingen The Blue Connection on selainpohjainen opetustyökalu, jonka avulla käyttäjät – niin yritykset kuin opiskelijat – voivat kokea kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet omakohtaisesti.

Inchainge tekee yhteistyötä yritysten ja yliopistojen kanssa jakaakseen pilvipohjaista ohjelmistoaan mahdollisimman laajasti ja tuo käytännön kiertotaloustietämystä ihmisille kaikkialla maailmassa.

Pakkausala mullistuu muovittomilla ja kosteutta kestävillä ruokapakkauksilla

Ruokapakkausten muoviset kerrokset parantavat elintarvikkeiden turvallisuutta, mutta vaikeuttavat kierrättämistä. Kotkamillsin pakkausratkaisu parantaa yhteiskunnalle välttämättömien, mutta ympäristön näkökulmasta erittäin ongelmallisten pakkaustuotteiden kierrätettävyyttä. Ratkaisu helpottaa vastuullista raaka-aineiden käyttöä.

Litiumioniakkujen talteenotto lisää kierrätystä ja uudelleenkäytön turvallisuutta

Litiumioniakkujen kierrättäminen on perinteisesti ollut epäkäytännöllistä, mikä aiheuttaa ongelmajätettä ja arvokkaiden materiaalien päätymistä hukkaan. Li-Cycle on kehittänyt teknologian, jolla voidaan luoda litiumioniakuille aidosti kiertotalouden mukainen toimitusketju maailmassa, jossa ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää lisääntyvää sähköistämistä.

Ratkaisu uhmaa yleisiä harhaluuloja litiumakkujen heikosta kierrätettävyydestä, sillä ratkaisu mahdollistaa kierrätyksen turvallisella, kestävällä ja taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Joukkoistettu kierrätysalusta tekee kierrätyksestä helppoa

Libanonissa toimiva Live Love Recycle tekee kierrätysprosessista helpomman ja tuo prosessin kaikkien ulottuville. Alusta yhdistää ihmisiä ja yrityksiä, joilla on ei-toivottuja jätetuotteita, toimijoihin, jotka voivat uudelleenkäyttää nämä raaka-aineet. Sovelluksesta on tullut olennainen osa elämää Beirutissa, ja sillä on nykyään 20 000 käyttäjää.

Magneettinen muste tehostaa kierrätystä

Pakkauksissa on usein elementtejä, jotka haittaavat niiden kierrättämistä. Magnomerin Design2Recycle-ratkaisussa käytetään magneettista mustetta etikettien, muovisten kuluttajapakkausten kierrättämisen merkittävän esteen, poistamiseksi. Muun muassa PepsiCo ja American Fuji Seal ovat jo pilotoineet ratkaisua.

Vanhoihin rakennuksiin kunnostetuissa asunnoissa eletään kiertotalouden mukaisesti

Japanissa väestön nopea ikääntyminen yhdistettynä nuorten muuttoliikkeeseen kaupunkikeskuksiin on aiheuttanut haastavan tilanteen, jossa vanhusten osuus esikaupunkien väestöstä on kasvanut. Odakyu Electric Railway tarjoaa uuden mallin kiertotalouteen perustuvan yhteisön luomiseen. Vanhojen rakennusten remontointiin perustuva ratkaisu elvyttää yhteisöjä pidentämällä vanhemman rakennuksen elinkaarta ja houkuttelemalla työikäisiä ihmisiä alueen ulkopuolelta.

Maailman ensimmäinen naapurien välinen ruoanjakamissovellus

OLIO on alusta, jonka avulla pyritään pelastamaan ruokaa. Se on sovellus, jolla käyttäjät voivat ilmoittaa naapureille ylimääräisestä ruoasta tai aineksista, mikä luo yhteisöllisyyttä ja estää ruokahävikin syntymistä. Ratkaisu vähentää kotitalouksien ruokahävikkiä ja sillä on myönteinen vaikutus ympäristöön ja sosiaaliseen hyvinvointiin niin yksilö- kuin yhteisötasolla.

Materiaalien jäljitettävyys globaaleissa toimitusketjuissa tukee kiertotaloutta

Näkymättömät materiaalivirrat hidastavat kiertotalouteen siirtymistä. Optel Groupin Intelligent Supply Chain -alusta tallentaa minkä tahansa materiaalivirran digitaalisen matkan kehdosta hautaan – raaka-aineesta kuluttajalle ja sen jälkeen. Yritykset voivat hyödyntää tietoa optimoidakseen materiaalivirtojaan ja tehdäkseen enemmän tietoon perustuvia kiertotalouspäätöksiä tuotesuunnittelussaan.

Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa aurataan latua kiertotaloudelle

Voittoa tavoittelemattoman Synergy Sustainability Institute -järjestön Project Zero -hankkeen avulla pyritään vauhdittamaan siirtymistä kiertotalouteen Vancouverinsaarella Brittiläisessä Kolumbiassa. Hanke tarjoaa opetussisältöä ja työpajamateriaalia. Hankkeessa järjestetään myös hautomoa yrityksille ja pyöreän pöydän keskusteluja päättäjille ja teollisuusjohtajille kiertotalousmahdollisuuksien tunnistamiseksi.

Tekstiilijäte palautuu muotiteollisuuden käyttöön

Maailmanlaajuisesti tekstiileistä kierrätetään vain prosentti, ja tuonkin prosentin uudelleenkäyttö on vaikeaa. Re:newcellin Circulose on maailman ensimmäinen käytetyille tekstiileille tarkoitettu teollisen mittakaavan kemiallinen kierrätysprosessi. Ratkaisu muuntaa käytetyt puuvilla- ja viskoositekstiilit biohajoavaksi Circulose-massaksi, josta voidaan valmistaa uusia tekstiilikuituja. Re:newcell on kehitetty yhteistyössä esimerkiksi muotitalojen ja tutkimusorganisaatioiden välillä, joten se on erinomainen esimerkki siitä, miten erilaiset tahot tekevät yhteistyötä kiertotalousinnovaatioiden kehittämiseksi.

Jätteenjäljitysohjelmistolla älykkäitä jäte- ja kierrätysratkaisuja

Lineaarinen talous on täynnä jätevirtoja, jotka saastuttavat ekosysteemejä ja hukkaavat arvokkaita raaka-aineita, jotka voitaisiin kierrättää ja uudelleenkäyttää. Rubicon mahdollistaa materiaalivirtojen maailmanlaajuisen jäljitettävyyden palveluna tarjottavalla ohjelmistollaan ja analysoimalla jätteisiin, kierrätykseen ja älykaupunkiratkaisuihin liittyvää dataa.

Palvelut ovat tärkeitä vastuulliselle ja kestävälle jätehuollolle, ja ne auttavat yrityksiä ja yhteisöjä ymmärtämään ja seuraamaan jätteidensä koostumusta, virtoja, mittakaavaa, vaikutuksia ja kustannuksia.

Kauniita, kestäviä ja edullisia toimistokalusteita

Toimistokalusteiden käyttöikä on usein lyhyt, mikä ei ole taloudellisestikaan järkevää. Rype Office on brittiläinen toimistokalusteiden uusiovalmistus- ja suunnitteluyritys, joka aikoo ratkaista ongelman: joka arkivä Isossa-Britanniassa päätyy kaatopaikalle 300 tonnia toimistokalusteita. Rype Office hankkii kalusteet asiakkaiden olemassa olevasta kalustosta sekä Britannian suurimmilta poistomyyntiyrityksiltä ja tarjoaa edullisempia uusiovalmistettuja tuotteita, joilla on pienempi ympäristöjalanjälki.

Hajautettuja, räätälöitäviä ja kestäviä lannoitteita kehittyvän maailman viljelijöille

Keniassa yleisesti käytetyt lannoitteet sopivat huonosti paikalliselle maaperälle, ja niistä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Safi Organicsin ratkaisu muuttaa kenialaisten viljelijöiden maatalousjätevirrat räätälöidyiksi hiilinegatiivisiksi lannoitteiksi. MIT:n suunnitteluosaamisen ja paikallisen ympäristön syvällisen tuntemuksen ansiosta Safi Organicsin hyvin skaalautuva ratkaisu sopii erinomaisesti Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan.

Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen regeneratiivisessa maataloudessa

Maatalous aiheuttaa kymmenesosan EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Soilfood mahdollistaa materiaalien kierrätyksen sellaisten toimialojen välillä, jotka eivät perinteisesti ole tehneet yhteistyötä, esimerkiksi kierrättämällä teollisuuden sivutuotteita maaperän parannusaineiksi, lannoitteiksi ja maatalouskalkiksi. Ratkaisu hyödyntää yhden toimialan sivutuotteita tuottaakseen kestävän materiaalivaihtoehdon toiselle toimien välittäjänä, joka luo kummallekin osapuolelle sekä rahallista että ekologista arvoa.

Uusiokäyttöön jalostetut aurinkopaneelit

Maailmassa lähes miljardi ihmistä elää ilman tarvittavaa sähköä. Samaan aikaan aurinkopaneelijätteelle ei ole tehokasta kierrätysjärjestelmää. SunCrafterin uusiokäyttöön jalostetut aurinkopaneelit ovat ketterä ratkaisu maailmanlaajuiseen haasteeseen tuottaa puhdasta ja edullista energiaa tarpeen mukaan siellä, missä sitä tarvitaan. Samalla uusiukäyttöön jalostetut paneelit vähentävät uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien materiaalien määrää. Ratkaisu toimii erityisen hyvin energiaköyhillä syrjäisillä alueilla ja kaupunkiympäristöissä, joissa ei ole riittävää sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuria.

Kiertotalouden periaatteet rakennusalan käytäntöihin

Rakennusmateriaalien uusiokäyttö on haastavaa, ja suurin osa materiaalista päätyy vähempiarvoiseen käyttöön tai jätteeksi. Sundahus on luonut verkkopohjaisen työkalun rakennusmateriaalien hallintaan niiden koko elinkaaren ajaksi. Työkalu se auttaa rakennusalan toimijoita valitsemaan, kirjaamaan ja seuraamaan rakennushankkeessa käytettyjä materiaaleja ja tuotteita. Yrityksen työn tuloksista on jo tullut uusi vakiomenettely monille rakennusalan toimijoille.

Orgaaniset jätevirrat pois kaatopaikoilta

Orgaanista jätettä harvoin lajitellaan erilleen muista jätelajeista Pohjois-Amerikassa. SusGlobal Energy Corp auttaa kuntia löytämään arvoa jätteestä.  Ratkaisu mahdollistaa sekä biokaasun että korkealaatuisen lannoitteen tuottamisen orgaanisista jätevirroista. Skaalautuvalla ratkaisulla on merkittäviä ympäristöhyötyjä, ja se auttaa estämään kaatopaikkojen haitallisia metaanipäästöjä samalla, kun se toimii polttoaineen ja luonnonmukaisen lannoitteen uusiutuvana lähteenä.

Paineilma palveluna teollisuuslaitoksille

Teollisuuslaitoksissa käytetään usein vanhaa paineilmateknologiaa, joka tarvitsee öljyä sekä huoltoa ja hajoaa helposti. Tamturbo tarjoaa paineilmaa palveluna, mikä on markkinoiden edullisin ratkaisu koko elinkaaren aikaisten kustannusten osalta. Teknologia on lähes huolto- ja kunnossapitovapaata, sillä se minimoi kulumisen, ja sitä voidaan valvoa ja ohjata täysin etänä. Paineilma palveluna on esimerkki vanhan teknologian uudelleensuunnittelusta kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Näin on luotu uusi tuote markkinoille, joilla innovointi on muuten hidastunut.

Koulukalusteita ja ympäristöystävällisiä kattoja muovijätteestä

Ekokomposiittimateriaali korvaa puuta raaka-aineena ja lisää tietoisuutta muovijäteongelmasta. TECO²-ratkaisu muuttaa muovijätteen ympäristöystävälliseksi sekoitemateriaaliksi, jota käytetään luokkahuoneiden penkeissä ja ympäristöystävällisissä katoissa. Burkina Fasossa toiminnassa olevalla ratkaisulla, joka kohdistuu muovijätteeseen, metsäkatoon ja koulutuksen laatuun, on suuret ympäristö- ja yhteiskunnalliset hyödyt.

Kaikille avoin alusta kiertotalouden mukaisen t-paitaliiketoiminnan aloittamiseen

Vaateteollisuus on tunnettu suuresta ympäristöjalanjäljestään ja arvoketjun ihmisoikeusongelmista. Teemillin verkkoalustan avulla hyväntekeväisyys- ja muut järjestöt voivat luoda oman räätälöidyn verkkokaupan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti suunnitelluille vaatteille. Jokainen t-paita on suunniteltu kestäväksi ja kierrätettäväksi. Teemillin Isossa-Britanniassa sijaitseva tehdas painaa ja toimittaa ne tilausten perusteella. Tämä auttaa huonoissa työolosuhteissa kestämättömästi hankitusta puuvillasta valmistettujen ”kertakäyttövaatteiden” tarpeetonta tuotantoa.

Mistä on kyse?